• Läs- och språksatsningen

  Läs- och språksatsningen

  Den här bloggen syftar till att ge alla jag möter i arbetet som utvecklingslärare en möjlighet att ställa och svara på frågor, skriva kommentarer och reflektera kring läs-, skriv- och språkfrågor. Jag ska försöka ge lite glimtar från mitt arbete, reflektera över det jag gör och över de frågor jag möter. Forskning, rapporter och resurser på nätet är källor jag använder för att navigera rätt i mitt jobb. Läs-, skriv- och språkutveckling är nämligen ett föränderligt och komplext kunskapsområde som det är en stor förmån att få arbeta med. Välkommen in!

 • Gränslöst digitalt lärande

  Gränslöst digitalt lärande

  Hur använder vi lärare digitala verktyg? Måste vi veta mer än våra elever eller är det ok att inte kunna allt? Med den takt som IT-tekniken utvecklas i så är det i stort sett omöjligt att hinna ta in allt nytt. Men vi är i alla fall några som försöker. Jag testar gärna nya digitala verktyg och försöker hela tiden lära mig mer. Ibland blir det mest att jag nosar på ytan och andra gånger tar jag ett djupt dyk ner. Ibland glömmer jag bort det jag lärt mig och ibland gör jag fel. Om allt detta tänker jag berätta och om hur vi på vår skola försöker få fler att våga pröva.

 • Kulan - mötesplats för kultur, förskola och skola.

  Kulan - mötesplats för kultur, förskola och skola.

  Vi vill förmedla vad som händer när kultur och skola möts. Hur förbereder man mötet, vad händer efter? Bloggen är en plats för reflektion kring mötet mellan förskola/skolan och kulturlivet. Alla pedagoger och kulturproducenter är välkomna att dela med sig av erfarenheter och förhoppningar i den här bloggen. Skriv i kommentarsfälten så kontaktar vi er.

 • Skolbiblioteksbloggen

  Skolbiblioteksbloggen

  Mediotekets skolbiblioteksgrupp stödjer utvecklingen av Stockholms kommunala skolbibliotek. I vår blogg får du information och inspiration och möjlighet att ta del av vad som är på gång inom skolbiblioteksvärlden. Vi tipsar om intressanta konferenser, undersökningar och artiklar och bjuder på glimtar från vardagen på skolbiblioteken i Stockholm.

 • Idrott och rörelse

  Idrott och rörelse

  På bloggen idrott och rörelse berättar vi hur vi arbetar för att alla elever ska få daglig fysisk aktivitet i skolan. Vi kommer att skriva om olika projekt och evenemang som pulsprojektet, häckkampen, Fria idrotters dag, Nordiska skolspelen och Alla på snö. Men även om goda exempel från skolvardagen.

 • MoD

  MoD

  Vad innebär det att kunna läsa? På riktigt. Hur skulle världen förändras om alla plötsligt kunde delta i samhället, göra sig hörda, bli vad de ville? På mikronivå – föreställ dig att du hade förstått allt, på varje lektion när du gick i skolan. På vilket sätt skulle du vara annorlunda? Det är detta Reading to Learn handlar om. Det här är en blogg om Reading to Learn i synnerhet och skolfrågor i allmänhet. Följ med på äventyret!

 • Provfri matematik – bedömning i praktiken

  Provfri matematik – bedömning i praktiken

  I år tänker jag bedriva matematikundervisning utan prov. Bedömningen görs istället löpande under varje arbetsområde och avslutas med en slutbedömning i området. Räknandet i traditionell mattebok reduceras till ett par veckor per kapitel. Kvantitet ersätts med kvalitet och medvetenhet. Både jag och eleverna dokumenterar regelbundet kvaliteten i deras arbete. Bloggen handlar om framgångar och våndor med den formativa bedömning som ersätter proven, samt om dokumentationen som måste hålla högre standard än provrättning.

 • Prippens tankar om en skola för alla

  Prippens tankar om en skola för alla

  Jag heter Inger Pripp och är grundskoledirektör i Stockholms stad. På den här bloggen kommer jag skriva om hur vi arbetar för att skapa en skola för alla. Ibland kommer det vara elevnära i skolvardagen och ibland handlar det om strukturer kring våra utmaningar och möjligheter. Mycket handlar om våra satsningar på elevhälsa, daglig rörelse och digitalisering. Men också andra bra saker som händer i våra skolor.

