Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
matriser

Gemensam konstruktion: argumenterande text

Idag har vi arbetat med den gemensamma konstruktionen kring argumenterande text. Utifrån matrisen vi utformat kring argumenterande texter fokuserade vi på delen där eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att:

IMG_0628

Därefter fick eleverna ta del av olika fraser som kan vara bra att använda sig av när man ska argumentera.

De delades därefter in i två lag som skulle planera för en debatt utifrån två förutbestämda åsikter:

IMG_0620

Efter att eleverna vässat sina argument var det så dags för den filmade debatten. Jag filmade med paddan och lät ”paddan följa turtagningen i debatten” i syfte att visuellt förstärka argumentationen.

Eleverna fick därefter titta på debatten och gissa om det var uppskattat!

Efter att vi tillsammans tittat på den filmade debatten skapade vi en struktur för att kunna skriva en insändare utifrån den åsikt eleverna debatterat för.

IMG_0623

Frida & jag planerar alltid lektionerna tillsammans men vi undervisar oftast i halvklassgrupper. Vi har inte alltid samma halvklassgrupp men inom ett arbetsområde har vi samma grupp så att vi kan följa elevernas utveckling inom temat och därmed lättare kunna arbeta formativt. I måndags hade vi den första lektionen inom temaområdet: Argumenterande texter och vi utförde lektionen på lite olika sätt. Därefter pratade vi med varandra om hur vi gjort. Vi använde oss båda av insändare från KP. Frida utgick från en gemensam insändare och gjorde tillsammans med eleverna en analys och därefter fick eleverna debattera utifrån ett bekant ämne: hösten. Jag lät eleverna analysera olika insändare utifrån en struktur som vi gemensamt konstruerade på whiteboarden.

Båda blev vi intresserade att testa det den andra hade gjort i undervisningen, vilket resulterade i dagens lektioner.

Därför och jag kan inte nog betona det är mina viktigaste redskap för att utveckla mig själv i min profession:

IMG_0599

Filmbuffé

IMG_0605Frida & jag har tillbringat kvällen på Medioteket för att se och samtala med en filmpedagog om skolbion: Gattu. En fin & tänkvärd film som speglar den indiske gatupojken Gattus inre resa.

Synd att vi var så få- vi tycker att det är en fantastisk möjlighet att både få se skolbion och få ta del av de mycket kompetenta filmpedagogernas tankar & filmhandledningar. Heja Medioteket! Dessutom bjöds vi på en god pastasallad.

En idé vi fick under denna kväll är att vi ska använda en matris som eleverna & vi kan använda vid bedömning av elevernas förmåga att samtala om ett bekant ämne.

Du kan samtala om filmen Gattu genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Du kan samtala om filmen Gattu genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Du kan samtala om filmen Gattu genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl

Vad gör vi på vår förtroendetid?

IMG_0548

Väldigt mycket skulle jag vilja påstå. Det är tur att den finns för annars vet jag inte hur jag skulle hinna med allt som ingår inom ramen för mitt läraruppdrag och då räknar jag bort det jag gör inom ramen för förstelärartjänsten.

Vi har avslutat vårt arbetsområde i svenska kring berättande texter, nu återstår bedömningen. Eleverna har fått bedöma sina egna texter efter en strukturmall som Frida utformat och därefter har vi tittat på matrisen som vi skapat till detta arbetsområde.

matris_tur_retur

strukturmall

Vi har även utfört DLS-tester i klassen och rättning återstår. Vi har ett något ambivalent förhållande till tester och det hänger ihop med den formativa bedömningen som undervisningen utgår ifrån & den summativa bedömningen som betygen utgör.  Vi kommer att använda DLS-testen formativt, i det ordförståelsetest som eleverna utförde i fredags plockar vi ut de ord som de tyckte var svåra och de orden/begreppen får utgöra grunden för nästa veckas svenskundervisning.

Jag måste även ta mig in i Skolwebbens förunderliga värld och uppdatera ÅP. Alla elever som går i hörselklass har ett åtgärdsprogram och det beror på att placeringen i hörselklass är ett behov av särskilt stöd.

Inom ämnet svenska har vi påbörjat läsningen i den skönlitterära boken: Farsta fritt fall & den ska läsas i helgen i syfte att vi ska kunna förbereda boksamtalsfrågor utifrån Chambers fantastiska filosofi och förhållningssätt.

IMG_0395

IMG_0466

Ett nytt arbetsområde ska planeras upp & det kommer att innehålla faktagenren: Biografier. Som vi skrivit om tidigare kommer vi att fördjupa oss i Tove Jansson författarskap.

IMG_0520

Även inom matematikämnet ska det skrivas en pedagogisk planering utifrån ett nytt arbetsområde där eleverna kommer att möta begreppet decimaltal, olika sätt att visa decimaltal och hur man skriver dem. Vi ska även introducera begreppet negativa tal (detta begrepp känner eleverna redan till) & procent. Som stöd i matematikundervisningen använder vi oss av Skolverkets fantastiska bedömningsstöd Diamant. Läromedels vara eller icke vara ska vi nog ta och göra ett eget blogginlägg kring för det är oerhört spännande att reflektera kring. Vi använder oss av läromedlet Mattespanarna i vår matematikundervisning.

På planeringstiden igår pratade vi om strukturen för de elevledda utvecklingssamtalen som vi drar igång med nästa vecka. Förutom den dokumentation vi har i Skolwebben som inte är så elevvänlig så använder vi oss av Skolverkets stödmaterial vid utvecklingssamtalen

Ja, en PP ska även förberedas på engelska till torsdagens Islandsbesök & veckobrevet ska skrivas och mailas ut för det hann vi inte igår…

Frida & jag är mycket förtjusta i ”post-itlappar”. De hjälper oss att komma ihåg. En nyfunnen och väldigt kär liten vän som Frida introducerade för mig är Alejandro Fuentes Bergström & till min stora glädje är även han förtjust i ”Post-itlappar”