• Läs- och språksatsningen

  Läs- och språksatsningen

  Den här bloggen syftar till att ge alla jag möter i arbetet som utvecklingslärare en möjlighet att ställa och svara på frågor, skriva kommentarer och reflektera kring läs-, skriv- och språkfrågor. Jag ska försöka ge lite glimtar från mitt arbete, reflektera över det jag gör och över de frågor jag möter. Forskning, rapporter och resurser på nätet är källor jag använder för att navigera rätt i mitt jobb. Läs-, skriv- och språkutveckling är nämligen ett föränderligt och komplext kunskapsområde som det är en stor förmån att få arbeta med. Välkommen in!

 • Gränslöst digitalt lärande

  Gränslöst digitalt lärande

  Hur använder vi lärare digitala verktyg? Måste vi veta mer än våra elever eller är det ok att inte kunna allt? Med den takt som IT-tekniken utvecklas i så är det i stort sett omöjligt att hinna ta in allt nytt. Men vi är i alla fall några som försöker. Jag testar gärna nya digitala verktyg och försöker hela tiden lära mig mer. Ibland blir det mest att jag nosar på ytan och andra gånger tar jag ett djupt dyk ner. Ibland glömmer jag bort det jag lärt mig och ibland gör jag fel. Om allt detta tänker jag berätta och om hur vi på vår skola försöker få fler att våga pröva.

 • Stockholmskällans blogg

  Stockholmskällans blogg

  Vi som skriver heter Samuel Branting, Martin Nyblom och Sofia Dahlquist, lärare och erfarna museipedagoger och numera också redaktörer för Stockholmskällan.se. Vår blogg vänder sig till lärare för alla årskurser, och främst till dig som undervisar i historia och svenska. Om du har samhällskunskap, geografi eller bild och form så finner du här också värdefulla undervisningstips och erbjudanden. Stockholmskällan bjuder på konkreta lärarhandledningar och mängder av inspiration till din undervisning.

 • Kulan - mötesplats för kultur, förskola och skola.

  Kulan - mötesplats för kultur, förskola och skola.

  Vi vill förmedla vad som händer när kultur och skola möts. Hur förbereder man mötet, vad händer efter? Bloggen är en plats för reflektion kring mötet mellan förskola/skolan och kulturlivet. Alla pedagoger och kulturproducenter är välkomna att dela med sig av erfarenheter och förhoppningar i den här bloggen. Skriv i kommentarsfälten så kontaktar vi er.

 • Skolbiblioteksbloggen

  Skolbiblioteksbloggen

  Mediotekets skolbiblioteksgrupp stödjer utvecklingen av Stockholms kommunala skolbibliotek. I vår blogg får du information och inspiration och möjlighet att ta del av vad som är på gång inom skolbiblioteksvärlden. Vi tipsar om intressanta konferenser, undersökningar och artiklar och bjuder på glimtar från vardagen på skolbiblioteken i Stockholm.

 • Idrott och rörelse

  Idrott och rörelse

  På bloggen idrott och rörelse berättar vi hur vi arbetar för att alla elever ska få daglig fysisk aktivitet i skolan. Vi kommer att skriva om olika projekt och evenemang som pulsprojektet, häckkampen, Fria idrotters dag, Nordiska skolspelen och Alla på snö. Men även om goda exempel från skolvardagen.

 • Spring i benen

  Spring i benen

  Spring i benen är en inspirationskälla för stadens skolor i att komma igång med ökad fysisk aktivitet under skoldagen. Här samlar vi på goda exempel som delas av stadens grundskolor. Bloggen blir en samlingsplats och mer lättillgänglig för skolorna.

