Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
SETT2015

6 lärare presenterar utvecklingsarbeten från sina skolor

Nu är SETT2015 över och det tar några dagar att smälta alla intryck och alla nya idéer. Ett besök på den årliga SETT mässan visar på det stora antal utvecklingsarbeten som pågår ute på skolor i hela Sverige. Duktiga, ambitiösa och nytänkande lärare som provar nya vägar i sin undervisning. Om man bara hade hunnit lyssna på fler!

Som tur är så kan jag erbjuda dig att lyssna på några av våra Stockholmslärare måndagen den 18/5 då de presenterar hur de arbetar med sina utvecklingsarbeten på sina respektive skolor. Så här lyder programpunkterna:

  1. Fonologisk medvetenhet, Bornholmsmodellen och ASL. Karin Carlberg-Axelsson och Jonas Johansson (Årstaskolan)
    Karin och Jonas arbetar tillsammans med lärarna på Årstaskolan med att utveckla elevernas kunnande i fonologisk medvetenhet i förskoleklasserna. Detta gör de med hjälp av Bornholmsmodellen och digital skrivning (ASL). Eleverna tränar sitt språk i multimodal miljö där ljud, bild och skrift/läsning samverkar.
  2. Utvecklingsarbete pågår! Gunilla Granberg och Jessica Mellgren (Hökarängsskolan)
    Gunilla Granberg och Jessica Mellgren berättar om hur de på Hökarängsskolan arbetar med att utveckla elevers lärande utifrån språkinriktad undervisning, formativ bedömning och läsdidaktik. Hur kan flera delar samverka till en helhet?
  3. Högläsning på schemat. Cecilia Peña och Linda Grandin (Nya Elementar)
    För att stärka högläsningens status på högstadiet införde vi högläsning på Mentorstid under hösten 2014. Vi vill att alla elever på skolan ska få en gemensam läsupplevelse och möjlighet att diskutera litteratur i ett mindre sammanhang något som vi upplever att de yngre eleverna redan får. Vi kommer att berätta om vad som gick bra men även vilka svårigheter vi stött på.

Ta chansen att lära av kollegors erfarenheter och få nya idéer att ta med dig hem till din skola. Detta är öppet för alla intresserade lärare i Stockholms kommunala grundskolor.

Anmäl dig här: anmälningslänk

Datum och tid: måndag 18/5 kl. 14.30-17.00, Medioteket, Trekantsvägen 3.

Detta är kostnadsfritt för skolorna. Välkommen med din anmälan!

Gott bemötande, respekt och erkännande

- det är vi skyldiga varandra i sociala medier. En av föreläsningarna på SETT mässan hade rubriken Det finns ingenstans att fly – blogga tryggt. En mycket tänkvärd föreläsning med utgångspunkt i kommunikation och relation. Jörgen Lundälv, föreläsaren, underströk att kommunikation handlar om ansvar och vad vi är skyldiga varandra. Att skriva i sociala medier inbegriper att uttrycka åsikter och ventilera attityder vilket i sin tur kräver eftertanke. Alltför ofta är det vi skriver skrivet i ögonblickets ingivelse och därmed inte genomtänkt. Jörgen lyfte vikten av insikt och medvetenhet om vikten av respekt och etiskt förhållningssätt när vi skriver och publicerar i sociala medier.

Jörgen diskuterade dilemmat med olämpliga inlägg i sociala medier. Det kan handla om direkta kränkningar likväl som mer subtila insinuationer. Han problematiserade frågan om man ska polisanmäla inlägg eller inte och gav oss ett antal exempel dels från sitt eget barns skola, dels från högskolor och universitet. Polisanmäla eller inte kan bli en fråga om en konflikt mellan tre system. Här utvecklade han problemet som uppstår när vi väljer att luta oss på antingen egenetik, professionsetik eller förvaltningsetik. När egenetiken tar över och vi twittrar och skriver efter eget gottfinnande så kan det leda till inlägg som sårar, kränker och sänker. Många av oss skriver i sociala medier i arbetet och här underströk Jörgen vikten av att arbetsgivare arbetar med sin policy kring just detta. Här kände jag mig stolt för på Medioteket arbetar vi sedan mer än ett år tillbaka aktivt med vår syn på och vår medverkan i sociala medier. Vi diskuterar vilka kanaler vi ska använda för vad och VEM som ska skriva VAD VAR. Som Jörgen sa: Det handlar om kommunikation och relation.

