”Hitta språket”: uppföljning och överlämning

När jag samtalar, diskuterar på kurser eller läser inlägg på Facebook så blir det tydligt hur viktigt det är att understryka att kartläggningen med Hitta språket och Hitta matematiken handlar om få bästa möjliga underlag för planeringen av lärarens undervisning. På våren ska dessutom en uppföljning och överlämning göras. Det är här jag vill understryka följande:

Det är resultatet av uppföljningen av de stödinsatser som gjorts under läsåret som ska överlämnas till undervisande lärare i årskurs 1.

Det är alltså huruvida stödinsatserna gett det resultat man förväntade sig som ska följas upp. Detta enligt Läsa-, skriva-, räkna -garantin som träder i kraft 1 juli 2019. Garantin garanterar att alla elever som behöver anpassningar, särskilt stöd eller utmaningar ska få det. I planeringen av detta ska klassläraren också få stöd av en kollega med specialpedagogisk kompetens.

Det var allt för idag!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.