 • Mattekoffert

  Mattekoffert

  Jag är 1-7-läraren med den stora förmånen att få ägna hela mina dagar åt mattundervisning. Eftersom jag till stor del arbetar med de elever som behöver något extra för att utvecklas i matte gäller det att vara kreativ och våga prova. Min blogg kommer att handla om hur jag gör det genom mina mattkoffertar som jag fyller med laborativt material som ska hjälpa eleverna att utveckla sitt abstrakta tänkande. Bloggen kommer också handla om hur en behöver göra fel för att göra rätt och hur roligt det är att utvecklas tillsammans med eleverna.

 • Vad gör de i biblioteket?

  Vad gör de i biblioteket?

  Två skolbibliotekarier på två olika skolor. Hjulsta grundskola och Mariaskolan är två grundskolor där man satsar på sina skolbibliotek. Bibliotekarierna Cilla Dalén och Lotta Metcalfe bloggar om stort och smått från sin vardag. – Variationen mellan skolbibliotek runtom i landet är stor, en del skolor har inte ens någon som jobbar i biblioteket. Vi vill ge våra bilder av hur det kan se ut när det finns bibliotekarier på plats i skolorna. Vi vill uppdatera bilden av skolbiblioteket och vad som händer där.

 • Litteracitet och flerspråkighet

  Litteracitet och flerspråkighet

  Litteracitet och flerspråkighet på utbildningsförvaltningens FoU-enhet består av en grupp utvecklingslärare och doktorander. Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv.

 • #STHLMISIT

  #STHLMISIT

  I den här bloggen lyfter vi spännande och engagerade lärare i Stockholms stad som arbetar med IT i undervisningen. #sthlmisit

 • When you are lärare

  When you are lärare

  Här bloggar programvärdar för poddar och andra i satsningen When you are lärare. Programvärdarna är lärare i stadens skolor och poddarna spelas in i skolorna hela vårterminen 2017. I poddarna deltar även lärare från andra skolor. Med satsningen When you are lärare vill utbildningsförvaltningen bredda och nyansera bilden av skolan. Vi vill locka fler till yrket och ge en röst åt våra lärare. Mer om satsningen finns på whenyouarelärare.se

 • Nytt Skolprogram för Stockholms stad

  Nytt Skolprogram för Stockholms stad

  Stockholm ska ta fram ett nytt Skolprogram som ska hjälpa skolor och förskolor att hålla kurs mot övergripande mål. Skolprogrammet beskriver vilka vi är och vart vi är på väg på lite längre sikt och det tas fram i samarbete med elever, medarbetare och chefer i Stockholms stads alla skolor och förskolor. Här kan du följa processen och komma med egna förslag! Jag som skriver bloggen heter Annika Hedås-Falk och har en bakgrund som lärare och rektor i Stockholms skolor. Jag hoppas du vill vara med och ge input till vad du tycker är viktigt att få med i Skolprogrammet. Så hör av dig!

 • Programmering Stockholm

  Programmering Stockholm

  Under 2016 startade projektet Programmering Stockholm. Projektet syftar till att öka lärare och elevers kunskap och intresse för programmering och är organiserat kring tre huvudområden: utbildning, lärardriven forskning samt samverkan. Per Anderhag FoU och Helene Derkert IKT-enheten kommer att blogga om vad som händer på stadens skolor inom ramen för projektet.

 • Nystart i Sverige

  Nystart i Sverige

  Jag heter Alexandra Thorberntsson och arbetar som lärare i Svenska som andraspråk på Solbergaskolan i Stockholm. Jag arbetar i en förberedelsegrupp och hjälper även utslussade nyanlända elever i ordinarie klasser. Jag undervisar elever från alla världens hörn i årskurserna 1-6. Här kommer jag att skriva om hur vardagen ser ut för mig och mina elever på Solbergaskolan.

