Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
TB5

Flippat, formativt och fabulöst

Som jag titdigare har skrivit om så har mina elever i sexan arbetat med att analysera och i det här fallet har objektet som skulle analyseras varit historiskt. Vi har pratat om den stora befolkningsökning som skedde under 17/1800-talet. Dess orsaker och konsekvenser. Dess för- och nackdelar.

Eleverna har arbetat enskilt, i par, i smågrupper och i helklass. Vi har arbetat med stödstrukturer i form av trefältare och tankekartor samt gjort en gemensam analys i helklass där jag har skrivit på datorn och projicerat det medan eleverna har fått berätta och formulera vad som ska vara med. Vi har skrivit, omformulerat och diskuterat vår gemensamma analys utifrån den matris som alla elever har haft under hela arbetet. Vi har hela tiden matchat elevernas formuleringar mot den för att se hur långt resonemangen står sig i matrisen. Vi har arbetat utifrån frågan; vad i den här texten måste utvecklas för att vi ska nå så långt åt höger i matrisen som möjligt. Det viktiga är då att det är eleverna som formulerar och diskuterar och att jag bara har ställt de frågor som behövs för att eleverna själva ska kunna urskilja nivån på sina egna och kompisarnas resonemang.

När vi hade övat och övat och övat lite till så var det dags för eleverna att skriva sin egen analys. De kommer inte få ett betyg på denna enskilda uppgift utan en tydlig markering i matrisen hur de ligger till samt en kommentar som är tänkt att fungera framåtsyftande.

Eleverna kom och skrev sina analyser med alla sina stödstrukturer samt matrisen till hjälp. Jag visste redan att en lektion skulle vara för kort tid för dem så jag hade lagt ut två lektioner för den här uppgiften. Det vill säga att det förflöt lite tid mellan första och andra skrivtillfället. Jag som är så nyfiket lagd gjorde då något som jag aldrig har gjort förut men som jag definitivt kommer att göra igen. Jag läste deras halvfärdiga analyser till en början just för att stilla nyfikenheten hur det hade gått men sen märkte jag att jag läste för att se om de var på rätt spår. Dessutom kunde jag ge dem feedback för ytterligare utveckling.

Det föll verkligen väl ut. Eleverna fick reda på hur de låg till vid nästa skrivtillfälle och visste vilka passager som var riktigt bra eller vilka som behövde lite mer utveckling och de som ansåg sig klara fick chansen att verkligen bli det istället för att lämna in något som lämnade mer att önska. Jag är verkligen supernöjd med denna lilla tillfällighet i min lärargärning som visades sig vara en lyckträff. Ett solklart fall av #flippedmind

/Jannike

 

Inte episk men väl historisk flipp

När vi arbetade med valet i början av terminen så utgick vi från The Big Five och medvetandegjorde de förmågor som eleverna ska få utveckla under sin grundskoletid.TB52

Just nu arbetar vi med Frihetstiden och vidare fram mot år 1850 som sig bör i år 6 och vi jobbar vidare med både TB5 och de ämnesspecifika förmågor som ska utvecklas.

Nu när historiemomentet har tagit vid så har jag spelat in ett par flippar i iMovie som ska komma en efter en här framöver. Den första handlade om jordbrukets utveckling och vilka konsekvenser det fick för människorna. Tanken var att eleverna skulle få öva sig på att analysera.

Upplägget på dagens riktigt lyckade lektion, om jag får säga det själv, lyder som följer:

1. Eleverna tittade på flippen hemma.

2. Jag gick igenom lektionens mål och vilka förmågor de skulle få träna utifrån flippen. I det här fallet var det analysförmåga och målet för lektionen var att eleverna skulle känna till hur man gör en analys.Analysera2

3. Vi tittade på flippen igen. Dels för att ge dem som inte sett den hemma en chans och dels för repetition. Jag ställde en fråga som eleverna skulle tänka på när de såg flippen. I det här fallet skulle de fundera på orsaker till och konsekvenser av den stora befolkningsökning som skedde under den här perioden.

4. Eleverna fick sedan arbeta först enskilt, sedan i par eller 3-4 st (beroende på hur det satt) med tankekartor för att synliggöra orsaker och konsekvenser i flera led och för att tydligare se samband mellan olika saker.

5. Efter att de skapat sina egna tankekartor fick de sammanställa en gemensam tankekarta på tavlan. Jag drog deras namn och de slumpvis utvalda fick berätta hur jag skulle rita tankekartan. Vad det skulle stå och vad som skulle kopplas samman.

mindmap2

6. Efter vår gemensamma tankekarta pratade vi lite mer om förmågan att analysera och vi tog även en titt på det kunskapskrav som vi behandlade under lektionen. Jag visar dem alltid utan värdeorden för att vi lättare ska kunna diskutera vad de betyder.

”Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.” Lgr11, Historia

När vi tittade på kunskapskravet och jag frågade vilken förmåga det mätte så räckte en elev upp handen och sa: ”Det är ju analysförmågan”. ”Hur vet du det frågade jag?” Och då menade hon ju på att det ”stod där”. Men det gör det ju inte utan hon identifierade förmågan genom att hitta nyckelord i kunskapskravet kopplade till den. I det här fallet ord som orsaker och konsekvenser.

6. Jag avslutade lektionen med att koppla ihop lektionen med förmågorna. I äkta Dylan William-anda drog jag elevernas namn och de som blev slumpvis utvalda fick sammanfatta lektionen  utifrån de förmågor vi hade tränat. Både specifika förmågor i historia och TB5 anslysförmåga. De frågor jag ställde var: Vilken eller vilka förmågor har du fått träna på idag? Hur har du fått göra det? De fick också en fråga om de tyckte att lektionens mål var nått och hur det hade gått till.

Det blev en sån där lektion när man verkligen känner att lärande har skett och det ger ju läraregot en ordentlig boost.

/Jannike