Varför avtar läsandet med ålder?

Den positiva inställningen till att läsa avtar med stigande ålder. Det är ett faktum lärare är väl medvetna om. Frågan är varför?

Barbro Westlund refererar Pressley (2006) och ger oss några ledtrådar till detta dilemma. Pressley beskriver orsakerna som utvecklingssteg. Några exempel är att elevernas motivation avtar och när de inte klarar skoluppgifter så ökar frustrationen med risk för en negativ självbild; med åren ökar konkurrensen och valfriheten minskar av de texter som ska läsas (Westlund 2015).

Här kommer fyra tänkbara orsaker presenterade av Willingham, professor i kognitiv psykologi, i en artikel i Washington Post:

  • Högre krav på förståelse
  • Färre valmöjligheter
  • Fler genrer
  • Nya syften

Nybörjarläsaren upplever en tillfredsställelse över att lära sig läsa. Att bli läsande är ett tecken på att man blir äldre och att man nu kan något andra man känner kan. Läsningen är ett tecken på att man kan något som är uppskattat i samhället och något eftersträvansvärt.

Kraven på läsaren ökar för varje årskurs. Texterna blir längre och mer komplexa. Ordförrådet får större och större betydelse. Eleverna förväntas läsa texter de inte valt själva. Att läsa texter från fler, olika genrer kräver andra förmågor och kunskaper hos läsaren jämfört med denne kan läsa samma typer av texter. Högre upp i årskurserna behöver eleverna läsa texter för att lära nytt på olika ämnesområden. Läsningen sker inte och enbart för nöjes skull och/eller utifrån intresse. Läsningen får nya dimensioner och ställs inför nya krav. I takt med högre krav, svårare texter som handlar om okända ämnesområden och mindre frihet i val av vad man läser så minskar intresset för läsning. I stället blir läsning för många ett tecken på misslyckanden.

Referenser:

Pressley, (2006). Reading Instruction that works. New York: Guilford.

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft. Stockholm: NoK.

Washington post: http://www.washingtonpost.com/

Willingham (artikel 150429). Why kids loose interest in reading as they get older

2 kommentarer

  1. Helene Carlsson, 16 maj 2015

    Det kanske är så att intresset för innehållet i olika texter varierar beroende på personens intresse på fritiden alternativt i en kommande anställning.

  2. Toura Hägnesten, 17 maj 2015

    Ja, det är också min erfarenhet. Forskare talar mycket om att elever t.ex. ska få möjligheter att välja texter och samarbeta mer. Jag ska försöka skriva fler inlägg om det här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.