Visar alla blogginlägg med kategorin:
Hållbar utveckling

Storyline i Mofflornas värld

Picture 1810Att jobba med storyline tycker jag är utvecklande för eleverna eftersom de ges utmaningar att upptäcka, utforska, reflektera, samtala och utveckla sitt skrivande utifrån upplevelser.

Metoden storyline utgår från tematiska, probleminriktade undervisningsförlopp som utvecklas genom en berättelse- följer en storyline.

För många år sedan gick jag en kurs i storyline och under årens lopp har jag använt mig av metoden vid olika tillfällen i de yngre åldrarna.

mofflor_storyline

Utgångspunkterna i en storyline är:

  • tid
  • plats
  • karaktärer
  • händelser

De är ramen för den berättelse som elverna och läraren skapar under ett storylineförlopp.

I den här lilla boken från Runa förlag finns det många bra uppslag till hur man kan arbeta med storyline. Trots att den är skriven då Lpo-94 var den rådande läroplanen kan man använda sig av idéer och anpassa till Lgr-11.

IMG_1716

Storyline i hållbar utveckling

I årskurs 3 gjorde vi  en storyline, där fritids & skola samverkade kring  hållbar utveckling. 

Vi lät oss inspireras av det material kring Mofflor som Håll Sverige Rent har givit ut. Ett fantastiskt material som man kan använda sig av och modifiera så att det anpassas till Lgr-11.

Eleverna skrev en egen tidning där de lärde sig att skriva olika texttyper och skapade Moffelmatematik. De gjorde även egna Moffelfilmer som handlade om hållbar utveckling.

En sång för alla dom…

Vad är det för fel?

IMG_5785

Vissa dagar väller en slags sorg över mig. Idag var det en sådan dag. Vad har hänt med mitt yrke? Hur många arbetsuppgifter ska pressas in under en arbetsvecka som blir till månader och år? Vi säger att vi ska ta tag i det där och det där. Vi utvärderar och tänker formativt. Alla elever ska nå målen. Självklart men hur ska de få det bästa stödet? Vilka metoder ska vi använda? Vi har 1:1 lösningar med Ipads. Fantastiskt och otroligt inspirerande. Men hur ska jag använda de digitala verktygen? Learning by doing. Javisst men det är så mycket doing just nu. Snart ska jag ta mig tid att sätta mig in i alla appar. Snart  äts upp av andra uppgifter. Datorn funkar inte, den bara står och tuggar. Jag som skulle hinna med att skriva två IUP:er medan eleverna har idrott. Vilken tid det tar för mina elever att bli klara med de fina bilderböckerna vi skapar. Har jag tid med detta? Vi har bara ”hunnit” ett kapitel i matematikboken. Säger till eleverna att jag inte ger mig förrän alla är säkra på decimaltal.

Hur länge ska jag hålla i det här yrket? Ja, ibland kommer tankarna. Det har funkat i 17 år nu men kommer det att bli 17 till?

Det här inlägget tillägnar jag en mycket kär kollega som inte orkade. En fantastisk lärare som kunde fånga eleverna och skapa ett tillåtande klimat där eleverna känner att det är någon som tror på dem och vet att de kan lyckas. En stor kompetens försvann. Saknar våra pedagogiska samtal. Saknar dig.

/ Hanna