De exempel han gav oss på inlägg som lett till anmälan till disciplinnämnden vid respektive students universitet följdes också av de förklaringar studenten gett till sitt handlande. Många av dem gällde att personen i fråga inte hade mått bra vid tillfället eller kanske satt vid datorn en sen kväll då hen hade druckit lite mycket. Dåliga ursäkter enligt min mening. Vi får inte glömma att vi har ansvar för våra egna handlingar. Är du nyfiken på dessa inlägg så ska de finnas i hans bok Blogga tryggt.

Vi har alla rätt att närvara i sociala medier. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Vi har ansvar för vad vi väljer att skriva och publicera. Vi måste hjälpas åt att möta varandra respektfullt och etiskt. Eller hur!?

Vem är då Jörgen Lundälv? Svar: socionom, journalist, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Ja, just det… han presenterade sig också som 5-barnsfar.

Du kan läsa mer och hitta titlar på publikationer som rapporter och artiklar på webbsidan för Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och på institutionens sida för forskning och publikationer.

Lundälv, J. 2015. Blogga tryggt. Nya medier i tjänsten. Lund: Studentlitteratur.

Sett och hört på SETT!

Emma presenterade vårt pilotprojekt  med e-böcker i undervisningen. Hon är bra på att sälja in! Förhållningssättet är ”sluta prat, börja testa!”

Här får du veta varför du ska använda e-böcker, projektdeltagarnas erfarenheter och vilka skolor som deltog. 

Vill du veta mer så får du kontakta Emma. 

   

   

Filma med iPad

Elisabet Jonsved berättade och visade praktiskt hur man filmar med iPads. Hon använde begrepp som filmspråkligt berättande, bildmanus, ljud för att skapa stämning, tona ut och visade steg för steg hur man gör. Plätteasy, absolut! 

PS. Elisabet håller kurser i detta med att filma. Du hittar kurserna i Mediotekets kurskatalog.  

  

   

Redo!

Here I come. Jag är redo för en lång heldag på SETT2015! Hoppas på många nya idéer och att träffa er alla; er jag redan känner och er jag ännu inte känner! 

 

Inspirationsföreläsning

Tisdagen den 31a mars ordnade vi med en inspirationsföreläsning där Cecilia Westblad, Eva Lindholm (Sätraskolan) och Marie-Louise Engstrand (Skarpatorpskolan) var inspiratörerna. Deltagarna var årets Språkpaketare. Föreläsarna bjöd på sina tankar, erfarenheter, råd men också exempel på resultat som deras arbete lett till. Alla tre arbetar med ASL. Detta kompletterat med undervisning i läsförståelsestrategier, multimodalt berättande och film. Eva möter upp undervisningen genom att bland annat filma på fritids. Här var det iMovie som var verktyget. Marie-Louise lär sina ettor att berätta med hjälp av PhotoStory och vi fick en snabbvisning av hur det kan gå till. Filmerna läggs upp i klassbloggen för andra att läsa och ta del av.

Det var berättelser om att utmana sig själv som lärare; våga ta in digital teknik och pröva nya vägar i undervisningen. Nya, högre förväntningar på eleverna som visar vad de kan till lärarnas förtjusning.

Besöker du SETT2015? Då kan du också få höra Cecilia, den här gången tillsammans med kollegan Ewa, samt Marie-Louise. Cecilia och Ewa hittar du i sal E5 tisdag 14/4 kl. 15.45-16.30. Rubriken är Vi vågade utmana oss själva!

Marie-Louise kan du höra i sal E4 på onsdag 15/4 kl. 16.30-17.15. Rubriken är Motivation och språkstärkande med ASL och blogg.

Vi ses på SETT2015!

M-L E3

Marie-Louise Engstrand

EvaL

Eva Lindholm