Visar alla blogginlägg med kategorin:
Vardagsliv

Idag ska du ta med en Metro!

 

Har du inte redan gjort det så gör det innan dagen är slut. Varför! Jo, just idag hittade jag en annonsbilaga om läslovet  instoppade i dagens Metro (21/10). Läslovet som tidigare var höstlovet och dessförinnan potatislovet. Nya tider, nya begrepp. Här med flera inspirerande artiklar och idéer. Så här ser i alla fall !a sidan ut på Läslovs-bilagan.

1a sidan_vänd

 

Vad sägs om rubriker som ”Kultur gjorde laget till vinnare” och ”Läsning gör dig vassare i pallet”? I Östersund bokade Karin Wahlén ett möte med Östersunds FK:s ordförande och presenterade idén om besök av författare, skådespelar och dansare för att inspirera spelarna. En succé som utvecklades till att skriva om var och ens väg in i ÖFK; kapitel som blev till bok. Läs själv reportaget! Jens Lapidus berättar om sin syn på läsning och hur han läser för sin son. Du hittar också intervjuer av barn på TioTretton, Kulturhuset i Stockholm och 10 tips till föräldrar om hur läsintresset kan väckas. Och mycket mer…

Här ser du tips om 9 saker att göra på läslovet!

9 saker att göra_mindre

Och så har vi lusten! Ett begrepp jag har skrivit om tidigare i min blogg (16/10 -15). Läs artikeln och mitt inlägg. Fundera sedan själv över hur du tänker kring läslust.

låt lusten styra

Mycket bra att läsa i denna bilaga. Som sagt, skynda dig och hämta ett ex av dagens Metro.

Bakom bilagan står Läsrörelsen och nätverket Läslov.

PS.Vet inte om Läslovs-bilagan finns i Metro-tidningarna över hela Sverige.

Skapa, omskapa, återskapa – Critical Literacy med Karin Jönsson

I går måndag (15/12) föreläste Karin Jönsson, lektor från Malmö högskola, som en del i vår forskarstödda seminarieserie. Vad är då critical literacy? Jag börjar där Karin slutade, dvs. med ett citat om vad literacy är.

Literacy är framför allt något människor gör; det är en handling, som äger rum i en rymd mellan tanke och text. Literacy är inte något som finns i människors huvuden som en uppsättning färdigheter man ska lära sig, och inte något som finns på papper fångat i en text som ska analyseras. Som all annan mänsklig aktivitet är literacy till sitt väsen socialt och äger rum i samspelet människor emellan” (Barton & Hamilton 1998; citerat efter Vasquez & Vander Zanden 2006: 125).

Fokus ligger på literacy som en social handling. I critical literacy går vi ett steg längre och ser inte bara till vad barn läser utan också vad de tänker om läsningen. Karin introducerade oss i critical literacy med följande citat.

”… vad elever lär sig läsa och skriva om, vad de gör med det skrivna och det lästa och vad skrivningen och läsningen gör med dem och deras värld” (Vasquez utgår från Comber & Kamler 1997).

Själv fastnar jag för tanken om att läsning gör något med läsaren. Har vi det som utgångspunkt så blir det mycket viktigt vad vi läser och skriver om. Innehållsfrågan är central i läs- och skrivarbetet i undervisningen. Att läsa och skriva får inte bli en fristående aktivitet utan ett sammanhang utan innehållet i vad vi läser och skriver om ska hela tiden stå i fokus. Karin talade om att våra elever ska få lära sig ”att läsa världen” och hon bjöd oss på många praktiska exempel med vardagstexter, reklam likaväl som skönlitterära texter. Elevernas läsande och skrivande bygger på att de får undersöka texter av olika slag med fokus på makt, genus, etnicitet och rättvisa. Eleverna ska också själva få syn på hur deras förståelse och erfarenheter är grunden för deras egna analyser och tolkningar av vad de läser, deras föreställningar men också av samhälleliga föreställningar och förhållanden.

Sammanfattningsvis handlade Karins föreläsning om funktionellt användande av läsande och skrivande, meningsskapande utifrån texter våra elever möter och en kritisk utforskning av dessa texter. Dessa tre aktiviteter samspelar och stödjer varandra i en ömsesidig process.

Själv tyckte jag att Karins föreläsning även hjälper mig att se hur vi ska arbeta i undervisningen för att medvetandegöra och ge våra elever redskap för ett kritiskt förhållningssätt; helt i enlighet med vad Lgr11 säger. Dessutom redan från förskoleålder. Ungefär som vi kan lära även våra yngsta barn förståelsestrategier redan innan de själva kan läsa.

Vi filmade föreläsningen och jag hoppas att Hasse och Magnus blir klara med den under dagen. I så fall kan jag lägga upp den senare idag, dvs. i nästa inlägg. Filmen kommer att ligga uppe till mitten av januari så de av er som vill se filmen tillsammans med kollegor och diskutera kring critical literacy har en chans att hinna göra det.

Karin Jönsson2_141215

Helgen är lång….

en glimt av ett av mina fritidsintressen!

och det finns ju persienner att dra ner när solen skiner.

 

Sportlov för dig, sportlov för mig!?

