Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
ord

Kaffet är slut!!!

Och vi som har en hel studiedag kring att skapa text där ord, bild och ljud samspelar… Säg inget men vi har fixat två termosar så vi och våra 10 deltagare klarar oss.

IMG_0185

Vi, Katrin, Kia, Elisabeth och jag genomför denna heldag i samarbete och bidrar med var sina delar. Kia introducerar bilderböcker som deltagarna först får bekanta sig med och sedan fota bilder ur. Bilder som används under resten av dagen som arbetsmaterial när vi arbetar vidare med Puppet Pals, gör trailers i iMovie samt arbetar med att utveckla text. Det analoga och digitala arbetet går i vartannat och är tänkt att avslutningsvis bilda en helhet. Jag ska försöka följa och visa lite dagens arbete.

Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar

Så står det i kursplanen för svenska och svenska som andra språk, nästan… För att vara exakt så står det så här i kursplanerna för de olika ämnena:

  • Modersmål (sid 89): Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Svenska åk 1-3 (sid 223): Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Svenska åk 4-6 (sid 224):  Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Svenska åk 7-9 (sid 225):  Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Svenska som andraspråk åk 1-3 (sid 240): Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Svenska som andraspråk  åk 4-6 (sid 241):  Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Svenska som andraspråk åk 7-9 (sid 243):  Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Handen på hjärtat. Känner du dig bekväm med att undervisa i just detta momentet? Är det ett moment som ingår i din undervisning? Hur blir det att bedöma en elevtext där ord, bild och ljud samspelar?

Jag har många kollegor som är mycket kunniga på dessa områden. Vore det inte fantastiskt om vi kunde erbjuda en kurs med fokus på just detta moment!? En kurs där man träffas 3-4 gånger under lika många veckor. En kurs där deltagaren möter olika kursledare, var och en expert på sitt moment. En kurs där delarna tillsammans utgör en helhet. Eller en hel studiedag med de olika momenten. Det kan handla om bilderböcker där man tittar på hur bildens egna egenskaper samt hur bilden fungerar i förhållande till texten. Bilderböcker kan vara mer eller mindre avancerade. En del passar våra yngsta elever, en del passar tonåringar. Givetvis även tips på bilderböcker som finns att låna på Cirkulationsbiblioteket. Ett annat moment skulle kunna utgöras av hur man på datorn eller sin lärplatta skapar texter där ord, bild och ljud samspelar. Hur dessa tre komponenter kan kombineras för olika budskap. Vilka program och/eller appar man kan använda och vilka av dessa som finns i stadens programbank. Ett tredje moment skulle kunna vara att göra enkla kortfilmer i iMovie som är ett berättande med ord, bild och ljud i samspel. Ett fjärde moment skulle kunna vara hur jag i undervisningen arbetar för att lära eleverna att utveckla sina texter; det som kallas textutvecklande drag. Ett arbete som kan ske utifrån att läraren modellerar, eleverna prövar parvis och/eller bearbetar sina texter på egen hand. Allt beroende på elevens förmåga och ålder.

Vad tycker du?

De här tankarna är under utveckling. Har du förslag som vi kan ta hjälp av? Förslag till hur en sådan kurs skulle kunna se ut. Har du erfarenheter av att arbeta med dessa moment i din undervisning och reflektioner kring detta? Ta kontakt med mig och berätta mer!

Referenser:

Skolverket (2011). Kursplan i svenska