Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
metakognitiv

Effektiva lärstrategier

Hur gör man för att lära? Hur gör våra elever? Vad är effektiva strategier? Vad lär oss att lära?

Vi möter rekommendationer och resultat från forskning – i artiklar, böcker och på konferenser – som presenterar strategier för bättre lärande och större förståelse.

Strategier är mentala verktyg som förutsätter att vi tänker om vårt tänkande. Det går nämligen inte att välja verktyg om jag inte vet vad jag ska göra, har en idé om hur jag ska göra och vad jag har tänkt att uppnå. När jag behöver slå i en spik så väljer jag en hammare och inte en såg. När jag är osäker på ett ords betydelse så väljer jag en ordbok och börjar inte analysera vad författaren har för syn på samhällsutvecklingen.

Metakognition är ett begrepp som används i arbetet med läsförståelsestrategier. Metakognition tillhör metaspråket om förståelse. I bokserien Aktiv läskraft (finns en del för  mellanstadiet, en för högstadiet och snart kommer det också en för lågstadiet) skriver Barbro Westlund att eleverna måste lära sig tala om sin läsförståelse och inte bara berätta vad de förstår. Westlund återkommer till att

Att läsa är att tänka. (Westlund 2015:50)

När jag läste in min masterexamen i specialpedagogik ingick en bok med titeln ”What really works in Special and Inclusive Education. Using evidence-based teaching strategies” (2008) av David Mitchell. En spännande bok som nu finns utgiven i en ny 2a utgåva. Det allra bästa är att den också har översatts och getts ut på svenska av Natur & Kultur. Den svenska titeln är Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Boken presenterar 27 strategier i lika många kapitel. Ett kapitel för varje strategi; precis samma upplägg som den engelska originalversionen. Alla kapitel är uppbyggda efter samma mönster. Underrubriker som återkommer är: Strategin, Idén bakom strategin, I praktiken, Bevisen, Risker och Sammanfattning. Varje kapitel avslutas med Fler lästips. Varje strategi tilldelas 1-4 stjärnor, dvs. som mest ****,  beroende på hur starka bevisen är för respektive strategis effektivitet. Graderingen bygger på olika metaanalyser som redovisas för varje kapitel.

Du som är lite extra nyfiken på författaren David Mitchell kan höra en introduktion med honom på det engelska förlagets site, Routledge, What Really Works in Special and Inclusive Education. Introduktionen är ca 14 minuter. Siten handlar enbart om boken och här hittar du också resurser till varje kapitel.

Jag kan avslöja att jag har markerat några kapitel som jag tycker fokuserar områden som är aktuella i det som jag arbetar med, dvs. frågor kring språk-, läs- och skrivutveckling/undervisning. Exempel på sådana är samarbetsinriktad gruppundervisning, metakognitiva undervisningsstrategier, självreglerat lärande, ömsesidig undervisning, formativ bedömning och återkoppling, fonologisk medvetenhet och fonologisk bearbetning. Ni som intresserar er för lässtrategier känner igen dessa begrepp och kunskapsområden, eller hur!?

Kapitel 8 handlar om Metakognitiva undervisningsstrategier. Nästa inlägg tänkte jag ska handla om just metakognition och metakognitiva strategier inom språk-, läs- och skrivundervisning.

Referenser:

Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm: NoK.

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Stockholm: NoK.

9789127143593_0_