 • Ung i Sthlm

  Ung i Sthlm

  Film- och scenprojektet Ung i STHLM — ett språk-, demokrati- och integrationsprojekt för Stockholms kommunala skolor. Genom estetiskt skapande vill vi skapa möjlighet till naturlig samverkan mellan klasser på språkintroduktion, förberedelseklass och ordinarie klasser. Filmprojektet avslutas med premiärvisning på biografen Grand i vår. Finalen på scenprojektet avslutas på en stor scen i december. Vi som skriver för bloggen är Elisabeth Söder och Elin Jönsson från Medioteket

 • MoD

  MoD

  Vad innebär det att kunna läsa? På riktigt. Hur skulle världen förändras om alla plötsligt kunde delta i samhället, göra sig hörda, bli vad de ville? På mikronivå – föreställ dig att du hade förstått allt, på varje lektion när du gick i skolan. På vilket sätt skulle du vara annorlunda? Det är detta Reading to Learn handlar om. Det här är en blogg om Reading to Learn i synnerhet och skolfrågor i allmänhet. Följ med på äventyret!

 • Provfri matematik – bedömning i praktiken

  Provfri matematik – bedömning i praktiken

  I år tänker jag bedriva matematikundervisning utan prov. Bedömningen görs istället löpande under varje arbetsområde och avslutas med en slutbedömning i området. Räknandet i traditionell mattebok reduceras till ett par veckor per kapitel. Kvantitet ersätts med kvalitet och medvetenhet. Både jag och eleverna dokumenterar regelbundet kvaliteten i deras arbete. Bloggen handlar om framgångar och våndor med den formativa bedömning som ersätter proven, samt om dokumentationen som måste hålla högre standard än provrättning.

 • Fritidsrörelse

  Fritidsrörelse

  Hej. Vi är två kollegor som arbetar på Östermalmsskolan. Robert som fritidsledare och Ivan som lärare i fritidshem. Tillsammans har vi startat ett projekt som vi kallar ”fritidsrörelse”. Projektet går ut på att eleverna ska få mer undervisningstid i rörelse under skoldagen och därmed också få flertalet positiva effekter. Varje vecka kommer vi lägga upp fritidsrörelsens aktiviteter, beskriva vad vi gör och hur vi gör det."

 • Mattekoffert

  Mattekoffert

  Jag är 1-7-läraren med den stora förmånen att få ägna hela mina dagar åt mattundervisning. Eftersom jag till stor del arbetar med de elever som behöver något extra för att utvecklas i matte gäller det att vara kreativ och våga prova. Min blogg kommer att handla om hur jag gör det genom mina mattkoffertar som jag fyller med laborativt material som ska hjälpa eleverna att utveckla sitt abstrakta tänkande. Bloggen kommer också handla om hur en behöver göra fel för att göra rätt och hur roligt det är att utvecklas tillsammans med eleverna.

 • Vad gör de i biblioteket?

  Vad gör de i biblioteket?

  Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio. På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola. Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

 • Litteracitet och flerspråkighet

  Litteracitet och flerspråkighet

  Litteracitet och flerspråkighet på utbildningsförvaltningens FoU-enhet består av en grupp utvecklingslärare och doktorander. Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv.

 • #STHLMISIT

  #STHLMISIT

  I den här bloggen lyfter vi spännande och engagerade lärare i Stockholms stad som arbetar med IT i undervisningen. #sthlmisit

 • When you are lärare

  When you are lärare

  Här bloggar programvärdar för poddar och andra i satsningen When you are lärare. Programvärdarna är lärare i stadens skolor och poddarna spelas in i skolorna hela vårterminen 2017. I poddarna deltar även lärare från andra skolor. Med satsningen When you are lärare vill utbildningsförvaltningen bredda och nyansera bilden av skolan. Vi vill locka fler till yrket och ge en röst åt våra lärare. Mer om satsningen finns på whenyouarelärare.se

 • Programmering Stockholm

  Programmering Stockholm

  Under 2016 startade projektet Programmering Stockholm. Projektet syftar till att öka lärare och elevers kunskap och intresse för programmering och är organiserat kring tre huvudområden: utbildning, lärardriven forskning samt samverkan. Per Anderhag FoU och Helene Derkert IKT-enheten kommer att blogga om vad som händer på stadens skolor inom ramen för projektet.

