Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Att skapa läsintresse

Att skapa läsintresse!

Jag fortsätter med att utveckla tråden i mitt förra inlägg på temat att skapa läsintresse. Det är också rubriken på en av modulerna i Läslyftet. Passar ju riktigt bra in just nu, eller hur!? Biblioteksmässan, idén om Läslov och så har vi modulen om att skapa läsintresse. Som ”hand i handske” tror jag man kan säga.

Modulen omfattar nedanstående delområden. Jag gillar den breda ingången. Här handlar det om att stimulera och att vi gör det tillsammans, läsning som en social aktivitet, men också tvärprofessionellt. Det är läsning ur olika perspektiv.  I den här modulen behandlas exempelvis frågor som rör vad våra elever läser och i vilka medier.

stimulera läsintresse stor

Vi vuxna som läsande förebilder lyfts fram. Mot bakgrund av att det är en av de faktorer som brukar lyftas fram av forskare när det kommer till att förklara varför våra barn läser mindre och dessutom läser sämre än tidigare. Du kan läsa mer om det i den nordiska analysen av PIRLS 2009, Northern Lights on PISA 2009 – focus on reading.

En annan förklaring till de försämrade resultaten är att vi läser mindre än tidigare. I Northern Lights rapporten ser vi att det är viktigare att de läser 30 minuter varje dag, dvs. att de läser alls,  än att de läser den längre tiden två timmar. Tidsangivelserna kommer från PIRLS frågorna. Det som gör skillnad är att eleven läser varje dag. Den läsning som efterfrågas här är läsning på fritiden och de som läser mellan 30 minuter och två timmar varje dag har bäst resultat.

Mot bakgrund av att barn som har föräldrar som själva läser och som på olika sätt stöttar sina barns läsning läser mer och blir bättre läsare så är uppgiften att skapa läsintresse central. Barn som har tillgång till böcker och vars läsintresse uppmuntras av föräldrarna läser mer och därmed blir bättre läsare. Att få ta del av högläsning samt textsamtal där man delar tankar och upplevelser med andra är ett sätt att stötta våra läsande barn.

Ni är många som snart sitter på tåget hem efter era besök på Biblioteksmässan. Det här med att skapa läsintresse kan vara något att diskutera! Kom ihåg – det finns inte någon metod som passar alla. I stället måste vi hitta många olika sätt för att skapa läsintresse.

Referenser:

Skolverket. Läs- och skrivportalen.

Norden. Northern Lights on PISA 2009 – focus on Reading (2014).

Norden: http://www.norden.org/sv