Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
läs- och skrivbedömning

Intresserad av dyslexifrågor?!

10-12 augusti kan du lära dig mer för då går den åttonde nordiska kongressen om dyslexipedagogik av stapeln. Arrangör är Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. Kongressen äger rum på Stockholms Universitet i Frescati, Stockholm, 10-12 augusti 2017.

Program

Programmet startar på torsdag 10 augusti med invigning, fem parallella sessioner följt av mingel på kvällen. Fredag 11 augusti bjuder på parallella sessioner indelade efter årskurs. Utställningen är öppen hela dagen och organisationskommittén uppmuntrar alla deltagare att besöka denna. Dagen avslutas med middag på Haga Forum. Även lördag bjuder på intressant program.

Fullständigt program och närmare information finns på Svenska Dyslexiföreningens hemsida.

Jag har också länkat in programmet här: Program för Dyslexikongressen 2017.

Det finns många intressanta programpunkter dessa dagar! Personligen skulle jag gärna lyssna på Stefan Gustafsson när han talar om RTI och formativa bedömningarRTI står för Respons to intervention. I RTI låter läraren insatserna komma först och diagnosen efteråt; vilket borde vara en självklarhet men inte alltid är det. Nackdelarna med RTI är det krävs hög kompetens och mycket resurser. Jag har skrivit lite om detta i ett tidigare inlägg (17/4 -16) utifrån en artikel i Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Dyslexi. Rekommendationen i den artikelns första avsnitt är att om man är tvungen att endast välja en metod så ska den vara bred och innefatta både avkodning och förståelse. Stefan Gustafsson är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är att implementera och  utvärdera effekter av olika interventioner för att utveckla läsförmågor hos yngre elever. För att vara framgångsrika behöver interventioner och läspedagogik anpassas till elevers varierande behov över tid, både vad gäller form och innehåll. Gustafsons forskning handlar därför också om system och begrepp såsom RTI, dynamiska bedömningar och formativa bedömningar.

Jan-Eric Gustafssons, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet, keynote föreläsning om Faktorer som påverkar läsförståelse hos ungdomar och vuxna. Resultat från internationella studier. lockar mig också. Jag arbetar mycket med frågor kring läsförståelse och det är alltid lika viktigt att hålla sig ajour med resultat från olika studier. Hur ska vi annars kunna bygga vår undervisning på vetenskaplig grund?

Paavo Leppänens föreläsning om New digital learning Environments – new challenges for individuals with dyslexia. låter som ett högaktuellt ämne. Paavo Leppänen är professor i psykologi och dyslexiforskning universitetet i Jyväskylä, Finland.

Idor Svensson och Gunilla Almgren föreläser om Tillgänglighet och appar – forskning möter praktiken.  Det låter definitivt som ett ämnesområde för mig i mitt arbete här på Medioteket. Idor Svensson, docent i psykologi. Gunilla Almgren är specialpedagog och skolutvecklare i Mölndal och deltar också i den nationella appstudien kring läs- och skrivsvårigheter.

Du märker att det finns en del spännande föreläsningar under dessa konferensdagar! Hoppas att några av er får anmäla er!

Min framställan är inte neutral!

Det var Katharinas ingång i torsdagens föreläsning. Katharina tydliggjorde våra olika roller. Som lärare ska vi utföra medan forskarrollen handlar om att förhålla sig till och problematisera olika fenomen.

Som sagt föreläste Katharina Andersson i torsdags 5/11 om läs- och skrivbedömning för elever i de tidigare skolåren. Jag hade bett henne diskutera, problematisera och analysera olika aspekter på läs- och skrivbedömning och plantera frön till nya tankar hos oss deltagare; vilket hon lyckades med. Engagemanget bland åhörarna var stort och frågorna duggade tätt. Det var mycket vi inte hade tänkt på tidigare. Katharina pratade exempelvis om ledfamiljer, möjliga utgångspunkter för analyser, konjunktioners roll och betydelse för läsbarhet. Katharina visade oss de teoretiska utgångspunkterna för Skolverkets nya Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och presenterade skillnaderna i läsförklaringar enligt Barbro Westlund och Anne-Marie Körling. Mycket spännande! Efter vad jag hörde så var det ingen som hade tänkt på detta tidigare. Katharina utmanade oss med frågor att tänka vidare på. Har du klart för dig vilka tre betydelser begreppet skriva kan ha? Om inte så får du läsa boken Barn upptäcker skriftspråket (Dahlgren m.fl. 2013) och tänka ett varv till! Vi fick också en snabbgenomgång av barns generella skrivutveckling.

Ni som anmält er till Katharinas föreläsning 25/11 har mycket att se fram mot och jag lovar att ni får en del att fundera över. 10/12 kommer Katharina att utveckla sina tankar ännu ett snäpp; så det är inte färdigtänkt än!

3xKatharina