 • Digitala resurser

  Digitala resurser

  Lärare i Stockholms stad har tillgång till många resurser som kan användas för att höja den digitala mognaden. På denna blogg finns en sammanställning av digitala resurser för lärare som finns upphandlade i staden samt resurser som är öppna för alla. Tanken är att lärare ska kunna hitta resurser för att utveckla lärandet med hjälp av digital teknik och innehåll. Listan byggs ut efterhand och förslag på tillägg skickas till digitalalyftet@stockholm.se .

 • Fokus på engelska och moderna språk

  Fokus på engelska och moderna språk

  Jessica Berggren och Annika Nylén är lektorer och språklärare samt arbetar med engelska och moderna språk på FoU-enheten. Bloggen vänder sig till dig som är intresserad av undervisning och lärande i språk och fungerar också som informationskanal för aktiviteter för lärare i engelska och moderna språk.

 • Kungsholmens förskolor

  Kungsholmens förskolor

  Här skriver Kungsholmens kommunala förskolor om sitt pedagogiska arbete och spännande projekt.

 • UrFlippat

  UrFlippat

  Jag heter Jannike Kohinoor och arbetar som förstelärare i på Mälarhöjdens skola där jag undervisar på högstadiet i Svenska och SO. Jag funderar över skolutveckling, användning av digitala verktyg, utvecklandet av förmågor och hjärnans utveckling. Jag tror på svensk skola och jag vet att mycket av det vi gör är jättebra men att vi behöver reflektera över vår undervisning för att nå ännu bättre resultat.

 • Läslyftet i Stockholm

  Läslyftet i Stockholm

  Hösten 2015 startar Läslyftet, en fortbildning som bygger på kollegialt lärande och som vänder sig till lärare i alla ämnen. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga och kommer att pågå fram till 2018. På den här bloggen berättar vi om Stockholms stads arbete med Läslyftet.

 • Barns möte med idrott, hälsa och genus

  Barns möte med idrott, hälsa och genus

  Här bloggar vi - Chris och Pär på Sjöviksskolan - om barns tidiga kunskapsutveckling men också om ämnet idrott och hälsa. Dessutom kommer vi att skriva om genus och hur vi förhåller oss till det i praktiken.

 • Forskning i praktiken

  Forskning i praktiken

  Vad är skillnaden mellan fiktiv och faktiv läsning? Hur bedömer man tyngd och flöde i dans? Kan rollspel vara ett pedagogiskt verktyg för att utveckla elevers förståelse av demokrati? Följ vårt arbete med lärardrivna forskningsprojekt. Här möts praktik och forskning genom forskande lärare i skolan och på universitetet.

 • Gästbloggen

  Gästbloggen

  Apeller, hyllningar och brännheta debattinlägg. På gästbloggen skriver inbjudna och självbjudna gäster. De gemensamma nämnarna är skolan och lärande.

 • IKTEKET

  IKTEKET

  Denna blogg är ditt bollplank där du kan komma och bli inspirerad och ge ditt inre digitala lärar-jag näring. Jag som skriver här heter Victoria Naverfeldt och jobbar som IKT-pedagog på Medioteket. Jag tror verkligen att IKT är framtiden för utbildning. Vi är inte längre bundna vid en bok i ett klassrum, utan vi kan vara ute i världen och ändå växa och dela kunskap tillsammans. IKT är plattformen där vi möts. Mer IKT åt folket!

 • Modersmålspedagogen

  Modersmålspedagogen

  Här bloggar lärare som undervisar i modersmål vid Språkcentrum. Bussarakham Kanyavongha är en av bloggarna och skriver om sitt arbete som modersmålslärare och studiehandledare i thailänska.

 • Fritidshemmets verklighet

  Fritidshemmets verklighet

  Jag heter Maria Jernberg. Jag har ritat serier om min vardag sen gymnasietiden. Jag är utbildad förskollärare men har arbetat länge som fritidspedagog. Därför handlar många av mina serier om fritids. Smart va?

 • Max Entins Blogg

  Max Entins Blogg

  Serietecknaren och läraren Max Entin kommenterar lärarvardagen i bild här på Pedagog Stockholms blogg. Så här recenserar tidningen Skolvärlden Max Entins debutbok: ”Du möter floskelladdade skolledare, festsugna kolleger, förvirrade vikarier, felskruvade föräldrar och framför allt ett gäng fullständigt feltänkande och fasansfulla – men ibland förstås fantastiska – elever."

