Gör om, gör nytt

I gårdagens DN står det åter igen att ”hur man än mäter så faller svenska skolresultat kraftigt”. För att släta över dessa fallande resultat hävdar vi som arbetar i skolan gärna att vi skapar självständiga, kritiskt tänkande, kreativa medborgare i våra klassrum men det finns inga vetenskapliga bevis för att vi skapar kreativa människor i vår skola. Att Sverige är så pass framgångsrikt inom många områden med nytänkande innovatörer och entreprenörer kanske inte har med skolan att göra alls utan att det är andra faktorer som spelar in.

imageJag vill ändå börja med att säga att jag tror på svensk skola. Jag tror på ett system där man ser eleven och behandlar denne med respekt och där de vuxna ansträninger sig för att bygga välfungerande relationer. Jag tror på ett betygssystem som grundar sig på kunskaper och inte differentiering. Jag tror på att det på sikt kommer att bli förändring och förbättring av svenska elevers kunskaper i matematik och läsförståelse. För jag tror och vet att de allra flesta lärarna i svensk skola är bra och har en hög pedagogisk kompetens vilket i kombination med de fortbildningsinsatser som har satts in i svensk skola kommer att leda till bättre resultat. Jag tänker då främst på matematiklyftet och läslyftet. Men det tar tid. Vare sig vi vill eller inte.

Däremot måste vi våga utmana skolan som institution. Trots att det kommer ny forskning, nya läroplaner och nya tankesätt så tenderar formen och inramningen att se likadan ut. Mina elevers schema 2016 skulle lika gärna kunna ha varit mitt schema på högstadiet 1995. Vi pratar om och åläggs att elever nästan oavsett svårigheter ska imageinkluderas i den ordinarie undervisningen men hur ska detta gå till när inramningen är uråldrig och där inkludering stavades exkludering?  Vi måste tänka om. Nu!

Vissa saker är svårare att påverka, så som den fysiska miljön, men vi kan våga laborera med våra mänskliga resurser. Är en skolklass ett statiskt begrepp eller kan vi laborera med grupper? Måste vi lägga schemat för hela året redan i augusti? Skulle man kunna tänka sig att vi lägger upp det hela lite mer som på högskolan. En kurs i Kemi med storföreläsningar någon gång i bland och däremellan seminarier där grupperna kan göras utifrån behov. Långa lektioner där det finns tid att grotta ner sig och fördjupa sig. Vissa grupper självgående med fler elever per lärare och vissa mindre med högre resurstäthet. För Guds skull det är ju såhär läkare och ingenjörer blir till

Det finns redan skolor som arbetar med sammanhållen tid för att skapa sammanhang för eleverna, och faktiskt, mer planeringstid för lärarna. Grundskolan behöver inte vara en lärare på tjugosex elever varje lektion bara för att det alltid har varit så.  Lektioner behöver inte vara 40-80 minuter för att det alltid har varit så.

Jag vill våga. Jag vill bygga nytt. Jag vill skapa en skola som levererar både trygga, kunskapstörstiga och kompetenta unga. Jag vill riva väggar och bygga nya som ständigt får att flytta efter behov. Och vi måste göra något. Helst igår men det är ju knappast för sent.

/Jannike

Tack Victoria Heetveld för ditt engagemang i skolans brister och ditt öga för förfining, förändring och förbättring. Hur provocerande du än är i första ledet så får du mig alltid att tänka till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.