Visar alla blogginlägg från: augusti 2015

”Jag tar ansvar för mitt lärande”

Inför varje läsår gör vi en övergripande Lokal pedagogisk planering (lpp) där vi plockar in syften, centralt innehåll och kunskapskrav som vi kommer att arbeta med under året. Vi har sett att inte bara barnen utan också föräldrar känner sig trygga med att få läsa vilka förväntningar vi har på deras barn i den aktuella årskursen. Samtidigt är en övergripande Lpp ett underlag för vår egen planering när vi redan vet vad vi ska jobba med, och därför kan fokusera på det roliga, det vill säga hur vi ska jobba.

När eleverna slutade i första klass hade vi ett avslutande utvecklingssamtal för att summera läsåret. Våra elever är vana att ta ansvar för sitt eget lärande på sina utvecklingssamtal genom att de är med i förberedelserna och att de själva håller i dagordningen. Vi ville därför i våras prova att låta eleverna ha utvecklingssamtal i grupp. Och vi är så glada att vi vågade! Vilken glädje och stolthet eleverna visade över sina utvecklingssamtal! De ansvarade för sina egna möten, berättade om vad de hade lärt sig och kunde utifrån stödmallar samtala om sin sociala tillvaro i skolan och på fritids. Vi pedagoger fanns i rummen för att finnas till hands om eleverna behövde vår hjälp, men vilken glädje det blev för oss när vi kände oss obekväma, just för att vi kände oss överflödiga!

Nu när vi har startat ett nytt läsår har vi påbörjat ett nytt arbete med elevernas portfolios. På lektionerna går vi igenom målen för ämnet och barnen får välja ut ett mål att skriva på deras individuella tankekarta. Tankekartan använder vi sedan som stöd vid höstterminens första utvecklingssamtal. Eleverna har också fått skriva i sina loggböcker om sina förväntningar på oss och på att gå i andra klass.

Genom att vi använder oss av verktyg som tankekarta och loggbok blir eleverna väl förtrogna med målen och vi äger tillsammans ett metaspråk. Det är fantastiskt att ha ett klassrum där våra röster är en av många röster som lyssnas på. Vi känner en sådan glädje just nu över att se att våra elever har växt under sommaren och vilket avtryck det ger i deras tankekartor. Det är många gånger i de samtal som uppstår när vi arbetar med tankekartorna i klassrummen, som de elevaktiva arbetssätten tar sin form. En elev vill till exempel lära sig experiment om Titanic, en annan vill lära sig om rymden, medan en tredje vill lära sig mer om djur. Allt detta tar vi med oss till vår undervisningsplanering.
Tankekartorna är därför ett viktigt verktyg för oss att synliggöra elevernas lärandeprocess, och samtidigt skolans förväntningar.

En elev skriver sin tankekarta som underlag till sitt utvecklingssamtal.

Skolstart

Idag var första skoldagen för våra elever. Dagen startade med upprop på skolgården som följdes av samling i klassrummet. Varje läsår brukar vi döpa våra klassrum utifrån temat vi arbetar med. Förra året arbetade vi med Astrid Lindgrens författarskap och rummen hette då Villa Villekulla, Bullerbyn och Junibacken. I år ska vi arbeta med Martin Widmark och rummen får heta Monsterakademien, Valleby och Alvägen. Självklart måste det firas med en invigning tycker vi! Så innan vi steg in i klassrummet invigde vi varje rum genom att klippa snöret i dörröppningen.

IMG_4622

Sedan följde första samlingen för det här läsåret. På vår skola är Tryggt och Snyggt ledord. Vi ville därför ge våra elever en bra start på läsåret genom att påminna varandra om hur viktigt det är med samspel. Vi tycker om att använda pusselbitar som en metafor för lärande och förra året startade vi med att alla elever fick en varsin pusselbit att färglägga och bygga ihop. Det här året valde vi att fortsätta på det temat genom att läsa upp ett brev med presenter efter att vi hade inspirerats av sociala medier den senaste veckan.

välkomstbrev

Brevet blev utgångspunkten för ett samtal om Alviksskolans normer och vad vi behöver för att växa tillsammans. Eleverna fick en varsin blomma att färglägga och de fick sätta dit en varsin bild på sig själva. Precis som blommor behöver näring genom att vi vattnar blommorna och planterar i jord, så behöver också vi i klassen näring för att växa tillsammans. Eleverna fick här komma med tankar och ord som de tyckte passade varav vi skrev ner vad de sa. Utanför våra rum kan barnen se en vattenkanna som vattnar orden som de skapat på deras blommor. Ord som dök upp var kärlek, respekt, ta hand om varandra, fråga om en kompis vill vara med och leka… En bra start på ett nytt år tycker vi!