 • Spela skolan

  Spela skolan

  Spelmekanik har länge haft en plats i skolan. Med ny teknik, mer forskning och sociala medier har den sin självklara plats, också i klassrummet. Bloggen rör exempel på vad spelmekanik är och hur den kan användas i skolan.

 • Pedagogiskt café

  Pedagogiskt café

  Här kan du följa samtal och tankar inför och efter Pedagogiskt café. Alltid med fokus på nyttan för Dig som pedagog. Håll dig ajour med det senaste inom pedagogik, skola och IKT. Program för cafékvällarna hittar du på: www.pedagogisktcafe.se

 • Förskolebloggen

  Förskolebloggen

  Förskolebloggen är en blogg där förskolor i Stockholms stad berättar om sitt pedagogiska arbete, omvärldsbevakning och spännande projekt.

 • Svenskläraren tipsar

  Svenskläraren tipsar

  Den här bloggen är precis som namnet antyder: full med tips. Tips som är relaterade till undervisning i svenska på gymnasienivå. Huvudsakligen uppgifter och arbetsmoment som jag har använt mig av i min undervisning. Det finns alltid en koppling till aktuella delar i berörda ämnesplaner och jag beskriver också svårigheter som jag själv har upptäckt när jag genomfört och finslipat dessa moment. Låt dig gärna inspireras till egna varianter eller kopiera mina upplägg rakt av om det passar.

 • Idrott och hälsa med Patrik Mårdh

  Idrott och hälsa med Patrik Mårdh

  Jag heter Patrik Mårdh och är förstelärare i idrott & hälsa åk 1–9 på Matteusskolan i Stockholm. Jag har jobbat som idrottslärare i 8 år och driver patriksidrottochhalsa.com där jag arbetar aktivt för att få mina elever mer aktiva och intresserade av idrott, hälsa och rörelse. Här får du följa min väg mot att ge eleverna gedigen glädje, gemenskap och gedigen kunskap.

 • Elevhälsolivet

  Elevhälsolivet

  Jag Lena Hanberg arbetar som avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Stockholm där ett av mina ansvarsområden är elevhälsa. Här kommer jag att skriva om hälsa i allmänhet och elevhälsan i synnerhet. Hur kan vi genom tvärprofessionellt samarbete skapa det bästa förutsättningarna för barn och ungas lärande, hälsa och utveckling? Vilka är elevhälsans möjligheter och utmaningar? Välkomna att inspirera och inspireras...

 • Lärare Karin

  Lärare Karin

  Här vill jag dela med mig av undervisningsupplägg utifrån didaktikens grundfrågor: Vad? Hur? Varför? Med vem? När? Även om du har andra "vad och vem" kanske mitt hur kan inspirera? När jag började undervisa 2006, som nyutexaminerad lärare, hade jag bra verktyg för läsundervisning men saknade det för undervisning om skrivande. Två år senare mötte jag, och förstod, genrepedagogik och sedan dess finns i alla fall en riktning. Idag vill jag beskriva det som en explicit undervisning där språk och kunskap går hand i hand och grundläggande texttyper ger struktur till undervisningen.

 • Redaktionsbloggen

  Redaktionsbloggen

  Pedagog Stockholms redaktion består av Pelle Mårtenson, Helena Karlson och Calle Hedrén. På den här bloggen berättar vi lite mer om vårt arbete. Kommentera, tipsa och tyck till i kommentarsfältet. Vi kommer att svara dig!

 • Lärare på G

  Lärare på G

  Jag heter Sofia Iaffa Nylén och ska bli gymnasielärare i svenska. Det var inte självklart från början. Efter att ha tagit ut en magisterexamen i litteraturvetenskap fick jag ett extrajobb som svensklärare för vuxna nybörjare och fick blodad tand. Läraryrket ville jag fortsätta med! På den här bloggen kommer ni att få läsa om mina erfarenheter från det kompletterande lärarprogrammet, KPU, om nya insikter kring strategier i klassrummet vad gäller allt ifrån läsning och litteratursamtal till genus och flerspråkighet.

