Nytt Bedömningsstöd för åk 1-3

Ja, det ska vara versal i Bedömningsstöd för det är namnet på Skolverkets nya bedömningsstöd. Titeln är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling respektive Bedömningsstöd i taluppfattning. Jag håller mig till det förra. På Läslyftets utbildning för kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare för några veckor sedan var en av programpunkterna en presentation av det nya bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för åk 1-3. Detta kommer att publiceras på Skolverkets webb under juni. Det är det här ni ska hålla utkik efter.

Bedömningsstöd

Målet är att utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevers kunskaper i läs- och skrivutveckling. Bedömningsstödet kan användas från åk 1 och syftet är att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling eller för att ge elever extra stimulans inom dessa områden. Tanken är att bedömningsstödet ska användas 1-2 ggr./termin fram till och med hösten i åk 3. Materialet relaterar till Skolverkets bedömningsstöd Nya Språket lyfter och läroplanen i svenska och svenska som andra språk. För dig som inte är bekant med Nya Språket lyfter så har jag tagit fram två filmer som presenterar detta bedömningsstöd. Du hittar filmerna i ett tidigare blogginlägg (1/6).

Vi fick se några exempelbilder ur bedömningsstödet samt höra ljudfiler med läsande elever som exemplifiering av hur materialet kommer att se ut. Jag personligen tyckte inte att bilderna man valt för att illustrera texterna var särskilt illustrativa. Vi får se hur det ser ut när vi får tillgång till hela bedömningsstödet.

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling omfattar följande delar:

  • lärarinformation
  • handledning till genomförande av respektive avstämning A-C läsa respektive skriva i relation till Nya Språket lyfter!
  • elevuppgifter i läsa respektive skriva med bedömda och analyserade elevsvar inklusive ljudfiler samt
  • underlag för läsa respektive skriva för lärarens dokumentation och sammanställning.

Vi fick också ta del av den beräknade tidsåtgången för att genomföra bedömningarna i de olika årskurserna. För årskurs 1 gäller Avstämning A och här ska vi räkna med att momentet för att pröva förmågan att läsa tar 15-20 min. Prövningen sker individuellt med eleverna på höst- och vårtermin. Prövningen av momentet att skriva berättande text genomförs i grupp/helklass.

För årskurs 2 gäller Avstämning B. Här prövas elevernas läsförmåga under cirka 10 min och det görs individuellt under höst- och vårterminen. Prövningen av momentet att skriva berättande text genomförs i grupp/helklass.

För årskurs 3 gäller Avstämning C och prövningen görs på höstterminen. Eleverna får läsa 10 min individuellt. De får skriva berättande samt beskrivande text i grupp/helklass.

För att komma åt bedömningsstödet med konkreta elevexempel måste man gå till Skolverkets Bedömningsportal och logga in.

Bedömningsportalen

Regeringen kan komma att fatta beslut under juni månad om att huvudmannen ska använda bedömningsstöden  i årskurs 1 från och med 1 juli 2016.

HÄR kommer du att hitta mer information när det nya bedömningsstödet har publicerats.

PS. Det ska också tillägas att Bedömningsstöden publiceras i en utprövningsomgång under läsåret 2015/2016. En enkät kommer att bifogas materialet och en bearbetning av bedömningsstöden kan komma att ske efter synpunkter och enkätsvar från lärare som använt materialet under hösten 2015 samt utifrån att det blir obligatoriskt att använda. Under juni lär regeringen fatta beslut huruvida huvudmannen  ska använda bedömningsstöden  i årskurs 1 .

Som sagt – håll utkik!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.