Nytt lärarlyft med fokus på specialpedagogik

Detta nya lärarlyft startar redan hösten 2016. Regeringen hoppas att nå 30 000 till 50 000 lärare under en fyraårsperiod med start i höst. Upplägget är samma som för Läslyftet och Matematiklyftet. Målgruppen är lärare i åk 7-9. Under nästa år finns hela 100 miljoner avsatt och totalt satsas 540 miljoner fram till och  med 2019.

Arbetet bygger på att befintliga speciallärare och specialpedagoger handleder sina kollegor. Även i detta lyft så får handledarna 10 eller 20 procent i sin tjänst för uppdraget. Skolverket kommer att erbjuda en webbplats där det kommer att finnas relevant forskningsbaserat stödmaterial i form av bl.a. fortbildningsmoduler. I Regeringsbeslutet står det så här om innehållet:

Fortbildningsmodulerna kan vara indelade i dels allmän specialpedagogik, dels specialpedagogik med särskilda inriktningar, som exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stödmaterialet ska vara utformat så att det ger lärare ökade kunskaper om användbara, effektiva och beprövade specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov.

Ja, det här är spännande nyheter. Tyvärr har jag inte hittat mer information men det kommer alldeles säkert snart. Särskilt med tanke på att detta lärarlyft startar redan i år! Du undrar förstås hur det kommer att se ut och vem som tag i det hos oss i Stockholm. På den frågan har jag ännu inte något svar. Vet du mer så dela gärna med dig av vad du hört och läst!

Referenser:

Regeringsuppdrag: Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan

SVT: Nytt lyft ska göra tiotusentals lärare skickligare, 151214.

Lista över aktuella Regeringsuppdrag på Skolverkets webb hittar du HÄR.