Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Gärna hjärna

Expeditionary Learning

Vad är det?

Eleverna ses som problemlösare, kritiska granskare och aktiva medborgare. Förhållningssättet påminner mycket om CORI, den begreppsorienterade läsundervisningsstrategin. Det handlar inte bara om undervisningsmodeller utan mer om att inta ett engagerat, problemlösande, nyfiket och informationssökande förhållningssätt.

Resultatet sägs vara att alla blir godkända för att gå vidare till college (ja, det jag har hittat är amerikanskt).

Här har du en lite video om Expeditionary Learning för dig som vill veta mer.

Senare hjärnforskning visar att lärande är en fysiologisk process i hjärnan, dvs. när vi lär så byggs hjärnan om i lärandeprocessen. Hjärnan är med andra ord formbar och föränderlig. Det här kan du läsa mer om i Torkel Klingbergs bok ”Den lärande hjärnan”.

Expeditionary Learning stämmer  väl med senare tids budskap att en skicklig lärare är den lärare som använder en mångfald av metoder  i sin undervisning. Detta förutsatt att läraren varierar sin undervisning så att den anpassas till eleverna och sammanhanget. En annan viktig aspekt är utrymmet för dialoger. Språket är ju vårt främsta verktyg för att överföra kunskap. Genom att få lyssna på andra, själv få sätta ord på sina frågor och kunskaper och sin förståelse som den gestaltar sig bygger vi vår förståelse för nya innehåll.

 

Mer hjärna

”Att undervisa utan kunskap om hjärnan är som att vara idrottslärare utan att kunna se skillnad mellan armar och ben” (Torkel Klingberg i DN Vetenskap söndag 15 maj)

Läsvärt

är Torkel Klingbergs bok ”den lärande Hjärnan”.

Föreläsningen ”Hjärnkoll”

Nu kan du också se föreläsningen med Kurt Fischer och Christina Hinton. Länkarna är:

Föreläsningen, del 1

Föreläsningen, del 2

Hjärnkoll

Hjärnforskningen börjar nu intressera sig för skolan. Igår hade jag förmånen att få lyssna på ett seminarium med två hjärnforskare från Harvard om kopplingen mellan hjärnforskning och barns lärande, dvs. mellan neurovetenskap och pedagogik. Det jag fick med mig får återges med citatet: ”We reshape the brain when we learn. We grow new neuro networks”. Det implikerar förstås också att vi lär på olika sätt i och med att våra hjärnor kommer att utveckla nya stigar (neuro networks) under lärandeprocessen och dessa ser förstås olika ut för olika människor. De lyfte att färdigheterna vi lär i sig kan se lika ut men att vi har erövrat dem genom olika processer som kan ha pågått i olika delar av hjärnan.

De tog också upp att skolan lär barn att läsa men alltför ofta misslyckas med att lära barnen hur de ska ”läsa för att lära”.

Hjärnforskarna var professor Kurt Fischer och Christina Hinton, Harvard Graduate School of Education.

Av en tillfällighet hittade jag en intressant intervju med den svenska hjärnforskaren Torkel Klingberg. Han talar också om hjärnforskning och pedagogik. Intervjun hittar du på: http://urplay.se/163516

Klingberg talar om hur fysisk träning förbättrar hjärnfunktioner som t.ex. minne och därmed också bättre skolprestationer.  Orsaken skulle vara den bättre syreupptagningsförmågan.