Elevers frågor kopplade till motivationsteori

Motivationsteorierna har inte ett egenvärde. De ska lyftas i förhållande till våra elever och vår undervisning. I bokens inledning ges exempel på frågor som elever kan tänkas ställa sig i lärsituationer. Frågorna kopplas också till den teori om motivation som har starkast anknytning till frågan. Författarna understryker att samma beteende ofta kan tolkas med hjälp av flera teorier (Skaalvik & Skaalvik, 2016).

Skaalvik o Skaalvik teorier om motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2016:12)

När jag ser frågorna tänker jag att de passar utmärkt att arbeta med tillsammans med eleverna. Frågorna skulle kunna användas som utgångspunkt på lektioner och för gemensamma diskussioner. Jag tänker mig att eleverna skulle ha nytta av att läraren även lär ut lite om motivationsteori för att förklara hur vi kan reagera i lärprocesser. Det handlar om att medvetandegöra oss själva och våra elever. Jag tycker att det är ganska häftigt att jag i min roll som lärare faktiskt styrs av samma frågor och motivationsteorier som mina elever!

Boken avslutas med mer allmänna reflektioner och här skriver författarna att lärare med låga förväntningar på sin egen kompetens tenderar att motsätta sig förändringar och undvika utvecklingsarbete (Skaalvik & Skaalvik, 2016:100). Något att diskutera med arbetslaget!? En oerhört viktig ledningsfråga blir att ha höga förväntningar på lärarna och arbeta för att skolan är den lärande organisation den måste vara. En lärande organisation där alla stöttar och lär av varandra. Författarna understryker också att det är viktigt att se till att lärarna har en stor handlingsfrihet.

Att planera undervisning innebär egentligen att man gör en grov plan som sedan måste kunna anpassas till olika situationer och justeras när det behövs. Undervisningsarbetet präglas av en hög grad av oförutsägbarhet (Skaalvik & Skaalvik, 2016:100).

Författarna är bekanta med skolmiljön samtidigt som de utmanar mina föreställningar som lärare. Här finns mycket som är värt att diskuteras!

Referenser:

Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2016). Motivation och lärande. Stockholm: Natur & Kultur.

2 kommentarer

  1. Sofia, 7 juli 2016

    Mycket intressant! Detta är väldigt relevant i hur man arbetar med eleverna och hur de själva känner att de lär sig och varför de ska lära sig. Det känns som att många lärare bara går på och följer läroplanen, men inte har speciellt mycket koll på hur barnen mår och hur de lär sig och vad de har för motivation. Detta skulle vara intressant att få till i undervisningen, att man kan arbeta med dessa frågor kontinuerligt i alla ämnen.

  2. Toura Hägnesten, 8 juli 2016

    Ja, det tycker jag också! Som jag ser det så når man långt genom något så enkelt som att arbeta med de åtta frågorna. I diskussioner utifrån frågorna kommer man in på mycket centrala frågor relaterat till de enskilda elevernas arbete i undervisningen och skolan. Frågorna är verkligen värda att diskutera och fundera på. De är inte så enkla som de ser ut. I alla fall inte för mig. De går utmärkt även för oss vuxna att ställa oss om olika moment och uppgifter som ingår i våra arbeten.
    Tack Sofia för dina reflektioner!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.