Skrivuppgiften i Bedömningsstödet – har jag förstått rätt?

Jag har fått frågor kring skrivuppgiften som görs i det nya Bedömningsstödet och funderar själv över hur jag ska förstå uppgiften och anvisningarna. Frågan gäller om jag som lärare kan välja en egen skrivuppgift? I Lärarhandledningen för Skriva står det så här:

Välj ut en skrivuppgift till eleverna. Det kan antingen vara en skrivuppgift med inspiration från någon av de berättande texterna i läsdelen av bedömnings-stödet eller en fristående skrivuppgift (se Lärarinfor­mation s. 4). Om skrivuppgiften utgår från någon av de berättande texterna i läsdelen ska eleverna ha tillgång till Elevuppgift – Bild på Teo och Tanja. Kopiera då en bild till varje elev eller förbered visning på väggen, smartboard eller liknande. (Lärarhandledning Skriva s. 1)

Jag noterar att det står Välj ut en skrivuppgift följt av utsagan en skrivuppgift med inspiration från någon av de berättande texterna i läsdelen av bedömnings-stödet eller en fristående skrivuppgift. Formuleringen eller en fristående skrivuppgift tolkar jag som att läraren har frihet att välja en egen skrivuppgift. Formuleringen en skrivuppgift med inspiration från indikerar i mina öron att även denna uppgift ger mig frihet att presentera skrivuppgiften ganska fritt.

I citatet finns en referens till Lärarinformationen s. 4. På sidan 4 hittar jag inget som besvarar min fråga. Texten handlar om de begrepp som används i materialet som lite fakta om materialets i sig. På sidan 5 däremot hittar jag anvisningar om Genomförande samt om Läsa och Skriva. Här ser vi att den beskrivande skrivuppgiften ska göras efter den beskrivande läsuppgiften då den anknyter till den lästa texten. Samma gäller för den berättande skrivuppgiften förutsatt att läraren har inspirerat eleverna med den givna texten om Teo och Tanja.

Läraren kan dock välja att låta eleven skriva en mer fristående text som följande rubriker exemplifierar: (Lärarinformationen s. 5)

Citatet följs av tre förslag på rubriker som läraren kan ge eleverna som uppgift att skriva till. Att läraren kan välja rubrik leder i sig till att läraren också väljer skrivuppgift ganska fritt. Ingenstans står det något om det är tillåtet att låta eleverna välja rubrik själva. Jag får intrycket att läraren ska välja rubrik i de fall läraren ger eleverna en egen skrivuppgift inspirerad av texterna i läsdelen eller en fristående skrivuppgift.

Ja, jag glömde nämna att Lärarinformationen inte är sidnumrerad utan läsaren får fylla i Acrobat Readers funktion för att komma till önskad sida.

Ja, jag funderar på om jag har tolka rätt. Hur tolkar du anvisningarna?

PS. Du tar väl chansen att förmedla dina reflektioner, erfarenheter och tankar till de som tagit fram Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling!? Om inte så hittar du en enkät på Skolverkets site. Länken är: Enkät om bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.