Att plocka russinen ur kakan!?

Handen på hjärtat. De flesta lärare har nog gjort just det! Det är alltid något i alla de undervisningsmodeller vi har arbetat med som vi inte tycker riktigt passar just våra elever eller den klass vi undervisar för tillfället. Som Johanna skrev i sin kommentar till ett av mina tidigare inlägg: ”Det är väl det som är lärarens uppdrag och kompetens, att anpassa färdiga modeller och läromedel till den grupp elever man har framför sig.”.  Ja, jag håller med Johanna. Vad säger då artikelförfattarna i det här fallet?

Som framgår av artikelrubriken Customizing a Research-Based Reading Practice: Balancing the Importance of Implementation Fidelity With Professional Judgment så handlar artikeln om just huruvida jag som lärare kan anpassa undervisningsmodellen till mina elever och min klass eller inte.

När forskare har genomlyst och evidensprövat en undervisningsmodell som exempelvis parläsning enligt PALS så gäller evidenset under förutsättning att man inte gör några egna avsteg från den prövade grundmodellen. Samtidigt ser verkligheten i ett klassrum inte alltid ut som den utprövade undervisningssituationen gjorde. Artikelförfattarna, McMaster m.fl., behandlar lärares behov av att dels arbeta enligt ett forskningsbaserat program, dels göra anpassningar utifrån lokala förhållanden. De börjar med att slå fast att PALS utformades för att möta heterogeniteten i vanliga klasser. Huvudmomenten är förmågan till en automatiserad läsning, läsförståelse, att kunna återberätta textavsnitt, identifiera huvudtankar i texten samt göra förutsägelser.

Students practice critical reading fluency and comprehension skills, focusing on retelling events from text in sequence, identifying main ideas, and making predictions. (McMaster m.fl. 2015, sid. 174)

De ger följande konkreta riktlinjer till de lärare som vill börja arbeta enligt PALS.

  1. Använda samtliga delar i programmet med programtrohet (fidelity) tills du känner dig helt säker på hur delarna fungerar tillsammans.
  2. Implementera alltid kärnan i programmet, dvs. de centrala delarna i parläsningsprogrammet PALS.
  3. När du väl känner dig bekant med alla programdelar prövar du dina elevers läsförmåga mot dessa. Om du inte är nöjd med dina elevers resultat behöver du göra en noggrann analys och ta ställning till vilka anpassningar som kan vara aktuella att göra.
  4. Planera dina anpassningar med stöd från kollegor. Var noga med att fortsätta använda de centrala delarna i programmet. Detta gäller exempelvis parläsningen med respons och ledtrådar från kamraten, den upprepade läsningen och den oavbrutna träningen av läsförmåga.
  5. Gör dina anpassningar i en anda av programtrohet.
  6. Övervaka dina elevers utveckling; analysera, jämför och pröva resultaten mot dina anpassningar och PALS–programmet. (min översättning från artikeln, sid. 176)

McMaster m.fl. kom fram till att det under vissa förutsättningar gav en positiv effekt på elevernas resultat när lärarna gjorde anpassningar. Detta gällde under följande förutsättningar:

  • Lärarna hade arbetat med PALS–programmet helt enligt boken under ett läsår och var väl insatta i alla delarna.
  • De fick stöd och respons från kollegor och/eller forskare.
  • De fortsatte arbeta med kärnmomenten i programmet. (min översättning från artikeln, sid. 177)

Artikelförfattarna, McMaster m.fl. använder begreppet core components (kärnmomenten) och det omfattar följande delar: parläsning (10 min), sammanfattning av lästa avsnitt (10 min), respons och kamratstöd med ledtrådar och poängsystem samt att klassen arbetar med minst 48 PALS-lektioner á 35 minuter per lektion.

Avslutningsvis lyfter artikelförfattarna att utmaningen ligger i att finna balansen mellan att verkligen arbeta med kärnmomenten i programmet och samtidigt finna en flexibilitet i implementeringen som tillåter anpassning till det specifika sammanhanget.

Referenser:

McMaster, Kristen L. (2014). Customizing a Research-Based Reading Practice: Balancing the Importance of Implementation Fidelity With Professional Judgment. The Reading Teacher, 68(3), 173–183

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.