Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Med läsning som mål

Varsågoda! Dags för Jonas Andersson!

Du som inte var med i torsdags – nu kan du också se och höra Jonas Anderssons presentation av ”Med läsning som mål”.

Har du redan läst mitt inlägg från i fredags så har du redan lite förkunskaper. Själv tycker jag hans resonemang kring att satsa på sommarläsningsprogram med tydliga mål och i samarbete mellan skola och bibliotek kändes nytt och spännande. Är det någon av er som redan provat? I så fall – vilket upplägg hade/har ni? Det är spännande utifrån många lärares erfarenheter av att en del föräldrar tycker att läsning är skolans angelägenhet och ansvar. Det gäller inte nödvändigtvis föräldrar med en kortare utbildningsbakgrund utan även välutbildade föräldrar som däremot inte anser sig ha tid. Vi vet från forskning att den som har en positiv attityd till läsning och som dessutom läser av intresse och lust kommer att tillhöra gruppen ”starkare” läsare. Frågan är hur vi kan bädda för att eleverna ska läsa, få den där positiva attityden till läsning och bli goda läsare? En del uppslag och idéer finns att hämta i Jonas Anderssons föreläsning. Läs också hans rapport. Länkar till rapporten hittar du i förra inlägget från fredagen den 15e januari.

Det är kallt idag så det betyder att det säkert finns en stund över när du kan hinna värma dig till Jonas Anderssons presentation! Den består av 45 min föreläsning och 15 min diskussion med publiken.

Är det läsning som är målet?

Eller är det ”bieffekterna” av läsningen? Här tänker jag på upplevelserna, kunskaperna, fakta, möjligheterna att påverka sitt liv, sin omvärld, samhället? Eller är det att skapa läsande elever som en produkt av skolans arbete?

Ja, vi som arbetar i skolan arbetar och styrs av gällande läroplan, kursplanemål och kravnivåer för våra elever. Vi arbetar med ett uttalat uppdrag och detta kan vi läsa om i Lgr11.

I kursplanen för svenska kan vi läsa om att eleverna använder språket som redskap för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk, de ska få tilltro till sin språkförmåga och de ska kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Igår bjöd Jonas Andersson, fil.dr. i litteraturvetenskap, på en presentation och genomgång den rapport han har skrivit på uppdrag av Kulturrådet, Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Vi var ett 50-tal åhörare som fick möta resultat och reflektioner om läsfrämjande, definitioner av begrepp, lust kontra fri läsning, motivation och stimulans, förebilder, social läsning och mycket mer.  Rapporten bygger på vetenskapliga publikationer, meta-analyser, rapporter, utvärderingar och uppsatser. Man kan verkligen säga att rapporten är väl underbyggd. Av totalt 128 förvånansvärt lättlästa sidor utgör 11 sidor referenser!

Vilka var slutsatserna? Här är de Jonas skickade med oss:

  • Börja tidigt
  • Identifiera grupper med större behov än andra och arbeta gentemot dessa
  • Öka tillgången till litteratur oavsett medium
  • Främja social läsning
  • Använd förebilder (i synnerhet manliga)
  • Satsa på sommarläsningsprogram med tydliga mål, i samarbete med skola och bibliotek
  • Betona valfrihet, men uteslut inte nödvändigtvis prestation
  • Arbeta utifrån olika målgruppers identifierade (läs)intressen
  • Uppställ tydliga, genomförbara mål och utvärdera

två cirkulära bilder på JA

Som framgår av bilden så filmade vi föreläsningen. Om någon vecka får även ni som inte var där chansen. Hoppas många tar den!