Engagemang och läsning

Forskare talar idag om vikten av att skapa engagerade läsare. Vad är läsengagemang? Hur får vi våra elever att bli engagerade läsare?

Guthrie definierar läsengagemang som “the interplay of motivation, conceptual knowledge, strategies, and social interaction during literacy activities” (WWC broschyr s. 40). Läsengagemang kan alltså beskrivas som samspelet mellan motivation, begreppskunskap, strategier och läsarnas sociala interaktion under läsningen. Det betyder att just dessa fyra komponenter blir mycket viktiga i undervisningen kring läsning. Guthrie, forskare och professor, har forskat mycket kring just motivation och engagemang. Han är också den som utarbetat läsprogrammet CORI, som jag har skrivit inlägg om tidigare och också gjort två filmer om. Här hittar du filmerna om CORI (filmerna nr 14 och 15).

WWC, What Works Clearinghous, är en källa jag just upptäckt, en riktig guldgruva faktiskt. Här hittar du mycket användbart. Du hittar en rapport om undervisning kring läsning och läsförståelse för våra yngsta skolelever. En rapport eller kanske hellre en manual om vad jag som lärare ska tänka på och se till att ha med i min undervisning. WWC kallar den för Practice Guide för Improving Reading Comprehension in Kindergarten Through 3rd Grade.
Du hittar också fem korta filmer kring de fem rekommendationer som man gör i Practice Guide. I höger marginal ligger en en filmad intervju med Timothy Shanahan. Du undrar kanske vem Shanahan är? Han är en väl känd forskare inom literacy-området. Därtill är han Professor Emeritus, University of Illinois at Chicago, USA. 18-20 maj är han en av huvudtalarna vid läskonferensen vid lesesenteret vid Stavangers universitet. Du kan läsa mer om konferensen HÄR. På konferensen Skriv! Les! 2015 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy föreläser Shanahan under rubriken Disciplinary Literacy: Progressing from General to Specialized Literacy Instruction. Shanahan har också en  blogg med oerhört många inlägg som är oerhört intressanta! Bloggen heter Shanahan on literacy.

Åter till WWC.  När du går till webbsidan så ser den ut som på bilden.

WWC webb info

Jag har tittat på alla filmerna. De tar drygt 5 minuter vardera och det är väl använda minutrar. Kanske inte så mycket nytt men de är tydliga i sitt budskap.

Filmernas rubriker anger också temat och de är:

  1. Teach students how to use reading comprehension strategies. (Strong)
  2. Teach students to identify and use the text’s organizational structure to comprehend, learn, and remember content. (Moderate)
  3. Guide students through focused, high-quality discussion on the meaning of text. (Minimal)
  4. Select texts purposefully to support comprehension development. (Minimal)
  5. Establish an engaging and motivating context in which to teach reading comprehension. (Strong)

I parentes har jag skrivit ut strong, moderate respektive minimal. Detta syftar på graden av forskningsevidens för styrkan i effekt. Filmerna presenteras med rekommendationerna som pdf till vänster. Sedan hittar du filmen tillsammans med en transkription, dvs. en utskrift av vad som sägs på filmen. Längst till höger anger WWC vad de kallar Level of Evidence.

WWC webb del

I den första filmen som handlar om att läraren ska lära eleverna att använda lässtrategier tar de också upp frågan om elever som är i behov av särskilt stöd för sin läsutveckling. Här ges följande råd.

hur läraren arbetar

I filmen talar de om lässtrategier som tankeverktyg, mentala handlingar och rutiner. Strategi definieras som en medveten mental handling  under läsningen som syftar till att förbättra läsförståelsen (Intentional mental actions during reading that improve reading comprehension. s. 11 i pdf:en som tillhör film nr 1).

I filmen understryks vikten av att de texter som läraren väljer att arbeta med ska stödja syftet med lektionen. Det betyder att man anser att det finns ett starkt samband mellan val av text och läsundervisningens syfte. Det finns inte en text som passar alla elever och/eller alla lektioner. Valet av text kan vara avgörande för enskilda elevers läsintresse och läsutveckling. Vi uppmanas att välja texter som erbjuder olika ideer och är rika på information, de ska stämma med elevernas läskompetens men samtidigt utmanande och de ska understödja syftet med läslektionen.

råd om texten

I filmen lyfter man sex strategier som anses ge stark effekt på förbättring av läsförståelsen. Man har alltså funnit stark forskningsevidens för att dessa strategier är viktiga att lära alla elever:

6 strategier

WWC skriver, och man säger det också i filmerna, att det kan vara bra att lära ut en strategi i taget MEN sedan ska eleverna använda flera strategier samtidigt i sitt arbete med texter. Å ena sidan ska vi lära ut strategierna till våra elever, å andra sidan ska dessa kombineras och användas som mentala verktyg. Innehållet i texten står alltid i fokus!

Referenser:

Guthrie om CORI.

WWC, What Works Clearinghous. Improving Reading Comprehension in Kindergarten Through 3rd Grade

WWC, What Works Clearinghouse

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.