Detta ska barnen lära sig i 1:an!

Jag har tidigare skrivit flera inlägg (daterade 15/6, 30/6, 1/7, 9/7) om Skolverkets nya Bedömningsstöd för åk 1-3. Nu är ni förstås många som undrar vilka förmågor som bedöms och som barnen i åk 1 ska klara!? Det är några mycket grundläggande färdigheter för ”läs- och skrivutveckling” som barnen i slutet av åk 1 ska ha tillägnat sig. De beskrivs och konkretiseras i Bedömningsstödet.  Barnen ska: kunna namnge de flesta bokstäverna och veta hur de låter; kunna urskilja ord i meningar; ha förstått principen för hur man ljudar ihop ord; läsa enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin. De ska också visa förståelse för innehållet. Därtill ska de klara en tredjedel av de avstämningspunkter som gäller för Avstämning B.

Som jag nämnt i tidigare inlägg utgör Bedömningsstödet en konkretisering av Nya Språket lyfter. Det relaterar också till Skolverkets stödmaterial kring extra anpassningar och särskilt stöd. Bedömningsstödet är inte avsett att användas för att ringa in eventuella specifika svårigheter i barnets läs- och skrivutveckling. Tanken är att bedömning med detta material ska ge läraren ett underlag för att planera och utveckla sin undervisning i förhållande till elevernas behov av stöd och utmaningar.

Det är viktigt att vara medveten om att Bedömningsstödet endast prövar ett fåtal av kunskapskraven. Barnen ska lära sig mycket annat enligt kunskapskraven!

Bedömningsstödet har utvecklas av Birgitta Mark och Barbro Hagberg-Persson vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och blir obligatoriskt att använda för åk 1 från och med 1 juli 2016.

Ja, då är det bara att sätta igång!

PS. Jag kommer att börja med kurser kring detta Bedömningsstöd. Snart kommer information och möjligheter att anmäla sig.

Referenser:

Skolverket (2015). Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Skolverket (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.