IMG_4618

Tryggt och snyggt

The big five och hjärtefrågorna

Nu är förberedelserna i full gång inför skolstart på onsdag! Redan i våras gjorde vi en övergripande lokal pedagogisk planering (LPP) utifrån Lgr11 för detta läsår. Det är skönt att vara förberedd för läsåret men en viktig utgångspunkt i vår planering av undervisningen utöver nationella styrdokument är elevernas förförståelse och erfarenheter. Vi kan med andra ord inte planera allt innan eleverna är på plats. De första veckorna på höstterminen kommer vi att introducera våra elever i Martin Widmarks författarskap genom att samtala, läsa, lyssna och titta på hans verk. När eleverna har en förförståelse kommer vi sedan låta eleverna vara delaktiga i planeringen genom planeringsråd, tankekartor och öppna frågor i loggböckerna. Det är alltid så spännande att se vilka spår eleverna halkar in på och vad det är i böckerna som fångar deras intresse!

Begreppet ”The Big five” har verkligen tagit sitt grepp om skolan. Det är Göran Svanelid som har lyft fram fem viktiga förmågor i Lgr 11. I vår undervisning har vi valt att koppla de fem förmågorna till ett varsitt djur. Djuren finns synliga i klassrummet och varje djur representerar en färg. Jag minns när jag insisterade på att vi skulle lyfta in förmågorna för våra nuvarande elever när de gick i förskoleklass. Mickis var först skeptisk och rädd för att de olika förmågorna skulle bli för abstrakta för eleverna, att det skulle gå rakt över huvudet på dem. Men efter att vi hade arbetat aktivt för att synliggöra och konkretisera målen för eleverna kunde vi ett halvår senare se att eleverna själva började pratade om förmågorna i klassrummet. Ett exempel på det är när det vid ett tillfälle var stökigt i klassrummet. Mickis stoppade då eleverna i deras arbete och visade bilden på elefanten på tavlan för att påminna om att elefanten står för den kommunikativa förmågan. Vid det tillfället lyckades vi inte bara bryta eleverna i deras samtalsmönster, utan eleverna var också snabba med att inflika att det vid tillfället inte bara handlade om elefanten och den kommunikativa förmågan utan att det också var en hjärtefråga.

För det är ju detta med våra hjärtefrågor. De har vi i klassen för att vi kände att det inte räckte med de fem förmågor som Svanelid lyfter fram. Med våra hjärtefrågor lyfter vi fram frågor från värdegrunden och klassens samtalsstrategier. För oss är hjärtefrågorna minst lika viktiga för att eleverna ska tillägna sig kunskap i skolan och vi ser ofta att de fungerar som en stödstruktur för våra elever.

Matris över klassens samtalsstrategier.big5

/Hälsningar Emma

Allting som är trevligt är bra för magen

Precis så tänkte och sa Muminmamman en gång, och det är med de orden som jag inviger bloggen för min del! När Hanna och Frida i våras frågade om jag och Mickis vill ta över deras blogg här på Pedagog Stockholm, behövde jag inte ens tänka innan jag sa -JA.

Precis som Hanna brinner jag för en dialogisk lärandemiljö och ett aktionsforskande arbetssätt. I vår vardag är det lätt hänt att vi fastnar i att planera och agera och att vi inte lägger ner tillräckligt med tid på att reflektera. Det är här jag har en förhoppning att bloggen ska kunna bli en förlängning i mitt systematiska kvalitetsarbete.

Imorgon är det återigen dags att ställa in väckarklockan för min och Mickis del. Vi har nu haft ett långt och skönt sommarlov och det är snart dags för eleverna att sätta sig i skolbänken igen.  Detta läsår kommer vi att arbeta med en årskurs två som är ett gäng glada och nyfikna barn. Vi har följt barnen sedan förskoleklass och hos oss arbetar vi utifrån förhållningssättet ”Hela barnet- hela dagen”. Det betyder att vi är en grupp pedagoger (lärare, fritidspedagoger och barnskötare) som tillsammans skapar en helhet kring klassens dag genom ett tydligt samarbete mellan skola och fritids. Varje läsår väljer vi också en författare som vi arbetar tematiskt med och i år har vi valt Martin Widmark. Det ska bli spännande att se vilka vägar Martin och hans vänner kommer leda oss till det här läsåret!

På återseende!

/Emma

PicCollage