Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
intertextualiet

För dig som inte var där!

Nu kan du se en inspelning av föreläsningen om pojkars skrivkompetens med Katharina Andersson. Avhandlingens titel ”Visst kan pojkar skriva!” visade sig vara fyndig ur flera aspekter. Den delar nämligen upp arbetet i tre vetenskapsområden:

  1. Pojkar
  2. Skrivkompetenser
  3. Nationellt prov

Katharina har specifikt studerat pojkars texter samt gjort en bred analys utifrån ett vidgat textbegrepp. Det är den första omgången från 2009 som studeras och eleverna skrev fyra texter i olika genrer som en del av provet. Katharina har närläst 231 tioåriga pojkars texter, dvs. 231 pojkar X 4 texter. Avhandlingens forskningsfråga var ”Hur visar pojkarna sina kompetenser att skriva på det nationella provet 2009?”.

I föreläsningen får vi en utomordentlig presentation av hur studien genomförts, motiven för att göra studien och tankarna bakom den. Vi åhörare fick en del att fundera över som det vanligt förekommande vardagstänket om pojkar och deras studieresultat som inte alltid är vetenskapligt förankrat. Eller vad är det nationellt ämnesprov i svenska egentligen mäter? Vad får vi veta och vad får vi inte veta?

Har du någonsin funderat över begreppen plagiat, imitation och intertextualitet? När pojkar skriver inspirerade av t.ex. TV/data-spel – är det då ett plagiat, en imitation eller ett exempel på intertextualitet? För att spetsa till frågan fick vi göra en jämförelse med Barabass av Pär Lagerkvist. Katharina använde intertextualitet i analysen av pojkarnas texter vilket betyder att hon undersökte varifrån pojkarna fått sin inspiration när de skrev sina texter. Exemplen kring intertextualitet gav i alla fall mig en aha-upplevelse.

Undervisar du i svenska i åk 3, åtminstone till och från, så rekommenderar jag dig att se föreläsningen. Katharinas föreläsning ger nya tankar; väcker frågor och vidgar vår kunskap om pojkars skrivande.

OBS! filmen togs bort 10/4 -15.

Avhandlingen kan du ladda ner från Skolportens webb: ”Visst kan pojkar skriva!

PS. Katharina föreläser gärna i olika sammanhang och ute på skolor. Ett annat ämne som Katharina brukar tala om är temat Att vara lärare – Att bli forskare. För dig som vill nå Katharina så hittar du henne på Högskolan i Gävle .