Att delta i Ung i Sthlm – våra erfarenheter och lärdomar, andra inlägget

Att arbeta med språk- inkludering- och kulturprojektet Ung i STHLM på gymnasiet. Det andra av två inlägg av lärarna Marianne Lindblad och Anna Bergqvist från Blackebergs gymnasium. Det första inlägget finns här  IMG_6655förminskad  

Arbeta i ett kultur- och språkprojekt i svenska som andraspråk – SPRI

IMG_0678 förminskad och beskuren Vi hade tre lektionstillfällen i veckan för projektet. Vid veckans första lektion fokuserade jag i huvudsak på att förbereda eleverna inför lektion nummer två då de träffade teaterläraren Alexandra Ljungkvist Sjölin  eller kulturaktören i sina grupper. Ord och begrepp samt multimodala uttrycksformer var i fokus. Förförståelsen skapade trygghet och gav eleverna en större chans att delta i övningar och arbetsmoment.

IMG_0328ändrat

Vid den gemensamma lektionen mitt i veckan släppte jag eleverna, som i sina grupper fick följa upplägget från Ung i STHLM. Min roll var då att dokumentera gruppernas arbete. Inför den tredje lektionen hade jag då bilder från veckans lektion och frågeställningar till eleverna att besvara i sina loggböcker. IMG_6043 Bilderna användes också som stöd för deras egna texter (återberättande och förklarande texter). För mig var det inga svårigheter att koppla projektet till kursinnehållet, eftersom projektet i sig är språkutvecklande, utan fokus fick ligga på HUR jag gjorde det. När eleverna avrundar dagens lektion ger jag SPRI-eleverna loggbok med bilder från lektionen. De skriver ner sina tankar och svarar på frågor. Dessa arbetar vi med vid lektionstillfälle tre. Jag uppmanar dem att skriva på modersmål så väl som på svenska!

IMG_0300ÄNDRAD Jag upplever att eleverna har varit positiva till vårt arbetssätt och att både det formella skolspråket och det informella språket har utvecklats. Utöver en språklig utveckling har många elever i utvärderingen uppgett att de stärkt sitt självförtroende av att arbeta med programelever. Ökad trivsel i skolan och en känsla av stolthet för att de fått nya skolkamrater. Ett lyckat integrationsprojekt helt enkelt! IMG_6138ändrat

Marianne Lindblad, lärare svenska som andraspråk. Blackebergs gymnasium  Svenska 2 – Samhällsprogrammet


Arbeta i ett kultur- och språkprojekt i svenska 2 på nationellt program på gymnasiet

Jag valde medvetet en klass i svenska 2, då det är den svenskkurs som är friare och inte begränsas av något nationellt prov. Svenska 2 är också en bra kurs att arbeta i projektform i, då det centrala innehållet fokuserar på skönlitteratur, på muntlig och skriftlig framställning och på språkförhållanden i Norden. Allt detta går så klart att koppla till deltagandet i Ung i Sthlm, men jag lade mycket tid på att hela tiden tydliggöra denna koppling för eleverna. Varför deltar vi i projektet? Hur får ni visa era kunskaper? Hur kommer ni att bedömas? Vad kommer ni inte att bedömas på?

Anna har i ett tidigare inlägg skrivit om bedömning och multimodala arbeten. Jag är övertygad om att jag inte kan överskatta betydelsen av att tydliggöra detta för eleverna. Anna har i ett tidigare blogginlägg skrivit om bedömning och multimodala arbeten. Viktigt är förstås också att tydliggöra för sig själv syftet med deltagandet och kopplingen till projektet.
IMG_6030

Kulturbesök

Under projektets gång gick vi på teater. Vi såg Syskonen i Mantua på Drottningholms slottsteater och vi såg Julius Caesar på Orionteatern.

9e08eeaed02d25d12d1a53f7e137137f
Eleverna fick skriva reflekterande, individuella texter efter båda besöken, så att jag hade skriftligt bedömningsunderlag på flera kunskapskrav. Det gjorde också att projektet kanske kändes mer konkret och handfast för mina elever. Vidare arbetade vi med kreativt skrivande under handledning av Kalle Haglund från Unga Dramaten – också en värdefull erfarenhet för mina elever och synnerligen lätt att se värdet av i svenska 2.

IMG_0554anslagstavla

Ytterligare en viktig aspekt för min kurs blev användandet av Ung i STHLM film, filmmediet och den dramaturgiska kurvan. Det multimodala och digitala är ju viktigt i alla gymnasieskolans kurser och svenska 2 är ju inget undantag. IMG_5314 Blackan 633
Sammanfattningsvis vill jag säga att det verkligen inte är svårt att få in ett multimodalt projekt som Ung i Sthlm i svenskundervisningen, men att det är mycket viktigt att för sig själv och inför elever tydliggöra syftet med deltagandet, samt hur det ska genomföras och bedömas. Jag gjorde detta både initialt och fortlöpande, såväl skriftligt som muntligt. Anna Bergqvist från Blackebergs gymnasium.

Ung i STHLM avslutar med några bilder från Intiman där  projektet avslutades med att eleverna gestaltade temat kontakt. Här en bild från foajén där vi som vanligt hade dukat upp med mellanmål. IMG_6722

Tack till våra samarbetspartners

Att vi hade möjlighet att erbjuda deltagande klasser mellanmål, besök av kulturaktörer och att få spela på Intiman beror på att vi fick ett generöst bidrag från Rädda barnen.

Unga Dramaten med bland skådespelaren och författaren Kalle Haglund deltog i planering av momentet kreativt skrivande och var med på vår inspirationskväll för deltagande lärare på Teater Påfågeln. Och det viktigaste av allt, Kalle höll i workshops i kreativt skrivande för eleverna.

insp1 - Kopia

Unga Dramaten såg också till att vi fick material från Kalles klassrumsbesök översatt till engelska. Vi från projektet och lärare hade stor hjälp av Anna Bergs modell för kultursamtal som vi fick presenterat på en träff som Unga Dramaten anordnade.
Drottningholms slottsteater erbjöd föreläsning, visning och föreställningen Syskonen i Mantua.

IMG_6021
Lena Stefenson från Stockholms Dramatiska Högskola, mimprogrammet bidrog med texten Om att skapa scener utan ord och var med på vår inspirationskväll för deltagande lärare.
inspi2

Intiman tog frikostigt emot elever och lärare på studiebesök inför finalen och gav oss professionellt stöd i all form av ljus- och ljudteknik till specifika önskemål som rök.

IMG_6725

Stort tack till er och alla modiga lärare och elever som var med i pionjärprojektet  Ung i STHLM hösterminen 2018.

avatar (1)

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.