Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Information

Läxa som får dig att växa?

Picture 1832

Läxornas vara eller icke vara är alltid lika spännande att diskutera kollegialt. Det finns så många tankar & infallsvinklar.

Ska vi ge läxor överhuvudtaget?

Varför ska vi ge läxor?

För vems skull ger vi läxor?

Ska de bestå av färdighetsträning?

Ska de bestå av lästräning?

Ska de bestå av problemlösningsuppgifter?

Ska de vara informativa?

Ska de ha en bestämd mottagare- att det är något som genom läxan kommer att tillföra klassen något?  T.ex: en del av ett planeringsråd där vi tar in vårdnadshavares funderingar & frågor?

Ska de vara språkutvecklande, dvs. ska eleven genom läxan ges ytterligare tillfälle till att utveckla de olika förmågorna som den ges möjlighet att utveckla i skolan?

Hur ofta ska läxan ges? Hur ska den följas upp? Hur mår de elever som ej får stöd av sina vh oavsett om läxan innebär högläsning, problemlösning, färdighetsträning eller intervju?

läxa

Skolverkets stödmaterial om läxor är mycket intressant läsning och detta ämne tycker vi att vi borde samtala mer om kollegialt.

Här kommer en liten film om vår filosofi kopplat till Skolverkets stödmaterial.

Här följer några exempel på hur våra läxor kan se ut:

Muminläxa

muminläxa

Läxainförmalvaidrottsdag

frimärken_astridlindgren

påskhistoria

Teknik

nätetik_nätmobbing_läxa

Veckobrev

Våra elever bor i Stockholm med kranskommuner. Detta innebär att informationen till vårdnadshavare är mycket betydelsefull.

Veckobrevets vara eller inte vara har vi diskuterat mycket i vårt arbetslag.  Men nu har vi landat i en fungerande form. Vi fotar olika tillfällen i vår undervisning och låter fotografierna utgöra grunden för våra veckobrev.

veckobrev_5D_38veckobrev_5D_38