Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
feedback

Office365 och Word Online i skrivprocessen

Jag vill passa på att spå ytterligare ett slag för Office365 som hjälpmedel i skolan och detta på förekommen anledning. När jag öppnade min mail idag så hittade jag ett delat dokument från en av mina elever i år nio…

Eller, vi tar det från början.  I onsdags hade jag en lektion då alla elever påbörjade skrivandet av sina analyser av Torka aldrig tårar utan handskar. En elev påbörjade då sitt skrivande i word pad för att han inte har Microsoft Office Word hemma och för att kunna maila det fram och tillbaka till sig själv så var han tvungen att skriva det i ett program som han har tillgång till.  Då slog det mig att nu måste de ju börja skriva i Word Online som de kommer åt var och när som helst ifrån. Det är ju faktiskt helt fantastiskt! Dessutom är det ju en tjänst som i det här fallet Stockhoms Stad tillhandahåller och det vore ju lite synd om vi inte använde den fullt ut.

När jag presenterade idén om skrivande i Word Online för eleverna så trodde de att jag hittade på, för inte kan väl skolan erbjuda något så bra och dyrt. Då var det extra kul att kunna säga att det gör vi faktiskt och när de förstod att de hade tillgång till det även utanför skolan så blev de eld och lågor. Det är desstuom lite extra kul när eleverna blir glada över något i skolan som involverar tekniska lösningar för oftast så är de rätt trötta på sega datorer och avsaknaden av IKT i skolan. Men det här blev alltså positivt mottaget.

Så tillbaka till eleven som mailade mig. Hen använde sig av ett delat dokument när hen sökte stöd i sin skrivprocess. Genom att dela dokumentet istället för att maila det så behöver man inte ha koll på vilken typ av program som de inblandade personerna har eftersom vi alla har tillgång till samma. Redigeringen går smidigt då vi skriver i samma dokument och det autosparas så man behöver inte öppna, spara, skriva, spara, bifoga, skicka. Det blir färre klick och vår korrespondans går snabbare. Dessutom kan jag titta vad de gör i realtid om alla elever delar sina dokument med mig under lektionerna. Som vanligt just nu: Helt perfekt!

Så installera nu Office365 och se till att både du och dina elever upptäcker vilka fördelar som finns.

/Jannike

Flippat, formativt och fabulöst

Som jag titdigare har skrivit om så har mina elever i sexan arbetat med att analysera och i det här fallet har objektet som skulle analyseras varit historiskt. Vi har pratat om den stora befolkningsökning som skedde under 17/1800-talet. Dess orsaker och konsekvenser. Dess för- och nackdelar.

Eleverna har arbetat enskilt, i par, i smågrupper och i helklass. Vi har arbetat med stödstrukturer i form av trefältare och tankekartor samt gjort en gemensam analys i helklass där jag har skrivit på datorn och projicerat det medan eleverna har fått berätta och formulera vad som ska vara med. Vi har skrivit, omformulerat och diskuterat vår gemensamma analys utifrån den matris som alla elever har haft under hela arbetet. Vi har hela tiden matchat elevernas formuleringar mot den för att se hur långt resonemangen står sig i matrisen. Vi har arbetat utifrån frågan; vad i den här texten måste utvecklas för att vi ska nå så långt åt höger i matrisen som möjligt. Det viktiga är då att det är eleverna som formulerar och diskuterar och att jag bara har ställt de frågor som behövs för att eleverna själva ska kunna urskilja nivån på sina egna och kompisarnas resonemang.

När vi hade övat och övat och övat lite till så var det dags för eleverna att skriva sin egen analys. De kommer inte få ett betyg på denna enskilda uppgift utan en tydlig markering i matrisen hur de ligger till samt en kommentar som är tänkt att fungera framåtsyftande.

Eleverna kom och skrev sina analyser med alla sina stödstrukturer samt matrisen till hjälp. Jag visste redan att en lektion skulle vara för kort tid för dem så jag hade lagt ut två lektioner för den här uppgiften. Det vill säga att det förflöt lite tid mellan första och andra skrivtillfället. Jag som är så nyfiket lagd gjorde då något som jag aldrig har gjort förut men som jag definitivt kommer att göra igen. Jag läste deras halvfärdiga analyser till en början just för att stilla nyfikenheten hur det hade gått men sen märkte jag att jag läste för att se om de var på rätt spår. Dessutom kunde jag ge dem feedback för ytterligare utveckling.

Det föll verkligen väl ut. Eleverna fick reda på hur de låg till vid nästa skrivtillfälle och visste vilka passager som var riktigt bra eller vilka som behövde lite mer utveckling och de som ansåg sig klara fick chansen att verkligen bli det istället för att lämna in något som lämnade mer att önska. Jag är verkligen supernöjd med denna lilla tillfällighet i min lärargärning som visades sig vara en lyckträff. Ett solklart fall av #flippedmind

/Jannike