Visar alla blogginlägg med kategorin:
FOU i Stockholm

Mest sett på film hela dagen

och det har varit en riktig kick! Vad var det jag såg? Jo, vi filmade deltagarnas presentationer, ”Språkpaketet 2012″, vid slutredovisningen i juni. Det kändes som ett kärt återseende att titta på filmen. Fokus var egentligen att välja partier som kan bli aktuella att redigera ihop till en kort film som visar upplevelser, lärdomar, elevers framsteg och råd till kollegor i nästa ”Språkpaket 2013″. Det finns massor att ta av och en del härliga kommentarer som t.ex. ”En resa vi har gjort tillsammans. Super, superkul!”. Förresten ni får vänta tills redigeringen är klar!

Såg just på intranätet att stadens egen utvärdering av satsningen på surfplattor ute på skolorna visar på positiva resultat. Ja, de använder termen surfplattor men jag tror jag väljer begreppet lärplattor då vi i skolan inte huvudsakligen surfar utan använder lärplattorna till lärande. Arbetet med lärplattor har lett till mer samarbete och gemensamt lärande men fungerade också motiverande. Det lärplattan inte kan ersätta är dock ordbehandlingen. Egentligen inget nytt! Det är bl.a. det här deltagarna i Språkpaketet berättar om när jag tittar på filmen med deras presentationer.

Hela 2 285 surfplattor fördelades tydligen ut på 13 skolor under våren 2012. Du som vill läsa mer hittar en kort sammanfattande information på intranätet. Rapporten i sin helhet heter ”Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholm stad.” och du hittar den här.

Utvärderingen gjordes av forskaren Jan Hylén och skulle besvara följande frågor:

  • I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?
  • När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
  • Ökar användandet av iPads elevernas motivation till att lära?

I sammanfattningen finns bl.a. följande information att läsa: ”Andra viktiga frågeställningar för utvärderingen har varit: i vilka elevåldrar är iPaden ett lämpligt verktyg, vilka speciella problem och svårigheter orsakar arbetet med iPads samt vilka speciella möjligheter och fördelar medför verktyget.

De utvärderingsmetoder som använts är en webbaserad enkät till lärare, gruppintervjuer med lärare, lektionsobservationer och inrapporterade uppgifter från skolorna.

Webbenkäten visar att en mycket stor majoritet (över 80 procent) anser att det blivit lättare för deras egen del att använda pedagogiska appar. För elevernas del anser nästan nio av tio lärare att det blivit lättare att motivera eleverna och omkring åtta av tio anser att det är lättare att låta eleverna välja mellan olika arbetssätt, ta egna initiativ och att låta eleverna samarbeta. Detta gäller både för klasslärare och ämneslärare. Skillnaderna mellan grupperna är genomgående små.”

Längre fram i höst hoppas jag att vi är klara med redigering av presentationerna från våra iPad användare i Språkpaketet och då kan du ta del av deras erfarenheter. Jag lovar att blogga om det när filmen är klar.