Nu går vi på djupet

med våra yngsta elevers läs- och skrivutveckling. Det som blev avstamp för denna extrasatsning är Skolverkets nya Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för åk 1-3. Jag tänker här på den extra satsning på implementeringsarbetet jag erbjuder nyckelpersoner ute på Stockholms kommunala grundskolor. Vi har fått utvecklingsstöd för detta fördjupningsarbete. Stort intresse kan jag tala om! Jag mejlade ut anmälnings länkarna för någon vecka sedan och det är fullbokat. När jag tittade in i websurvey idag, av ren nyfikenhet, så såg det ut så här.

anmälda2

Det första föreläsningstillfället är inte fullbokat så du som ännu inte anmält dig och vill delta gör säkrast i att anmäla dig till 5/11. Detta tillfälle ligger lite senare på dagen, kl. 16.30-18.30, beroende på att Katharina föreläser på Münchenbryggeriet under dagen. Vem är då Katharina Andersson? Hon är disputerad och lektor vid Gävle högskola. Hennes avhandling ”Pojkar kan visst skriva!” handlade om pojkars skrivande på Nationella ämnesprovet i åk 3. Efter det har hon fortsatt att forska kring yngre elevers skrivande och skriver nu på en vetenskaplig artikel i ämnet.

Jag har skrivit om detta fördjupningsarbete i tidigare inlägg från 3/10 och 7/10. Då var inte alla pusselbitar på plats men nu är de det! Jag har ett lager med 150 exemplar av Kulturrådets rapport Med läsning som mål samt boken Barn upptäcker skriftspråket som väntar. Alla nyckelpersoner som deltar kommer att få dessa. Bra, eller hur!?

I och med att jag nu arbetar mycket med Bedömningsstödet så samlar jag också på mig frågeställningar som dyker upp när materialet används. Många frågor kan jag svara på men inte alla. Typsnittet för bokstäverna på bladet  för bedömning av elevers bokstavskännedom har varit föremål för diskussioner på mina kurser. Jag kan berätta att det går bra att vid bedömningen av elevernas bokstavskännedom byta ut typsnittet med andra typsnitt som du bedömer som mer passande för dina elever. En del saker är inte tydligt framskrivna i lärarinformationen till Bedömningsstödet och sådant kan du skriva om i den enkät som finns på Skolverkets webb. De som har arbetat fram Bedömningsstödet kommer att göra vissa justeringar utifrån vad som framkommer från enkäten. Därför är det viktigt att du som har börjat använda Bedömningsstödet tar chansen och fyller i enkäten!

Detaljerat program som PDF-fil: Program för fördjupningen.

PS. Det kan vara värt att anmäla sig trots att det är fullbokat. Av erfarenhet vet jag att deltagare blir förhindrade att delta i sista minuten. Det kan vara egen sjukdom, VAB eller kanske blir man kallad till ett akut möte på skolan. Mycket kan hända! Det vet vi som arbetar i skolan. När deltagare bokar av så går platsen till reserverna.

Läs mer:

Skolporten (2014): Pojkar kan visst skriva!

Skolverket (2015): Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för åk 1-3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.