Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Kulturrådet

Är det läsning som är målet?

Eller är det ”bieffekterna” av läsningen? Här tänker jag på upplevelserna, kunskaperna, fakta, möjligheterna att påverka sitt liv, sin omvärld, samhället? Eller är det att skapa läsande elever som en produkt av skolans arbete?

Ja, vi som arbetar i skolan arbetar och styrs av gällande läroplan, kursplanemål och kravnivåer för våra elever. Vi arbetar med ett uttalat uppdrag och detta kan vi läsa om i Lgr11.

I kursplanen för svenska kan vi läsa om att eleverna använder språket som redskap för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk, de ska få tilltro till sin språkförmåga och de ska kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Igår bjöd Jonas Andersson, fil.dr. i litteraturvetenskap, på en presentation och genomgång den rapport han har skrivit på uppdrag av Kulturrådet, Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Vi var ett 50-tal åhörare som fick möta resultat och reflektioner om läsfrämjande, definitioner av begrepp, lust kontra fri läsning, motivation och stimulans, förebilder, social läsning och mycket mer.  Rapporten bygger på vetenskapliga publikationer, meta-analyser, rapporter, utvärderingar och uppsatser. Man kan verkligen säga att rapporten är väl underbyggd. Av totalt 128 förvånansvärt lättlästa sidor utgör 11 sidor referenser!

Vilka var slutsatserna? Här är de Jonas skickade med oss:

  • Börja tidigt
  • Identifiera grupper med större behov än andra och arbeta gentemot dessa
  • Öka tillgången till litteratur oavsett medium
  • Främja social läsning
  • Använd förebilder (i synnerhet manliga)
  • Satsa på sommarläsningsprogram med tydliga mål, i samarbete med skola och bibliotek
  • Betona valfrihet, men uteslut inte nödvändigtvis prestation
  • Arbeta utifrån olika målgruppers identifierade (läs)intressen
  • Uppställ tydliga, genomförbara mål och utvärdera

två cirkulära bilder på JA

Som framgår av bilden så filmade vi föreläsningen. Om någon vecka får även ni som inte var där chansen. Hoppas många tar den!