Visar alla blogginlägg med kategorin:
Biologi

Flippad NO

Terminen är nu i full rullning och i NO jobbar eleverna med området: Livets utveckling.

Eleverna har hittills haft två, av mig, egenproducerade flippar att titta på och fundera kring inför kommande lektion. De har varit uppskattade och flera av eleverna har sett filmerna flera gånger, även tillsammans med föräldrar.
Många elever har med sig fina anteckningar till lektion från filmerna när vi sedan ska jobba vidare i klassrummet
Det finns även de som inte har anteckningar med sig, men sett filmen, så någon tanke har de ändå med sig till klassrummet.

clipad-icon-1024

I klassrummet har eleverna jobbat vidare i grupper och diskuterat filmen utifrån en affisch med stödfrågor, affischen är tillverkad i appen “comic life”. Till den har de även en matris. I gruppen får en elev vara sekreterare och anteckna det gruppen kommer fram till. Anteckningarna skrivs av sekreteraren direkt in på bloggen där de också har bedömningsmatrisen framför sig.
Jag använder mig av tillägget “contact form 7” på wordpress, och bäddar in det formuläret i inlägget där eleverna kommer åt länken till flippen och matrisen.
Elevernas anteckningar publiceras inte direkt på bloggen, utan de kommer som mail till mig först.
bild

Vi tittar tillsammans via projektorn. Gruppen får redovisa vad de kommit fram till, sedan får slumpvis utvalda elever koppla det gruppen kommit fram till, till matrisen. Vad har de kommit fram till, på vilken nivå, vad har de lyft, vad är bra, vad kan de fokusera mer på för att nå högre nivåer? Eleverna blir mer medvetna om vad de behöver göra och vad som krävs av dem på de olika betygsnivåerna.

Så kommer sådana där spontana utvärderingar av mina nya elever “Vilka bra lektioner du har Helena!” Gissa om det värmer :) Nästa vecka ska eleverna få göra en utvärdering i google forms, för att jag ska få en hint av lite flera elever om jag är på rätt väg med undervisningsmetoden eller ej.

Ett digitalt test väntas också, med digital respons. Ska bli spännande och höra vad de tycker om det efteråt.

Lite tankar som kommit upp för mig när jag producerar en flipp i Imovie:
Bilderna, är de tydliga? Berättar de vad jag vill att de ska berätta?
Talet, prata låååångsamt, ha pauser. Känns jättekonstigt att spela in och prata långsamt. Men det blir sjukt svårt att se och lyssna för eleverna när man pratar “som vanligt”. Man kan tycka att det låter ok när man lyssnar igenom den egna inspelningen hemma, men i klassrummet…

Oj! Undrar hur eleverna tycker att det är i klassrummet när jag pratar i andra fall, live? Jag känner att jag har en tendens att prata fort, allt är ju så himla intressant, spännande och roligt… Det måste jag utvärdera.

Annat att också tänka på, volymen på temamusiken runtomkring, tillräckligt låg/hög? Ljudeffekter?

En del att tänka på nu alltså! #Flippedmind

See you!

// Helena
@helenadalivin