Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Attityd

Perspektiv och att se möjligheter

Jag anser att det är viktigt att vara nyfiken på hur andra tänker. Det är den andres perspektiv som avgör vad hen ser, hör, upplever, känner och uppfattar som verkligt. Inspirerad av boken Du blir vad du tänker (Dweck, 2015) går jag runt och funderar på hur jag själv tänker i olika situationer. Vilket mindset väljer jag? Ett dynamiskt eller statiskt? När jag använder mig av ett dynamiskt mindset ser jag uppgifter som utmaningar som är roliga att ta sig an. För att citera Pippi Långstrump ”Det har jag aldrig provat. Så det klarar jag säkert!” Misslyckanden är bara sätt att lära sig. Ser jag däremot min förmåga som något medfött och oföränderligt har jag ett statiskt mindset. Det medför att jag undviker situationer där jag riskerar att avslöja mina brister eller att misslyckas. Ofta leder det till att jag bara gör sådant jag redan behärskar.

Boken är lite amerikanskt klämkäck. Jag håller med om grundtankarna kring de olika förhållningssätten men jag tror inte att allt löses med ett dynamiskt mindset; även om vi når långt med hjälp av hur vi tänker. Läsaren bjuds på många exempel. Här fastnade jag för ett med Michael Jordan, den framgångsrike basketspelaren. Visste du att han inte var någon naturbegåvning och faktiskt uteslöts ut skollaget på gymnasiet? Något som han tog hårt. Han reagerade med att träna hårdare än någonsin tidigare och började träna även före skolan. Samtidigt accepterade han sina misslyckanden och mötte dem med att anstränga sig än mer på att vara fysiskt och psykiskt förberedd. I ett reklamsammanhang säger han i en annons:

Jag har missat mer än nio tusen skott. Jag har förlorat nästan trehundra matcher. Tjugosex gånger fick jag förtroendet att ta det matchvinnande skottet och missade. (Dweck 2015: 122)

På ett ställe i boken beskrivs en skicklig golfspelare som den som kan vända en motgång till framgång. Den som inte ger upp utan ser möjligheter i svåra placeringar. Jag spelar själv golf och vet hur svårt det är att fokusera och komma igen de gånger alla träd står i vägen för mitt spel och bollarna går i varje vattenhinder som finns inom synhåll …

Boken är tankeväckande. Många bra och många gånger också roliga exempel som konkretiserar vad som menas. Attityd är absolut något vi behöver diskutera med våra elever. Attityd är något som påverkar vad vi får uppleva och hur vi upplever det vi är med om. Attityd är något som därför mäts i exempelvis PISA då det anses påverka våra skolresultat. En god läsare har oftast en mycket positiv attityd till läsning. En positiv attityd leder oftast till att vi blir goda läsare.

Men lite klämkäckt blir det. Det tycker i alla fall jag.

Referens:

Dweck, C. (2015). Mindset. Du blir vad du tänker. Natur och Kultur.