 • 1 till 1 – 2016

  1 till 1 – 2016

  Nu fortsätter 1:1-projektet med att utveckla stadens satsning på datorer till alla gymnasieelever. Målet är att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

 • Verktyg för livet

  Verktyg för livet

  Vi är två lärare som tillsammans undervisar i hörselklass på Alviksskolan i årskurs 5. I vår blogg vill vi belysa det kollegiala lärandets kraft, genrepedagogisk undervisning, formativt förhållningssätt, inblickar i en förstelärares vardag, hur det är att vara nyutexad lärare, samt reflektioner kring att vara lärare i hörselklass.

 • Elever i behov av särskilt stöd

  Elever i behov av särskilt stöd

  Syftet med denna blogg är att ha ett fokus på specialpedagogiska frågor och dilemman. Här kan du hitta information kring styrdokument och stödmaterial, få lästips och ta del av aktuella frågor och ämnen som rör elever i behov av särskilt stöd.

 • Uppdrag EHT

  Uppdrag EHT

  I Stockholm pågår sedan 2013 ett uppdrag att kartlägga viktiga faktorer för att skolornas elevhälsoteam ska arbete förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med skollagen. Sju kommunala skolor deltar i uppdrag EHT. Fyra grundskolor och 3 gymnasieskolor. Målet med uppdrag EHT är en aktiv elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för högre måluppfyllelse för eleverna. Här på bloggen kan du följa arbetet i uppdrag EHT.

 • I mötet mellan forskning och klassrum

  I mötet mellan forskning och klassrum

  Jag heter Hannes Forsberg och är lärare i matematik samt naturvetenskap för årskurs 4-6. Syftet med denna blogg är att påvisa undervisningssekvenser som möter aktuell forskning, och däri diskutera kunskapsinhämtningen och motivationen hos elever.

 • SO-didaktik i centrum

  SO-didaktik i centrum

  I den här bloggen kan du ta del av erfarenheter, reflektioner, övningar och material inom det so-didaktiska fältet. Under läsåret 2014/2015 har vi fokus på historiedidaktik när vi genomför seminarieserien Doing history för lärare. I serien tar vi hjälp av sex historiedidaktiska tankeredskap som hjälper oss strukturera historieundervisningen och organisera historiskt resonerande.

 • En poddares dagbok

  En poddares dagbok

  Podcast är ett fantastiskt, kreativt och utvecklande verktyg för skolbruk. På den här bloggen berättar vi om vårt arbete med podcast i skolan. Vi hoppas även kunna inspirera och hjälpa dig att dra igång en egen podd.

 • Genusfältet

  Genusfältet

  Skolan vilar på en demokratisk värdegrund, där vi skall respektera och bekräfta eleverna som de individer de vill leva, vilket innebär att skolan måste arbeta mer medvetet med normkritik och genusfrågor. Bloggen Genusfältet är tänkt som en plattform där jag kommer att belysa, beröra och behandla frågor som handlar om våra könsroller, genus och attityder, normkritik och skolans övergripande mål; att säkerställa att vi även i framtiden kan kalla oss en demokrati!

 • En lärares språkhus

  En lärares språkhus

  Språkhusets blogg visar det dagliga arbetet med nyanlända elever och även andra elever som kommer hit. Så småningom kommer elever (med min hjälp) få göra egna blogginlägg för att visa sitt arbete. Förutom detta kan man också följa mitt arbete/uppdrag som förstelärare i ämnet svenska som andraspråk. Man kommer kunna hitta bra länkar, bra tips, bilder, små filmer och annat smått och gott.

 • OMg

  OMg

  Den här bloggen handlar om Ma/NO-love. Den handlar om kärlek till det språk är så universellt att NASA tror att eventuella rymdvarelser skulle kunna kommunicera på. Den handlar om kärlek till förståelsen av små, små partiklar och stora, stora fenomen som påverkar hela vår jord. Den handlar om kärlek till att stå i klassrummet, om att prova på nya saker, om att utmana elever och få dem att fundera på saker som de aldrig funderat på förr.

