”Språket på väg” – tre perspektiv: forskarens, lärarens och elevens!

Ännu en spännande föreläsning! Den här gången får du möta en forskare och två lärare som föreläser om Språket på väg (åk 7-9). Forskaren är Ewa Bergh Nestlog som tillika är författare till bedömningsstödet. Ewa Bergh Nestlog är fil.dr. och verksam vid Linnéuniversitet, Växjö. Lärarna är Inga-Lill Mårtensson och Helena Pärpe. Båda arbetar på Sturebyskolan och är ämneslärare i svenska för åk 7-9.

Inga-Lill och Helena använder Språket på väg som bedömningsverktyg i svenska. De har arbetat mycket med att hitta sätt att integrera bedömning i sin undervisning men också att ge eleverna insikt i sitt eget lärande utifrån Språket på väg. I det här arbetet har de haft kontakt med Ewa som bollplank för sina idéer. Ewa har bland annat besökt deras klasser och träffat deras eleverna under en dag.

Ewa fick möta elever i åk 8 och lyssna på elevernas samtal kring deras temaarbete kring Kroppen, hälsa och stress samt klassens besök i skolbiblioteket för att välja böcker. Det var en dag med många diskussioner och samtal. Samtal kring exempelvis betydelsen av böckers tjocklek i förhållande till innehåll och möjligheter att göra textkopplingar och diskutera på olika nivåer.

Om föreläsningen 

Språket på väg – tre perspektiv: forskarens, lärarens och elevens

Ewa Bergh Nestlog inleder med forskarperspektiv på bedömningsstödet Språket på väg.

Inga-Lill Mårtensson och Helena Pärpe, Sturebyskolan, presenterar i föreläsningen hur de arbetar med bedömning i svenska i åk 7-9. Det blir praktiknära exempel på hur lärare kan arbeta på vetenskaplig grund med materialet ” Språket på väg”. Vi får veta mer om ”hur det blir när de gör som de gör” och de utvecklar ett begrepp de använder; begreppet ”skav”. Begreppet handlar om allt de vill och planerar för sina elever och sin undervisning men som inte riktigt blir som de tänkt.

Vi får veta mer om hur de arbetar med områdena ”samtala och lyssna, läsa och skriva” med tips om hur man lättast gör för att komma igång samt lite prova-på med matriserna.

Föreläsningen ger dig inblickar i litteratursamtal, lässtrategier, metareflektioner och Inga-Lill och Helena delar med sig av sina och elevernas reflektioner.

Avslutningsvis knyter Ewa, Inga-Lill och Helena ihop föreläsningen. Utrymme kommer också att ges för frågor och diskussioner tillsammans med Ewa, Inga-Lill och Helena.

Håll med om att det låter spännande! Föreläsningen erbjuder både dig som har arbetat med bedömningsstödet Språket på väg och dig som ännu inte provat tips, kunskap och idéer om hur du kan lägga upp men också fördjupa och gå vidare i ditt bedömningsarbete. Detta även tillsammans med dina elever!

Inga-Lill är medlem i Skolportens så kallade Lärarpanel. I en intervju från april i år så understryker Inga-Lill vikten av att behålla nyfikenheten.

Att läsa forskning vässar den egna kompetensen och gynnar i förlängningen eleverna. (Skolporten, 190418)

Inga-Lills tips till lärare är bland annat att vi ska ta hjälp av varandra, att vi ska läsa, tipsa och prata med varandra om forskningstexter. På så vis blir det lättare att översätta forskningsresultat till vår egna praktiska lärarvardag.

Är du nyfiken på vad Skolverket säger om Språket på väg? Skolverket skriver så här om bedömningsstödet:

Språket på väg” riktar sig till dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna.

Materialet består av två delar, ett lärarhäfte och matriser för bedömning. Lärarhäftet är ett bakgrundsmaterial som tydliggör de tankar och teorier som ligger till grund för materialet. Den andra delen innehåller matriser som stöd för att beskriva elevers språkutveckling. Matriserna finns även tillgängliga i wordformat. (Skolverket om bedömningsstöd, 190418)

Välkommen att anmäla dig!

Uppgift om dag, tid och plats för föreläsningen:

Plats: Hantverkargatan 2F i Insikten. Du anmäler dig i receptionen och blir sedan visad till Insikten.

Dag och tid: Onsdag 15/5 kl. 15.45 – 17.45

Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 15.15.

Anmälningslänk: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=123630

Du kan också gå in för att läsa mer och anmäla dig via kalendariet på Pedagog Stockholm!

Missa inte den här chansen till en mycket spännande föreläsning!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.