Visar alla blogginlägg med kategorin:
Slöjd

80 pedagoger som ska skugga varandra!

IMG_0538Nu ska vi inom ramen för Alviksskolans Språklyft pröva på redskapet skuggning. Sammanlagt är det ca: 80 pedagoger; undervisande personal (50 st) och fritidspersonal (30 st) som ska skugga varandras praktiker. Tala om impact!

Fokus för skuggningarna är språkliga aktiviteter. För den undervisande personalen är förberedelse för läsning utifrån reading to learn- metoden i fokus och för fritidspersonalen är det de språkliga aktiviteterna.

Min erfarenhet av de skuggningar jag genomfört är att det kan vara svårt att ”värka” fram det gemensamma fokuset för skuggningen. Det ingår nämligen i detta redskap att den som blir skuggad ska ha kommit överens med den som skuggar vad det är som ska fokuseras under observationen. Den stora vinsten med skuggningen tycker jag är att skuggningen inte handlar så mycket om vad den som blir skuggad gör i den observerade aktiviteten utan istället vilka frågor och tankar som väcks hos mig som skuggare. Det handlar med andra ord inte om att den som blir skuggad ska bli kritiskt granskad och sedan få höra vad den gjorde bra och vad som kan göras bättre.

Vi använder skuggningsprotokoll som en scaffold för skuggningen. Skuggningen ska ta cirka femton minuter. Efter skuggningen reflekterar jag som skuggade aktiviteten, i mitt protokoll, över de observationer jag gjort under min skuggning. Därefter lämnar jag en kopia på skuggningsprotokollet till den jag skuggat. Den skuggade läser mina observationer och mina reflektioner och gör en metareflektion kring mina (skuggarens) reflektioner.

Skuggningsprotokollet kommer därefter utgöra samtalsunderlag vid vår nästa Språklyftsträff, där de som är skuggningspar kommer att sitta tillsammans och samtala om sina reflektioner.

För mig handlar detta om det som Timperley beskriver som det professionella lärandets inneboende kraft!