Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Hela barnet hela dagen

Tack för oss!

Eftersom både Frida & jag slutar på Alviksskolan har vi frågat våra fantastiska kollegor Emma Ederyd & Mikaela ( Mickis) Dahlén om de vill ta över Verktyg för livet-bloggen. Emma & Mickis kommer att dela med sig av sitt kollegiala lärande, som är väldigt inspirerande.IMG_0218 De undervisar i hörselklass & är väl förankrade i profilmålen för eleverna i hörselklass- Verktyg för livet. Emma som är Aretemeriterad deltar även i den forskningscirkel mellan Alviksskolan och hörselhabiliteringen som vi skrivit om i tidigare inlägg. Mickis & Emma undervisar i de lägre åldrarna och arbetar utifrån ”Hela barnet hela dagen”, Alviksskolans fritids-skolasamverkan som Emma skrivit en utvecklingsartikel om.

Det har varit fantastiskt roligt att blogga här på Pedagog Stockholm. Heja alla duktiga pedagoger!

Trevlig Sommar!

önskar Hanna & FridaIMG_0182

Lärmiljöer

Picture 2303
Vad härligt det är att lyssna till Ann Marie Körlings tankar kring vikten av hur vi pedagoger tänker när vi utformar en lärmiljö för våra elever.

Jag har skrivit om lustfyllt lärande i en inspirerande lärmiljö i ett tidigare inlägg & detta ämne ligger mig varmt om hjärtat.

Elevernas lärandemiljö

Det är spännande att reflektera över själva ordet klassrum. Vems är rummet? Jag håller med Ann-Marie om att det är bra att själv, som pedagog sätta sig i klassrummet & fundera: Hur upplevs denna lärandemiljö? Vilka olika aktiviteter kan utföras här?Vilka möjligheter & begränsningar finns det kring exempelvis möjlighet att göra olika grupperingar (samling, parvis arbete & gruppaktiviteter)?

När jag började som lärare 1996 hade jag ett ”eget klassrum” där bara jag och mina elever huserade. För mig har det alltid varit  viktigt att klassrummet ska upplevas som lustfyllt, att eleverna ska vilja vara i rummet & trivas där.

Jag minns hur vi, eleverna och jag byggde små miljöer tillsammans utifrån teatrar/ skolbio vi hade upplevt tillsammans. Rummet förändrades med det pågående temat vi arbetade med. Jag minns hur vi utformade en myshörna tillsammans där vi både hade högläsning och ”egen läsning”. Ann- Marie beyser vikten av att en lärandemiljö ska kunna fylla flera funktioner: parvis arbete, gruppsamtal, individuellt arbete & samlingsplats för en helklass.

Dialogprojektet- att förändra och förbättra lärmiljöer för elever i hörselklass

När jag började arbeta som lärare i hörselklass funderade jag inte så mycket över att elevernas bänkar var placerade i en så kallad U-form framför tavlan. Det var så det såg ut i de flesta klassrum för elever med hörselnedsättning. År 2002 fick jag möjligheten att delta i Dialogprojektet. Genom Dialogprojektet hamnade hörseltekniken och möbleringen i ”hörselklassrummet”  i fokus.

Exempel på frågor vi undersökte i Dialogprojektet var:

  • Vad händer med dialogen när elever placeras runt ett ovalt bord istället för att sitta placerade i en sk U-form?
  • Hur påverkar val av hörselteknik dialogen i klassrummet?

Fritids/skolasamverkan

Läsåret 2003/2004 inleddes ett arbete på Alviksskolan (F-3) kring fritids/skolasamverkan som vi kom att kalla Hela barnet, hela dagen. Fokus för denna samverkan var och är att eleverna ska känna att de har en sammanhållen dag där fritids- och skoldagen hänger ihop. I det arbetslag jag arbetade i var vi 6 pedagoger som arbetade: en resurspedagog, en barnskötare, en teckenspråkig pedagog, en fritidspedagog och två lärare. Vi tog emot en förskoleklass med 18 elever.

Vi lade stor vikt vid att utifrån didaktikens grundfrågor: HUR? VAD? FÖR VEM? vi ville utforma lärandemiljön i de 3 rum vi hade till vårt förfogande. Vilka spännande samtal vi hade utifrån våra olika professioner. Bilderna i detta inlägg är hämtade från de lärandemiljöer vi byggde upp.

Picture 2210Vi bestämde oss för att bygga miljöer som skulle passa för både skolaktiviteter och fritidsaktiviteter. Vi arbetade tematiskt och förändrade miljöerna utifrån temat. Det var även viktigt för oss att borden som eleverna arbetade vid skulle gå att förändra för olika aktiviteter.