 • Vetenskapens Hus

  Vetenskapens Hus

  Vetenskapens Hus är en knutpunkt för skola, högskola och näringsliv. Till oss kan du som lärare ta med dig dina elever och delta i närmare 100 skolprogram. Eller varför inte gå en av våra populära lärarfortbildningar? Vi är också arrangörer för stora vetenskapliga evenemang som riktar sig mot skolan - exempelvis ForskarFredag. Här i vår blogg får du veta vad som händer i Vetenskapens Hus. Varmt välkommen!

 • Nätbaserad lärare

  Nätbaserad lärare

  Mitt namn är Jonas Bäckelin och jag är gymnasielärare inom naturvetenskapliga ämnen. Bloggen "Nätbaserad Lärare" handlar om lärarens yrkesroll när det gäller användandet av IT som pedagogiskt verktyg för att utveckla lärprocesser, samarbete och kommunikation.

 • Flippar och floppar i matteundervisningen

  Flippar och floppar i matteundervisningen

  Att misslyckas och att lyckas i undervisningen och sedan samtala om det, ser jag som kärnan i det kollegiala lärandet. Denna blogg handlar om saker som sker i klassrummet, både flippar och floppar, om matematikundervisning i stort och massor av tankar däremellan. Jag som skriver heter Andreas Hernvald och är lärare på Johan Skytteskolan i Älvsjö.

 • Livslångt lärande

  Livslångt lärande

  I den här bloggen får ni följa med på min Reading to Learn-resa, lära er samtidigt som jag lär mig och se hur mina elever upptäcker olika textvärldar. Här får ni se hur jag utmanar mig själv och eleverna. Jag öppnar upp dörren till hur jag och mina elever lär oss för livet. Mitt motto är, ett litet steg i klassrummet kan bli ett stort steg för mänskligheten. Jag försöker att se alla elever, oavsett svårigheter ska alla känna att de lyckas i skolan. Jag som skriver heter Jessica Fidani och jobbar på Alviksskolan.

 • Svindlande höjder - Lärande med Stockholms gymnasiebibliotek

  Svindlande höjder - Lärande med Stockholms gymnasiebibliotek

  Oväntade och förväntade tips och erfarenheter från gymnasiebibliotekets horisont.

 • Prisbloggen

  Prisbloggen

  Stockholms lärare och elever är bra, bättre och bäst! På den här bloggen presenterar Pedagog Stockholm stolt vinnare av priser och stipendier.

 • Flippad musik

  Flippad musik

  Ann-Sofie Leven arbetar som musiklärare i åk.3-5 och undervisar i kör åk.1-3 i grundskolan. Hennes stora passion att lära och sprida inspiration så att eleverna utvecklar sig så mycket som de själva önskar! Att använda sig av IT på olika sätt i undervisningen hjälper henne möta eleverna på deras egen nivå och intresse.

 • En bok i världen

  En bok i världen

  Barn och böcker är en återkommande aktivitet med en tävling ”En bok i världen” för åk F–6, inspirationsseminarier för pedagoger och skolbibliotekarier, Bok after work och särskilda programdagar på Skansen för Stockholms skolor. Barn och böcker är ett samarbete mellan Stockholms stads utbildningsförvaltning, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).

 • Teachers Across Borders Sweden

  Teachers Across Borders Sweden

  TAB Swedens engagerade lärare jobbar i olika delar av Stockholmsområdet. Vår kompetens sträcker sig från förskoleklass till år 9 och spänner över de flesta ämnen i skolan. Gemensamt för oss är att vi gärna delar med oss av våra färdigheter inom pedagogik och metodik till våra kollegor i Kambodja.

 • Mentorsnätverkarna

  Mentorsnätverkarna

  Nätverksledarna i Stockholms stad har till uppgift att stödja mentorer till nyexaminerade lärare i deras uppdrag. Som mentor behöver man någon att diskutera, ventilera och reflektera tillsammans med. Vi skapar möjlighet för detta genom återkommande träffar och vår blogg. Tillsammans har vi både utbildningar inom handledning, coaching och mentorskap och lång erfarenhet av att handleda lärarstudenter.