 • Nystart i Sverige

  Nystart i Sverige

  Jag heter Alexandra Thorberntsson och arbetar som lärare i Svenska som andraspråk på Solbergaskolan i Stockholm. Jag arbetar i en förberedelsegrupp och hjälper även utslussade nyanlända elever i ordinarie klasser. Jag undervisar elever från alla världens hörn i årskurserna 1-6. Här kommer jag att skriva om hur vardagen ser ut för mig och mina elever på Solbergaskolan.

 • Digitala resurser

  Digitala resurser

  Lärare i Stockholms stad har tillgång till många resurser som kan användas för att höja den digitala mognaden. På denna blogg finns en sammanställning av digitala resurser för lärare som finns upphandlade i staden samt resurser som är öppna för alla. Tanken är att lärare ska kunna hitta resurser för att utveckla lärandet med hjälp av digital teknik och innehåll. Listan byggs ut efterhand och förslag på tillägg skickas till digitalalyftet@stockholm.se .

 • Fokus på engelska och moderna språk

  Fokus på engelska och moderna språk

  Jessica Berggren, Karina Pålsson Gröndahl och Anette Resare Jansson är lektorer och språklärare samt arbetar med engelska och moderna språk på FoU-enheten. Bloggen vänder sig till dig som är intresserad av undervisning och lärande i språk och fungerar också som informationskanal för aktiviteter för lärare i engelska och moderna språk.

 • Forskning i praktiken

  Forskning i praktiken

  Vad är skillnaden mellan fiktiv och faktiv läsning? Hur bedömer man tyngd och flöde i dans? Kan rollspel vara ett pedagogiskt verktyg för att utveckla elevers förståelse av demokrati? Följ vårt arbete med lärardrivna forskningsprojekt. Här möts praktik och forskning genom forskande lärare i skolan och på universitetet.

 • Gästbloggen

  Gästbloggen

  Apeller, hyllningar och brännheta debattinlägg. På gästbloggen skriver inbjudna och självbjudna gäster. De gemensamma nämnarna är skolan och lärande.

 • IKTEKET

  IKTEKET

  Denna blogg är ditt bollplank där du kan komma och bli inspirerad och ge ditt inre digitala lärar-jag näring. Jag som skriver här heter Victoria Naverfeldt och jobbar som IKT-pedagog på Medioteket. Jag tror verkligen att IKT är framtiden för utbildning. Vi är inte längre bundna vid en bok i ett klassrum, utan vi kan vara ute i världen och ändå växa och dela kunskap tillsammans. IKT är plattformen där vi möts. Mer IKT åt folket!

 • Modersmålspedagogen

  Modersmålspedagogen

  Här bloggar lärare som undervisar i modersmål vid Språkcentrum. Bussarakham Kanyavongha är en av bloggarna och skriver om sitt arbete som modersmålslärare och studiehandledare i thailänska.

 • Fritidshemmets verklighet

  Fritidshemmets verklighet

  Jag heter Maria Jernberg. Jag har ritat serier om min vardag sen gymnasietiden. Jag är utbildad förskollärare men har arbetat länge som fritidspedagog. Därför handlar många av mina serier om fritids. Smart va?

 • Max Entins Blogg

  Max Entins Blogg

  Serietecknaren och läraren Max Entin kommenterar lärarvardagen i bild här på Pedagog Stockholms blogg. Så här recenserar tidningen Skolvärlden Max Entins debutbok: ”Du möter floskelladdade skolledare, festsugna kolleger, förvirrade vikarier, felskruvade föräldrar och framför allt ett gäng fullständigt feltänkande och fasansfulla – men ibland förstås fantastiska – elever."

 • Spela skolan

  Spela skolan

  Spelmekanik har länge haft en plats i skolan. Med ny teknik, mer forskning och sociala medier har den sin självklara plats, också i klassrummet. Bloggen rör exempel på vad spelmekanik är och hur den kan användas i skolan.

 • Pedagogiskt café

  Pedagogiskt café

  Här kan du följa samtal och tankar inför och efter Pedagogiskt café. Alltid med fokus på nyttan för Dig som pedagog. Håll dig ajour med det senaste inom pedagogik, skola och IKT. Program för cafékvällarna hittar du på: www.pedagogisktcafe.se

 • Förskolebloggen

  Förskolebloggen

  Förskolebloggen är en blogg där förskolor i Stockholms stad berättar om sitt pedagogiska arbete, omvärldsbevakning och spännande projekt.

 • Svenskläraren tipsar

  Svenskläraren tipsar

  Den här bloggen är precis som namnet antyder: full med tips. Tips som är relaterade till undervisning i svenska på gymnasienivå. Huvudsakligen uppgifter och arbetsmoment som jag har använt mig av i min undervisning. Det finns alltid en koppling till aktuella delar i berörda ämnesplaner och jag beskriver också svårigheter som jag själv har upptäckt när jag genomfört och finslipat dessa moment. Låt dig gärna inspireras till egna varianter eller kopiera mina upplägg rakt av om det passar.

 • Lärare Karin

  Lärare Karin

  Här vill jag dela med mig av undervisningsupplägg utifrån didaktikens grundfrågor: Vad? Hur? Varför? Med vem? När? Även om du har andra "vad och vem" kanske mitt hur kan inspirera? När jag började undervisa 2006, som nyutexaminerad lärare, hade jag bra verktyg för läsundervisning men saknade det för undervisning om skrivande. Två år senare mötte jag, och förstod, genrepedagogik och sedan dess finns i alla fall en riktning. Idag vill jag beskriva det som en explicit undervisning där språk och kunskap går hand i hand och grundläggande texttyper ger struktur till undervisningen.

 • Redaktionsbloggen

  Redaktionsbloggen

  Pedagog Stockholms redaktion består av Pelle Mårtenson, Helena Karlson och Calle Hedrén. På den här bloggen berättar vi lite mer om vårt arbete. Kommentera, tipsa och tyck till i kommentarsfältet. Vi kommer att svara dig!

 • Vetenskapens Hus

  Vetenskapens Hus

  Vetenskapens Hus är en knutpunkt för skola, högskola och näringsliv. Till oss kan du som lärare ta med dig dina elever och delta i närmare 100 skolprogram. Eller varför inte gå en av våra populära lärarfortbildningar? Vi är också arrangörer för stora vetenskapliga evenemang som riktar sig mot skolan - exempelvis ForskarFredag. Här i vår blogg får du veta vad som händer i Vetenskapens Hus. Varmt välkommen!

 • Nätbaserad lärare

  Nätbaserad lärare

  Mitt namn är Jonas Bäckelin och jag är gymnasielärare inom naturvetenskapliga ämnen. Bloggen "Nätbaserad Lärare" handlar om lärarens yrkesroll när det gäller användandet av IT som pedagogiskt verktyg för att utveckla lärprocesser, samarbete och kommunikation.

 • Prisbloggen

  Prisbloggen

  Stockholms lärare och elever är bra, bättre och bäst! På den här bloggen presenterar Pedagog Stockholm stolt vinnare av priser och stipendier.

 • En bok i världen

  En bok i världen

  Barn och böcker är en återkommande aktivitet med en tävling ”En bok i världen” för åk F–6, inspirationsseminarier för pedagoger och skolbibliotekarier, Bok after work och särskilda programdagar på Skansen för Stockholms skolor. Barn och böcker är ett samarbete mellan Stockholms stads utbildningsförvaltning, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).

 • Kungsholmens förskolor

  Kungsholmens förskolor

  Här skriver Kungsholmens kommunala förskolor om sitt pedagogiska arbete och spännande projekt.