Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
förväntningsnorm

Skrivundervisning i ämnet Svenska – planering och genomförande

En eftermiddag med fokus på skrivande med utgångspunkt i:

Hur kan man som lärare arbeta för att omsätta sina teoretiska kunskaper om lärande och skrivutveckling i en konkret praktik som ger eleverna möjlighet att utveckla sitt skrivande?

Per Blomqvist, vår föreläsare idag, gav oss en rivstart med tankeskrivande utifrån en uppgift om riktat skrivande.

IMG_0822

Tankeskrivandet gav i sin tur en mängd frågor, förslag och erfarenheter av svårigheter som jag som lärare kan möta i skrivundervisningen.

Fokus för dagen kom att bli

  • förväntningsnormer,
  • didaktiska beslut och
  • lärandemoment.

Kreativt skrivande kräver ett visst mått av styrning. Elever som har svårt för skrivande vet inte hur de ska göra. Vi måste undervisa i HUR!

Per talade om att vi har två skrivarter. Det formella och det informella skrivandet. Vi fick börja med det informella skrivandet och här skriva ner våra första tankar om att skriva. Sedan fortsatte vi med att skriva ner olika situationer där skrivande finns med. Vi fick utveckla en situation där vårt skrivande finns med och beskriva den. Kort fick vi beskriva en person som vi förknippar med skrivande och hur denne påverkat vårt skrivande. Avslutningsvis var uppgiften att skriva en lögn om att skriva.

Nästa övning blev att skriva om sådant Per frågade om, s.k. guidat skrivande. Vi fick skriva ner ett minne om första gången vi skrev något och beskriva den situationen. Vilket ord skrev jag, vad skrev jag på, löst papper, i en bok, vilken sorts penna använde jag?

Visade jag det jag skrivit för någon? Reaktioner? Hur var det när jag började skolan? Var det roligt? Hur lärde jag mig? Var det svårt? Vad sa läraren om det jag skrivit? osv.

Per gav oss ett elevexempel som vi fick reflektera över. Vi svarade med ord som: spännande, ögonblicksbild, fina beskrivningar, rytm, jag blir berörd, hoppfull, sorgsen, sinnen, lukter, poetisk…

På det följde en gensvarsinstruktion som såg ut så här:

IMG_0847

Per talade om processhjälp. Den kan exempelvis gälla logik, struktur, texttyp och stil. Som Per underströk: Välj!

Gå inte in på allt. Fokusera på någon eller några aspekter.

IMG_0862

Mycket eget skrivande blev det… mycket eget reflekterande blev det… och diskussioner. Idag har vi upplevt learning by doing. Det har varit en riktigt bra eftermiddag som kopplat teori och praktik. Per fick en hemläxa innan han gick hem. Den bestod av att han ska titta i sin kalender och se om vi kan hitta ett datum för att lägga in en fortsättning på dagens föreläsning. Håll tummarna att vi lyckas!

IMG_0843

Vem är då Per Blomqvist? Jo, Per är sedan 2014 doktorand vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.  Arbetsnamnet på hans avhandlingsarbete är: Skrivbedömning i ett didaktiskt perspektiv

Per har arbetat som gymnasielärare i svenska 1999-2014, han är universitetsadjunkt på ämneslärarutbildningen vid Stockholms universitet 2009-2014 och han har gästföresläst på Lärarhögskolan i Stockholm 2001-2008. Per är också författare till boken Skrivundervisning – i samspel med litterära texter (2012).

Referenser:

Berge & Blomqvist, P. (2012). Skrivundervisning – i samspel med litterära texter. Stockholm: Liber.