IMG_0981

När Frida & jag började samarbeta lade vi mycket tid på att samtala med varandra kring hur vi vill utforma lärandemiljön för våra elever & även oss själva. Vi har tre rum till vårt förfogande: två lite större och ett mindre. I det största rummet har vi en stor samlingsmatta där vi samlar hela klassen för genomgångar. Det finns säkert en och annan kollega som har funderat över om inte våra femmor är för gamla för att sitta ” i en samling”. Men det är de inte, jag tror snarare att det handlar om oss vuxna och vilka föreställningar vi har kring hur en lärandemiljö ska se ut på mellanstadiet.

IMG_0986Picture 2094

HEJA ANN-MARIE & tack för att du lyfter detta intressanta och ibland underskattade ämne!

/Hanna

Lär dig lyssna- möjligheter gör ibland inte mycket väsen av sig…

IMG_0598Igår presenterade Therese ( som arbetar på vårt Fritids F-3) & jag ”Hela barnet, hela dagen” för våra kollegor från Island. Det har gått några år sedan vi skapade vår inspirationsplats men grundtanken är den samma.

Jag älskar förberedelserna inför en presentation; att få sätta ord på det vi gör i vår praktik, att skratta &  i det här fallet våndas över vår knackiga engelska.

Efter att Therese & jag presenterat vår fritids-/skolasamverkan pratade jag om vad det kan innebära att ha ett aktionsforskande förhållningssätt. För mig är det viktigaste i att ha ett aktionsforskande förhållningssätt, min kollega Frida och min planeringsbok! För i min planeringsbok skapas frågor i mina reflektioner kring dagens lektioner och tillsammans med Frida så kan jag diskutera och reflektera över metodval och innehåll. Så mycket bättre än om jag bara hade reflekterat själv över det jag gör i min egen undervisning. Att få dela klass och undervisning tillsammans med en kollega gör mitt jobb så ofantligt mycket intressantare.

I hörselklasserna på Alviksskolan är vi 2 lärare/klass och det skapar fantastiska förutsättningar för det kollegiala lärandet. En annan fantastisk lärarkollega förutom alla fantastiska fritidspedagoger/barnskötare jag samarbetat med är Emma Ederyd.

IMG_0599

Det som är spännande med detta samverkansprojekt är att både hörselhabiliteringen & Alviksskolan deltar. Islänningarna vill lära sig mer om hur vi arbetar inom respektive verksamhet och samtidigt får vi (hörselhabiliteringen & Alviksskolan) en större inblick i varandras verksamheter. Det är spännande att se hur vi tangerar varandra i tankarna kring hur vi arbetar med elevernas/ klienternas metakognitiva förmåga och hur vi inom båda verksamheterna har ett samarbete med vårdnadshavare i syfte att utveckla elevernas/klienternas språk.

Att träna lyssnandet är oerhört betydelsefullt för våra elevers språkutveckling. Detta kan säkert låta lite provokativt  men det tycker inte jag. Våra elever i hörselklass behöver få möjlighet att träna sig i att samtala och lyssna.

Detta var sista träffen med islänningarna inom ramen för detta projekt, EAR. Men vi hoppas på en fortsättning:)

Så här på fredagkvällen bjuder vi på ett klipp med Alejandro Fuentes Bergström som också är en hejare på powerpoints. OBS! Känsliga tittare varnas…

Samverkansprojekt med Island

IMG_0171

I maj månad var vi två pedagoger från Alviksskolans hörselklasser som tillsammans med 2 specialpedagoger från hörselhabiliteringen i Stockholm flög till Island. Vi besökte Hildaskoli som är en skola i Reykjavik där elever med hörselnedsättning går integrerat samt förskolan Solborg. Förutom att vi fick en inblick hur undervisningen ser ut för elever med hörselnedsättning på Island höll vi även presentationer kring vår egen verksamhet på Alviksskolan.

Nu på torsdag är det dags för islänningarna att besöka oss för andra gången och det ska bli så kul att få träffas igen och prata didaktik. Jag och min kollega Therese ska prata om fritids/skola-samverkan, utifrån vår inspirationsplats på Alviksskolan ”Hela barnet hela dagen”

Jag ska även prata om att ha ett aktionsforskande förhållningssätt i den egna undervisningen.

Det är så fantastiskt inspirerande att få möta andra pedagoger och samtala om didaktik för elever i hörselklass samt att få utmana sig själv i att sätta ord på vad det är jag gör i min egen praktik i hörselklasserna på Alviksskolan.

Visste ni för övrigt att toalett heter Snyrting på isländska?

IMG_0155