Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Gemensam konstruktion

Gemensam konstruktion: argumenterande text

Idag har vi arbetat med den gemensamma konstruktionen kring argumenterande text. Utifrån matrisen vi utformat kring argumenterande texter fokuserade vi på delen där eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att:

IMG_0628

Därefter fick eleverna ta del av olika fraser som kan vara bra att använda sig av när man ska argumentera.

De delades därefter in i två lag som skulle planera för en debatt utifrån två förutbestämda åsikter:

IMG_0620

Efter att eleverna vässat sina argument var det så dags för den filmade debatten. Jag filmade med paddan och lät ”paddan följa turtagningen i debatten” i syfte att visuellt förstärka argumentationen.

Eleverna fick därefter titta på debatten och gissa om det var uppskattat!

Efter att vi tillsammans tittat på den filmade debatten skapade vi en struktur för att kunna skriva en insändare utifrån den åsikt eleverna debatterat för.

IMG_0623

Frida & jag planerar alltid lektionerna tillsammans men vi undervisar oftast i halvklassgrupper. Vi har inte alltid samma halvklassgrupp men inom ett arbetsområde har vi samma grupp så att vi kan följa elevernas utveckling inom temat och därmed lättare kunna arbeta formativt. I måndags hade vi den första lektionen inom temaområdet: Argumenterande texter och vi utförde lektionen på lite olika sätt. Därefter pratade vi med varandra om hur vi gjort. Vi använde oss båda av insändare från KP. Frida utgick från en gemensam insändare och gjorde tillsammans med eleverna en analys och därefter fick eleverna debattera utifrån ett bekant ämne: hösten. Jag lät eleverna analysera olika insändare utifrån en struktur som vi gemensamt konstruerade på whiteboarden.

Båda blev vi intresserade att testa det den andra hade gjort i undervisningen, vilket resulterade i dagens lektioner.

Därför och jag kan inte nog betona det är mina viktigaste redskap för att utveckla mig själv i min profession:

IMG_0599

Gemensam konstruktion: Argumenterande text

IMG_0584

Nu har vi inlett ett nytt arbetsområde i ämnet svenska: Argumenterande text.

Frida & jag planerade gemensamt inroduktionslektionen där vi bestämde att eleverna skulle utgå från insändare i Kamratposten i den gemensamma konstruktionsfasen utifrån cirkelmodellen.

IMG_0588

Utifrån insändarna i KP fick eleverna individuellt reflektera över vilket budskap som fanns i de olika insändarna & vad/vem insändaren vill påverka.

IMG_0592

Utifrån den gemensamma förförståelsen skapade vi en struktur:

IMG_0590

Därefter fick eleverna arbeta parvis kring en insändare i läromedlet Zick Zack. Utifrån de frågor som de parvis svarade på strukturerade vi de språkliga strukturerna i textgenren:

IMG_0596