Utveckling pågår

Ja, många ambitiösa lärare arbetar hårt med att utveckla sin undervisning och driva utvecklingsarbeten på sina skolor. Förändringsviljan är stor!

Igår presenterade sex lärare sina utvecklingsarbeten. Det var Jonas och Karin, Årstaskolan, Cecilia och Linda, Nya Elementar, samt Gunilla och Jessica, Hökarängens skola.

Jonas och Karin presenterade hur de på Årstaskolan arbetar med att utveckla barnens fonologiska medvetenhet i en multimodal miljö med ASL, Att skriva sig till läsning. Resan har gått från en lite splittrad situation utan systematik till en väl genomtänkt undervisningspraktik för skolans yngsta elever. Idag utgår man i planeringen från frågor som ”Vad ska hända under lektionen?” och ”Vad vill vi att eleverna ska lära sig?”. De arbetar med vad de kallar workflows.

Jonas o Karin

De har gått från att en förskoleklass provade nya grepp med bl.a. ASL till att samtliga förskoleklasserna nu är engagerade i utvecklingsarbetet. De har köpt in facklitteratur som de använder i sin lokala fortbildning och allt de läser går de ut och testar. Det kollegiala lärandet är utgångspunkten. De har gått igenom undervisningsmaterial och kompletterat med t.ex. miniwhiteboards. Idag delar alla synen på att språk och användning av språk är centralt.

Jessica och Gunilla berättade om det lokala utvecklingsarbetet på Hökarängen. De har haft fortbildning i studiecirkelform kring att undervisa i läsförståelsestrategier. De arbetar aktivt med att utveckla barnens fonologiska medvetenhet med Bornholmsmodellen. Alla lärare arbetar idag utifrån en bestämd lektionsram som innehåller bl.a. lektionens startuppgift, tidsram, start och slut, lärandemål, nya ord och begrepp, E-P-A som arbetsmodell, Exit ticket och kamratbedömning.

Linda och Cecilia, Nya Elementar, arbetar med att alla lärare i åk 7-9 ska läsa högt. Frågan är förstås ”Varför högläsning?”.

linda o cecilia

Högläsningsprojektet kändes som ett djärvt nytänkande. De har klara tankar om varför men det visade sig inte vara helt lätt att genomföra. En erfarenhet var att alla lärare ännu inte är överens om innebörden i tankarna om att alla lärare är språklärare. Frågor finns också kring syftet med att alla lärare ska läs högt för sina elever.  Högläsningen genomförs på mentorstiden en gång i veckan och en annan erfarenhet är att det är svårt att få tiden att räcka till allt som ska rymmas.

De kommer att gå vidare med högläsningsprojektet men arbetar med att justera i upplägget. Det kan gälla typ av texter, hur långa dessa ska vara, om de ska knytas till specifika strategier och liknande. En annan fråga som väckts är ”Hur mäter vi resultatet?”. En fråga som vi i publiken fick med oss. Några svar kunde vi tyvärr inte bjuda på.

linda o cecilia 2

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma det fina tack Cecilia och Linda fick från sina chefer. Nog är det härligt med chefer som ser och lyfter sina lärare! En sådan blomma önskar jag er alla som deltagit i forskningscirkeln under 2013-2015. Ni har alla kämpat hårt på era skolor med olika utvecklingsprojekt.

Cecilia Pena

PS. Nu hinner jag inte skriva mer för jag måste skynda vidare till den utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare inom Läslyftet som jag ska delta i.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.