Många av er kollegor är lediga  och ute i något spår. För mig betyder sportlov att jag plötsligt får tid för arbetsuppgifter som har legat på hög en tid. Idag måndag ägnar jag min tid åt en kunskapsöversikt över läsförståelse av faktatexter. Jag hoppas att jag innan dagen är slut har bestämt vilken litteratur och forskning jag ska använda mig av. Jag hoppas också att jag hinner skissa på strukturen, formulera syftet och någon frågeställning som kan passa.

Denna kunskapsöversikt ska bli 7-8 sidor och är ett paper i min sista delkurs i mastersprogrammet jag har läst. Uppsatsen är klar så detta är verkligen sista stenen i bygget. Så har jag förstås tänkt att använda det jag skriver i mina kurser om att undervisa i läsförståelse. Jag tycker att det är väldigt viktigt att hela tiden stämma av det jag gör som lärare mot vad aktuell forskning säger är ett framgångsrikt koncept.

Undrar du hur det kan se ut när vi filmar?

Här är en glimt från vår senaste filmning.

 

Alla som medverkar har sin funktion och det syns tydligt hur fokuserade alla är på sina respektive uppgifter. Själv rör jag mig i bakgrunden och gör inpass för att styra så att vi håller fokus på det som är det huvudsakliga budskapet.

Det är fantastiskt hur duktiga våra elever är på att anpassa sig till en sådan här speciell situation. Samtidigt måste det understrykas att denna lässituation inte är den mest gynsamma för den enskilda eleven vilket gör det ytterst svårt att exemplifiera elevers läsfärdigheter vid en videoinspelning.

För att kunna göra en rättvis bedömning krävs det att lässituationen är den mest gynsamma för eleven och att denne läser en text som ligger inom dennes intresse- och erfarenhetssfär. Det är också viktigt att läraren som gör bedömningen känner eleven och har följt elevens läsutveckling på nära håll. Bedömning av elevers läskompetens får inte göras vid ett enstaka tillfälle.

Fler nyheter

Jag har avancerat i min tidningshög från helgerna!  Nej, jag visste inte att medellivslängden i Vietnam idag är 75 år och att i Tanzania kan 8 av 10 unga i åldrarna 15-25 år läsa. från onsdag 5e januari läser jag artikeln ”Läs på! Världen har förändrats” av professor Hans Rosling (DN). Erkänner att jag känner mig träffad; tillhör dem som har en ännu ej uppdaterad världsbild. Rosling skriver: ” Tiden ändrar det mesta. Det som hade hänt fram till för några årtionden sen fick vi lära oss i skolan. De snabba och plötsliga förändringarna förmedlar medierna. Men riktning, takt och mönster i de största förändringarna som gradvis men totalt omformar världen får vi varken i oss från läroböcker eller medier.”  Ja, vi har ett stort ansvar som lärare att hålla oss uppdaterade även om sådant som inte ligger inom vårt huvudsakliga ämnesområde. Läskompetensen är förstås central för att alls kunna hålla sig uppdaterad, både för mig som lärare likaväl som för mina elever.

 Läs hela artikeln: http://www.dn.se/ledare/kolumner/las-pa-varlden-har-forandrats

Borta bra men hemma bäst

 –  jag vet inte om jag tycker det! 0 grader ute och 9 grader inne; värmen visade sig ha lagt av och omställningen från Floridas 26 °C blev chockartad. Under semestern har jag provat att göra Jansson på ansjovis som mer liknade sardeller och köttbullar på ”organic free grassing buffalo”. Det gick bra det med. Brysselkålen köpte vi på stam så nu vet jag hur brysselkål växer.

 Med nyladdade batterier ser jag fram mot allt roligt som väntar på jobbet. En härlig känsla!

 

En härlig dag

7.30 gled jag iväg i vattnet på min lokala simhall för en timmes friskvård. Vi var bara sju morgonpigga som simmade till softad musik och nersläckt  belysning. Genom panoramafönstren kunde man följa hur dagen grydde utanför. En helt magisk start på dagen. När jag simmar så hoppar tankarna fritt och just idag var jag ovanligt kreativ och fick en riktigt bra idé som jag ska prova när jag startar nästa LUS-kurs.

filmteamet fortsätter

dokumentera läs- och språkutvecklingsarbetet ute på skolorna. Denna gång filmade vi åk 1 på Skarpabyskolan. Det var undervisning i textkopplingar, läsundervisning genom ASL (att skriva sig till läsning) på iPad:s och en pedagogisk gestaltning av hur elever arbetar tillsammans, möter utmaningar, får stöd och respons samt upplever hur de lyckas i läs- och skrivarbetet. Var och en på sin nivå.

Det krävs en del förberedelser!

Det krävs föreberedelser för varje liten detalj!

Undrar du över filmerna? De ska gestalta läs- och språkundervisningen i Stockholms grundskolor relaterat till bedömning med LUS, LäsUtvecklingsSchemat.

Bland det bästa

i mitt jobb är att komma ut och besöka skolor. Häromdagen var vi ute för att filma boksamtal på Söderholmsskolan. Tänk vilka eftertänksamma och kloka läsande elever det finns!