Visar alla blogginlägg från: oktober 2015

Elever som medskapande

Det är så fantastiskt roligt att låta eleverna vara medskapande i undervisningen! Genom att använda sig av deras arbetsglädje, intresse och se vilket arbetsinriktat klassrumsklimat det leder till.

Våra elever har bett om att få skriva egna berättelser om pokemon. Sagt blev gjort och barnen fick utifrån bilder på pokemons planera en problemlösningsberöttelse tillsammans med en kompis. Utmaningen blev att försöka skriva berättelser som kan lösas på många olika sätt. Problemen skulle också vara lagom svåra för kompisarna att lösa.

Två och två fick eleverna göra tankekartor där de skulle planera inledning, problem och avslut. De skulle också bestämma vilka pokemons som skulle vara med i berättelsen.

Två och två skrev de också sina berättelser och ritade bilder till. Det är fantastiskt att se hur samlärande kan fungera som byggnadsställningar för våra elever genom att de inte bara lär sig av sina kamrater utan också när de sätter ord på sina egna tankar.

Den färdiga problemlösningen redovisades inför de andra och tillsammans ringade vi in problemen i berättelsen. Nu var det dags för problemlösning! Barnen löste problemen med stor entuasism och tog god tid på sig att rita, förklara och redogöra sina tankar. Det blev väl synligt att ett problem kan lösas på många olika sätt.

Som avslutning fick barnen ge respons till varandra kring innehåll och problem. Att arbeta med respons mellan eleverna är ett effektivt utvärderingsverktyg och också viktigt vid formativ bedömning.

– Det var bra att Pikachu vann.
– Det var bra att man ska räkna ihop i berättelsen.
– Det var bra att det var många kompisar i berättelsen.
– Jag vill ha fler problem och inte för höga tal.
– NI kanske kan använde mer färger?
– Det var svårt att räkna.

– Det var bra att det fanns tält.
– Problemet var lagom svåra och lätt att förstå.
– Problemen gick lätt att lösa för att ni hade skrivit så att man förstår.
– Tänk på att skriva med stor bokstav och punkt.
– Blanda inte små och stora bokstäver i texten.
– Ni kan träna på att rita mer.
– Ni har gjort det jättebra!
– Färglägg noggrannare nästa gång.

Så många otroligt fina och samtidigt kloka tankar från barnen! Jag blir så glad!

/Emma

Problemlösning med pokemons

Problemlösningsberättelse

problemlösning

Redovisning genom vetenskapliga posters

Alviksskolan har sedan januari ingått i en forskningscirkel tillsammans med hörselhabiliteringen för barn och ungdomar i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Vi som har deltagit i forskningscirkeln har använt skuggning som redskap och i våra träffar har vi fått prova redskap som dubbellogg, minutpapper, triosamtal och kritiska vänner.

Det har varit en otroligt lärorik resa och jag har verkligen fastnat för det aktionsforskande förhållningssättet. Vår undervisning ska vila på beprövad erfarenhet vilket också betyder att vi inte bara har ansvar för att hålla oss uppdaterade om den senaste forskningen, utan att vi faktiskt använder oss av redskap och metoder för att bepröva.

I forskningscirkeln har vi genom skuggning som datainsamling fokuserat på en egen forskningsfråga. Dessa sammanställde vi i vetenskapliga posters som vi redovisade på Ulfsunda slott i veckan. De största lärdomarna från forskningscirkeln verkar inte ha varit att få svar på våra frågor, utan de lärdomar som det aktionsforskande arbetssättet har gett oss. Att ha fördelen att ha en vetenskaplig ledare som stöttar och kommer med inspel har varit värdefullt för oss deltagare och att fokus har legat på systematiskt kvalitetsarbete. Nu vill vi att det här ska ge ringar på vattnet. För visst är det väl som så att när man tycker att något är fantastiskt så vill man ropa ut till hela världen hur bra det faktiskt är!

Att göra en vetenskaplig poster har varit tidskrävande men roligt. Vilket bra sätt att på ett enkelt sätt sammanfatta och förmedla en forskningsfråga på. En suverän redovisningsform som jag absolut skulle vilka använda mig mer av. Jag tror att om vi skulle skriva våra lokala pedagogiska planeringar som posters till våra elever och föräldrar, skulle innehållet komma fram mycket tydligare för mottagarna.

Vetenskaplig poster