Visar alla blogginlägg med kategorin:
Drama

Tips på lustfylld läsning

Idag har vi arbetat med en helt gratis interaktiv bok om Guldlock och de tre björnarna. Den finns som att ladda hem gratis i App store.

Vi började arbetet med boken genom att gemensamt följa med i raderna på storskärm, samtidigt som vi lyssnade på sagan. Under tiden redde vi ut ord och uttryck som vi fastnade vid eller tyckte var svåra. Vi har en spalt på tavlan där vi skriver upp ord vi vill komma ihåg. Vi hade även intressanta samtal kring sensmoralen i sagan, vad ville sagan lära barnen? Sagan är skriven med ett språk som bjuder in till samtal.

Sedan var det dags för barnen att själva läsa och spela in sina röster. De fick läsa en sida var och hjälpte varandra när de tyckte det var svårt. Genom att vi lyssnade på deras inspelningar direkt fick eleverna både bekräftelse och respons i direkt anslutning till aktiviteten.

Det är mitt varmaste tips till er idag!

En liten fest som växte fram ur en elev som blev en tradition för en hel F-3enhet

Idag tror jag att det är många inlägg på skolbloggar som handlar om Nobel och här kommer ett till…

IMG_1022

Det var en gång, år 2003 en liten hörselklass på 8 elever. Eleverna gick i första klass. En dag i december 2003 berättade en av eleverna för sin fröken att hennes pappa var med i en av de nobelkommittéer som utser nobelprisen. Hon berättade också att hennes mamma och pappa skulle gå på den stora, fina Nobelfesten.

Eleven frågade om inte de kunde få göra en egen Nobelfest. Fröken blev eld och lågor. Självklart skulle det bli Nobelfest med prisutdelning, trerättersmenu med efterföljande dessert bestående av glassbomb med tomtebloss. Elevens mamma gav klassen Nobelpriser i form av chokladmynt. Den lilla klassen hade denna tradition för sig själva ett par år. En nyfiken fritidspedagog frågade om vi inte skulle ta och göra en ännu större Nobelfest där samtliga klasser F-3 på enheten skulle vara med.

Jovisst!

Vi är nu inne på 10 året med Nobelfest på vår F-3enhet för hörselklasserna.

Kanske finns det någon nyfiken lärare eller fritidspedagog på övriga Alviksskolan som skulle vilja haka på och vara med att göra denna tradition till hela Alviksskolans F-3tradition?

Ibland tror jag att man själv som pedagog eller som enhet kanske inte vill förhäva sig & därmed inte vågar vara den/de som säger:

– Ska vi inte ta och göra ”vår tradition till hela skolans tradition”?

Vi behöver hjälpa varandra & uppmuntra det som är bra & det här är BRA!

Som avslutning på detta lilla inlägg vill jag berätta att jag träffade den elev som startade tanken hos oss i måndags. Eleven har nu blivit 18 år och ikväll går hon själv på Nobelfesten för första gången.

För övrigt gick brandlarmet under förmiddagen… några tomtebloss var inblandade…och glass…samt en fantastisk fritidspedagog<3

/Hanna

Ska man behöva bli förbannad på en lördag?

Idag har jag ”läst ikapp” i veckans morgontidningar och blev uppriktigt förbannad när jag läste denna artikel. Artikeln handlar om att SF har skärpt reglerna kring textning av svenska filmer. Efter den 19 december ska samtliga svenska filmer vara textade. Detta har upprört delar av den svenska filmbranschen som tycker att textning förstör ffa komedier.

Ja, stackars er.

Har ni tänkt på hur det känns att inte kunna hänga med i en film på grund av sin hörselnedsättning? Det här befaras komma att bli dödsstöten för svenska komedier. Jo, jag tackar. Då har mina elever genom åren och alla andra som har en hörselnedsättning som medför att det inte är tillräckligt att använda hörselteknik fått vara med om ganska många ”dödsstötar” eftersom de under många herrans år inte kunnat ”skratta” på rätt ställen för att man inte hänger med i vad som sagts på filmen. Bättre att få skratta för tidigt än att inte få möjlighet att skratta alls.IMG_1007

Någon måtta får det allt vara på vad man häver ur sig!

/Hanna