Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
skriva

Är du en stjärna, en Webbstjärna?

Eller vill du bli en stjärna? Då får du chansen i höst när jag har bloggkurs utifrån Webbstjärnan! Jag har tidigare haft flera bloggkurser men den här gången provar jag Webbstjärnans koncept. Det betyder att kursen bara omfattar ett (1) tillfälle. Vi håller på 3 timmar en eftermiddag på Medioteket, Trekantsvägen 3. En förutsättning för att kunna delta är att du kan ta med en egen dator med trådlöst nätverkskort. Du får uppgifter för gästinloggning på nätverket när du anmäler dig i receptionen. Givetvis går det bra att arbeta på en iPad.

Alla skapar sina bloggar i webbpubliceringsverktyget WordPress och du behöver en sajt att arbeta med. Det är den som du skapar hos Webbstjärnan. Jag kommer att följa Webbstjärnans upplägg vid genomgången och under workshopen. Deltagarna får Webbstjärnans häfte med dokumentation av alla moment som vi arbetar med. Dokumentationshäftet är interaktivt så till vida att du kan spara ner det och skriva direkt i det.

Inför workshopen

för att du ska få ut så mycket som möjligt av workshopen behöver du vara väl förberedd. Därför behöver du göra två saker innan workshopen.

 1. Du behöver registrera ett lärarkontoWebbstjärnan och skapa en webbplats som du ska arbeta med tillsammans med dina elever. Om du ska samarbeta med en kollega behöver bara en av er skapa en webbplats.
 2. Gå den nätbaserade kursen ”Kom igång med Webbstjärnan” så att du har kött på benen inför workshopen. Har du inget inlogg på kursportalen kan du registrera dig här eller höra av dig till Webbstjärnan  så hjälper de dig.

Efter kurstillfället ska du vara igång! Sedan väntar arbetet med dina elever och ert gemensamma bloggande. Det är ju det som är det egentliga syftet!

Om Webbstjärnan och IIS

Bakom Webbstjärnan står IIS, Internetstiftelsen i Sverige och Webbstjärnan är en del av IIS satsningar för att utveckla internetanvändningen i skolan. Att använd Webbstjärnan är kostnadsfritt och Webbstjärnan är fri från reklam. Min personliga erfarenhet av Webbstjärnan är att de har lyckats skapa en mycket proffsig miljö. De nätbaserade kurserna är tydliga,  informativa och bra.

Sist men inte minst viktigt – Webbstjärnans support är mycket bra. Det är i alla fall min erfarenhet. Jag har alltid fått snabb och bra återkoppling på mina frågor när jag har undrat saker. Det är viktigt för de flesta av oss!

I den här videon får du veta lite mer om Webbstjärnan (3:06 lång).

Anmäl dig!

Du anmäler dig via ett formulär som du hittar här: Webbstjärnans  anmälningslänk.

Trevlig helg!

Varför ska lärare blogga?

Ja, det är en bra fråga. Själv ser jag många fördelar med att blogga med elever i undervisningen. Här kommer några av mina svar på min fråga:

 • Tillsammans skapar lärare och elever en kunskapsbank utifrån undervisning, kunskaper och intressen.
 • Att skriva blogginlägg innebär möjlighet till ett autentiskt skrivande med andra läsare än läraren. Läraren i alla ära men elever blir taggade när de får respons från nya läsare som de ännu inte känner.
 • Skrivandet av inlägg är ett sätt att lära med pennan i hand, dvs. att bearbeta ny kunskap genom att skriva. Här i digital form.
 • Blogginlägg är ett enkelt sätt att samla reflektioner kring sitt eget lärande, ny kunskap och det som är aktuellt i undervisningen.
 • Det synliggör lärande.
 • Det möjliggör delande av kunskap och reflektioner.
 • Det synliggör vad som är aktuellt i undervisningen.
 • Det är ett medium för att hålla föräldrar ajour om vad deras barn gör i skolan och i undervisningen.
 • Det lär elever om internet, netikett, hur man får använda bilder, upphovsrättsliga frågor, creative commons och mycket mer.
 • Att arbeta med webbtexter och digitala medier ingår i kursplanen för svenska.

Har du fler argument för att blogga med dina elever? Fler argument för varför fler lärare borde börja blogga med sina elever? Eller kanske har du invändningar?

Skrivuppgiften i Bedömningsstödet – har jag förstått rätt?

Jag har fått frågor kring skrivuppgiften som görs i det nya Bedömningsstödet och funderar själv över hur jag ska förstå uppgiften och anvisningarna. Frågan gäller om jag som lärare kan välja en egen skrivuppgift? I Lärarhandledningen för Skriva står det så här:

Välj ut en skrivuppgift till eleverna. Det kan antingen vara en skrivuppgift med inspiration från någon av de berättande texterna i läsdelen av bedömnings-stödet eller en fristående skrivuppgift (se Lärarinfor­mation s. 4). Om skrivuppgiften utgår från någon av de berättande texterna i läsdelen ska eleverna ha tillgång till Elevuppgift – Bild på Teo och Tanja. Kopiera då en bild till varje elev eller förbered visning på väggen, smartboard eller liknande. (Lärarhandledning Skriva s. 1)

Jag noterar att det står Välj ut en skrivuppgift följt av utsagan en skrivuppgift med inspiration från någon av de berättande texterna i läsdelen av bedömnings-stödet eller en fristående skrivuppgift. Formuleringen eller en fristående skrivuppgift tolkar jag som att läraren har frihet att välja en egen skrivuppgift. Formuleringen en skrivuppgift med inspiration från indikerar i mina öron att även denna uppgift ger mig frihet att presentera skrivuppgiften ganska fritt.

I citatet finns en referens till Lärarinformationen s. 4. På sidan 4 hittar jag inget som besvarar min fråga. Texten handlar om de begrepp som används i materialet som lite fakta om materialets i sig. På sidan 5 däremot hittar jag anvisningar om Genomförande samt om Läsa och Skriva. Här ser vi att den beskrivande skrivuppgiften ska göras efter den beskrivande läsuppgiften då den anknyter till den lästa texten. Samma gäller för den berättande skrivuppgiften förutsatt att läraren har inspirerat eleverna med den givna texten om Teo och Tanja.

Läraren kan dock välja att låta eleven skriva en mer fristående text som följande rubriker exemplifierar: (Lärarinformationen s. 5)

Citatet följs av tre förslag på rubriker som läraren kan ge eleverna som uppgift att skriva till. Att läraren kan välja rubrik leder i sig till att läraren också väljer skrivuppgift ganska fritt. Ingenstans står det något om det är tillåtet att låta eleverna välja rubrik själva. Jag får intrycket att läraren ska välja rubrik i de fall läraren ger eleverna en egen skrivuppgift inspirerad av texterna i läsdelen eller en fristående skrivuppgift.

Ja, jag glömde nämna att Lärarinformationen inte är sidnumrerad utan läsaren får fylla i Acrobat Readers funktion för att komma till önskad sida.

Ja, jag funderar på om jag har tolka rätt. Hur tolkar du anvisningarna?

PS. Du tar väl chansen att förmedla dina reflektioner, erfarenheter och tankar till de som tagit fram Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling!? Om inte så hittar du en enkät på Skolverkets site. Länken är: Enkät om bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling