Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
digitala texter

igår var ännu en intressant och givande dag på jobbet!

Vi hade en avslutande presentation med deltagare från Språkpaketet som startade våren 2012. De gav oss spännande glimtar från allt de och deras elever har lärt sig och gjort som ett resultat av Språkpaketet. Generöst delade de med sig av sina erfarenheter. Här visades exempel på lärande och utveckling hos både vuxna och elever. En lärare hade gått från att inte ha använt en iPad överhuvudtaget till att se den som sin bästa vän, oersättlig i undervisningen. Jättefina presentationer. Flera jämförelser av mycket starka resultatförbättringar av barnens läsande och skrivande före och efter att de tagit in iPads i sin undervisning och börjat arbeta med skriva sig till läsning. Exempel på hur iPaden kan användas för att dokumentera och bedöma barns läsande i de inspelningar som barnen gör av det de skrivit. Här har de också upptäckt att barnen själva hör skillnaden mellan och nu i sin läsning, de hör hur de har förbättrat sin läsning och kan sätta ord på vad ett förbättrat läsande egentligen innebär. Praktiska ”bok”-exempel ur barnens produktion kan du läsa på www.bibblis.se – det är Årstaskolan som står bakom den webbsidan. Och mycket mer….

Vi filmade också denna eftermiddag och förutsatt att bearbetning och redigering går vägen så kanske det med tiden kommer en kort film som visar allt spännande vi fick ta del av igår.

 

Dags för en NCS dag!

Så var det dags att träffa mina kollegor i nätverket på NCS (Nationellt Centrum för Språk-, läs- och skrivutveckling). Vi är knappa dussinet läs- och skrivutvecklare från hela landet som ingår i ett särskilt nätverk. På agendan står bland annat att komma med synpunkter på det nya stödmaterialet som NCS håller på att ta fram. Det kommer att likna det som redan finns för matematik. Syftet med materialet är att ge en grund för huvudmän som vill upprätta och/eller förnya uppdragsbeskrivningar mellan huvudmannen och språk-, läs- coh skrivutvecklarna ute i kommunerna. Förhoppningen är förstås att stödmaterialet ska bidra till att utveckla en undervisning som i ökad utsträckning främjar alla barns och elevers språk och lärande. Ja vi i nätverksgruppen har läst underlaget och nu ska det stötas och blötas!

Vi kommer också att se över planeringen av höstens NCS-konferens som går av stapeln 19-20/11. Hitintills har programmen varje mycket lyckade och uppskattade. Dagar att se fram mot!

Arne Trageton på Medioteket

Imorgon torsdag är alla deltagare i Språkpaketet 2012 de lyckligt lottade! Åhörarna har förberett dagen genom att skicka in frågor runt ASL-arbetet och Arne kommer att utgå ifrån dessa när han leder dialogen. Det blir med all säkerhet en givande dag i en härligt kreativ atmosfär!

låter du dina elever chatta på svensklektionerna?

Om inte så är det hög tid att lägga in chat i undervisningen! Skolinspektionen redovisade idag i webbinarieform sin granskning av ”Läsundervisning i svenska åk 7-9″. Granksningens resultat i korthet pekade på följande brister:

  • eleverna utmanas inte i sin läsning
  • för lite digitala texter
  • avsaknad av bibliotek
  • stora skillander på hur lärarna förbereder elever inför en text
  • skolorna följer sällan upp sin läsundervisning

 I underlaget till observationerna ingår bl.a. observationer av ”Får eleverna arbeta med digitala textförmedlande medier på ett sätt som gör att de utvecklar en förmåga att använda informstionsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande?” – här nämns chat.

I elevenkäten efterfrågas hur ofta eleven får chatta med någon på svenskan.

Ja,  min fråga var om du låter dina elever chatta på svensklektionerna. Annars är det hög tid att börja! Vi vet nu att Skolinspektionen ser det som en brist om vi inte gör det.

Jag funderar på hur kommunikationsmedlet chat skulle kunna bli en del i de kurser som jag själv har i t.ex. läsförståelsestrategier. Ska vi praktisera boksamtal via chat i någon form? Har du idéer att dela med dig av?

Vill du se webbinariet i efterhand så går du in på: http://www.skolinspektionen.se/lasundervisning