Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Act Now

ACT NOW!

Frågan många av oss ställer är: Hur kan läs- och skrivförmågan hos barn och unga höjas?

En av EU tillsatt expertgrupp på literacyområdet har kommit med förslag på åtgärder för att höja läs- och skrivförmågan hos barn och unga. I denna expertpanel ingick Karin Taube, professor emerita, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Tänk vilken förmån för oss som får träffa henne! I sin föreläsning 21/10 presenterar Karin de förslag som formulerades i EU-expertgruppens rapport samt relaterar förslagen till svenska förhållanden.

Karin Taube har en lång meritlista och ett digert CV. Hon varit nationell projektledare för PISA från projektets start 1998 och åtta åt framåt samt haft huvudansvaret för läsning i PISA ytterligare några år. Hon har vidare skrivit flera böcker som bland annat ”Läsinlärning och självförtroende”, ”Barns tidiga skrivande” och ”Barns tidiga läsning”. Karin Taube har tillsammans med två andra forskare på uppdrag av Vetenskapsrådet skrivit rapporten ”Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever” som publicerades av Vetenskapsrådet i början av 2015. Hon har också utvecklat läs- och skrivtest för låg och mellanstadiet.

2012 publicerade EU rapporten ”Act Now”. Karin Taube var en av de tio literacy-experter som tog fram denna rapport. Denna rapport kommer att diskuteras i föreläsningen.

Föreläsningen är öppen för alla er som är läs- och språkutvecklare på Stockholms kommunala grundskolor. Av erfarenhet vet jag att det är bra att ha med sig en kollega när man går på föreläsningar; då kan man diskutera tankar, reflektioner och idéer man fått. Därför har jag låtit de läs- och språkutvecklare som anmält sig ta med sig en kollega. Det är ett fåtal platser kvar varför jag lägger upp anmälningsformuläret här.
Länken är: Anmälan.

Jag mejlar ut en bekräftelse på att du har fått en plats. Du som inte får plats står kvar som reserv. Det blir alltid några återbud i sista stund och då mejlar jag de som får en ”sista minuten” plats.

Datum och tid: onsdag 21/10. 14.30-17.00, Bolindersalen, Bolinders plan 1.

Föreläsningen är kostnadsfri för skolorna.

Välkommen med din anmälan!

Referenser: