Visar alla blogginlägg från: maj 2015

Systematiskt kvalitetsarbete ska vara Enkelt, Roligt & Intressant!

IMG_2349

Poster

Sitter och analyserar mina skuggningsprotokoll från forskningscirkeln. Har även påbörjat min poster. Jag är väldigt förtjust i rotmetaforen för lärande och ska försöka göra en poster utifrån den. Jag upplever detta som ett roligt och enkelt sätt att dokumentera det systematiska kvalitetsarbete vi bedrivit i forskningscirkeln. Postern kommer säkerligen att revideras flera gånger innan det är dags för presentation 30 september. De posters som presenteras kommer därefter att pryda Alviksskolans och Hörselhabiliteringens väggar- dvs de beprövade erfarenheterna ska andra kunna ta del av.

AnalysarbeteIMG_2350

Det är så spännande att söka mönster i skuggningsprotokollen och göra kopplingar till aktuell forskningslitteratur som kan bekräfta eller utmana de mönster jag ser i min analys. Att skapa förutsättningar för analysfasen i det systematiska kvalitetsarbetet är något jag tycker att skolans verksamhet behöver bli bättre på. Vi har alltsom oftast en tendens att skynda på analysfasen, fylla i utvärderingar och blanketter. Men att skapa förutsättningar för att på djupet analysera & söka mönster i den egna praktiken- det är något jag tror att skolans verksamhet behöver utveckla former för. Det vill säga ge förutsättningar för pedagoger att bepröva sina erfarenheter: planera, agera, dokumentera & reflektera.

Vi i femman!

IMG_2346Nu är vi 3!

Vi har inlett en samverkan med en femteklass på skolan, så nu är det Viggo, Frida & jag som samarbetar. I vårt minitema Vi i femman ska eleverna parvis skapa sitt drömklassrum i en 3D-modell och träna sig i  sitt kroppsspråk.

Eftersom elever med hörselnedsättning har svårt att tillgodogöra sig vad kompisarna säger om det är för stora grupper har vi delat in eleverna i tvärgrupper om ca: 10 elever. Det har varit helt fantastiskt att gå runt och höra vad eleverna pratar om samtidigt som de arbetar med innehållet. Idag har två grupper skapat modeller och en grupp spelat charader där de tränar sig i kroppsspråkets betydelse. Eleverna som är ovana vid att använda hörselteknik har övat sig i det och eleverna som har hörhjälpmedel har tagit ansvar för sitt eget lyssnade i samlingarna då de ej hört vad kompisarna sagt- Verktyg för livet!

Samverkan mellan Alviksskolan och Hörselhabiliteringen

Bild05

Analysarbete

Nu har vi haft vår näst sista träff i forskningscirkeln som är ett samverkansprojekt inom ramen för Alviksskolans Språklyft mellan Alviksskolan och Hörselhabiliteringen i syfte att öka måluppfyllens för våra elever med hörselnedsättning. Det är något helt unikt vi gör i forskningscirkeln. Att deltagare från två skilda verksamheter skuggar varandra. Vi är 10 deltagare i forskningscirkeln: logoped, talpedagoger, specialpedagoger, fritidspedagog, lärare och kurator.

En verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vilket spännande analysarbete vi är mitt inne i! Jag njuter av varje sekund. Vi analyserar vår kvalitativa data utifrån vänsterspalten i skuggningsprotokollen. Vi sorterar, reducerar, klassificerar, jämför, söker mönster och söker förklaringar till mönster- dvs vi tränar oss i de vetenskapliga förmågorna.

I tidigare inlägg har jag skrivit om vårt arbete inom forskningscirkeln och vikten av att det systematiska kvalitetsarbetet ska vara ”enkelt, roligt och intressant”.

Jag har blivit väldigt förtjust i hur man kan använda posters då man dokumenterar de beprövade erfarenheterna. Det är vår vetenskaplige ledare Ann-Christine Wennergren som introducerat tankarna kring posters.

Vid seminariet i slutet av september kommer vi deltagare att presentera våra analyser muntligt med hjälp av posters. Dessa posters ska därefter ramas in och pryda väggarna i våra olika verksamheter.

En klass i världsklass!

IMG_1635

Stolthet

Vi är så stolta över vår fina klass som vunnit tredje pris i tävlingen En bok i världsklass. Den resan vi har gjort tillsammans under fyran och femman har varit enorm och att få kröna denna resa med att klassen tillsammans får känna stolthet över ett bidrag som klassen skapat tillsammans- det är ett minne för livet!

IMG_2294

Det var rörande att se våra elever läsa den fina nomineringen som juryn hade skrivit. Det som är så fantastiskt med tävlingen En bok i världsklass är att den är på riktigt och det känner barn.

Vill även passa på att tacka Lena Fontin för det fina engagemang som du visat oss kring att ordna med tillgängligheten för våra elever.TACK!

Hurra för ALLA yrkesskickliga lärare!

IMG_2065Den här buketten är till alla yrkesskickliga lärare därute oavsett om man gått meriteringsprogrammet eller ej. Vilket jobb ni gör. Varje dag. Men som lärare upplever jag att det inte är så många som vet vad eller hur jag gör i min undervisning. Det är här jag tycker att Aretes Meriteringsprogram är helt suveränt. Om man själv känner att man orkar ta sig an uppgiften att skriva fram sin egen särskilda yrkesskicklighet och låta sig genomlysas av både elever, vårdnadshavare och kollegor/rektorer- VÅGA!

Det är en fantastiskt spännande process att ge sig in i och till viss del ”lite läskig”- för en sak är att själv skriva fram hur jag gör i min undervisning och varför jag gör som jag gör men att spegla det i ljuset av elevernas lärande- det är oerhört spännande.

Jag gick meriteringsprogrammet hösten 2013, då hade jag redan fått min tjänst som förstelärare. Varför valde jag då att genomgå programmet kan man fråga sig? Mitt svar på den frågan är att jag tycker om att undersöka och förbättra min egen undervisning och meriteringsprogrammet är ett ypperligt tillfälle för detta.

På Alviksskolan har vi nyligen fått reda på att ännu en särskilt yrkesskicklig lärare har gått igenom meriteringsprogrammet. Stort grattis Emma Ederyd!

Nu är vi tre lärare på Alviksskolan som är Aretemeriterade och bevisat yrkesskickliga OCH samtliga tre är lärare i våra Hörselklasser:)

HEJA OSS!IMG_2064

Veckans samtalsämne: Flipp eller flopp?

IMG_2060

Tryggt & Snyggt!

Som vi har skrivit om i tidigare inlägg har vi något som vi kallar för Tryggt och Snyggt! på Alviksskolan.

Frida & jag var lite tveksamma till en början att klassen skulle välja ”veckans samtalsämne”. Syfte är att alla ska kunna vara delaktiga vid de samtal som förs under lunchen. Vi ska vara helt ärliga- det hela kändes fånigt eftersom vi inte upplevde att vår klass hade några svårigheter med att hitta på samtalsämnen när de åt sin lunch i matsalen.

Men… eleverna har valt samtalsämne varje vecka och det är väldigt uppskattat av vår klass. Dessutom spar vi alla lappar med ”gamla samtalsämnen” på insidan av en skåpsdörr så att eleverna och vi själva kan se vilka olika ämnen som har avhandlats.

Skönt att man kan få motsatsen bevisad…ibland:)

IMG_2063

Första kapitlet i elevernas Deckarböcker

IMG_2039

Första kapitlet…

Det är så spännande! Nu har eleverna fått dra sig till minnes vad de redan har bestämt. De ska beskriva sina egna detektiver i en speciell miljö så att den som läser första kapitlet ska få möjlighet att lära känna detektiverna.IMG_2034

Först nu efter att eleverna under många veckor skapat sina egna städer, karaktärer, brott som ska begås, motiv för brottet & möjliga misstänkta har vi läst det första kapitlet i Diamantmysteriet. Eleverna samarbetade 2 & 2 för att analysera hur karaktärerna presenterades av Martin Widmark. Vi samtalade om:

  • Var kan historien börja?
  • Vad är redan bestämt?

IMG_2035

Det är helt suveränt att eleverna nu har sina egna böcker där det skrivit fram:IMG_2037

  • hur staden ser ut
  • vad deckarna heter och hur de är
  • vad övriga personer heter och hur de är
  • vem som är den skyldige/de skyldiga
  • vilket motiv den skyldige/de skyldiga har
  • hur brottet begicks

Nu kan jag och eleverna helt ägna oss åt de skrivtekniska detaljerna som tillexempel hur vi kan bygga ut meningar i syfte att bli mer innehållsrika.

Stopplikt!

Vi har infört stopplikt, vilket innebär att i det första kapitlet ska enbart detektiverna presenteras.

Nu är eleverna i full gång med att skriva sina böcker i den digitala appen Bookcreator.

Det ska bli så spännande att följa hur detektivböckernas olika kapitel växer fram.IMG_2047Det tål att sägas igen, har ni den lilla lärarhandledningen av Martin Widmark någonstans- leta fram den!