Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Utvecklingssamtal

Längtan är bra

IMG_5285Jo, det är sant- jag längtar tillbaka till jobbet. Hon är inte klok tänker du säkert nu. Men det är jag allt. Jag tycker det är supermysigt att vara ledig men det är fantastiskt kul att jobba också. Om jag ska fortsätta på spåret ”min IUP” så kanske det kan vara en styrka hos mig: att jag tycker att det är så kul att jobba (fast man inte ska uttrycka sig så i en IUP). En annan är nog att jag relativt snabbt glömmer bort hur jobbigt jag tycker att något varit ( typ det jag skrev om i inlägget igår:). Idag börjar längtan kännas, längtan att få fortsätta utvecklas tillsammans med Fridas & mina elever.

Vi har det riktigt bra nu i klassen. I fyran var det lite rörigt. Vi jobbade mycket med värdegrunden. En elev som ganska nyligen hade bytt skola och kommit till vår klass uttryckte det som att:
-Innan jag kom till den här skolan hade jag aldrig hört talas om den där j.v.l.a värdegrunden. För några veckor sedan överhörde Frida hur samma elev under ett pågående arbete i klassen sa till en klasskompis:
– Du, vad roligt det är nu i skolan, i fyran var det inte så bra. 

Det är stort att få överhöra sådana kommentarer.

Utvecklingssamtal själv eller tillsammans?

Vi tog upp just den kommentaren på elevens utvecklingssamtal. Föräldrarna som förmodligen kände ungefär likadant som eleven i fyran satt nu stolta och pratade om de förberedelser de hade gjort tillsammans med sitt barn inför utvecklingssamtalet. Frida & jag håller våra utvecklingssamtal ihop. Jag tänkte i fyran, när Frida & jag började att jobba tillsammans, att vi skulle hålla höstterminens  utvecklingssamtal ihop eftersom det var nytt för Frida & jag var hennes mentor. Låter förmätet för vi är varandras mentorer men formellt var det så eftersom Frida gjorde sitt introduktionsår ifjol. Jag har nog tänkt att det är lite för många, att sitta två mentorer tillsammans med en elev och en förälder. Gömt mig bakom att det inte blir ett bra samtal för eleven, där ffa eleven inte ges tid att prata om vi är två mentorer på samtalet. Kanske har jag tyckt att det är lite ineffektivt också, vi har 14 elever i klassen. Om vi delar upp mentorseleverna blir det 7 samtal var. Dessutom minskar dokumentationsbördan om vi delar upp klassen i mentorsgrupper. Men tänk vad fel jag har tänkt. Helt galet fel!  Det är så mycket bättre för eleven att vi är två mentorer som båda är med i förberedelserna inför samtalet, under samtalet och dessutom kan förbereda och revidera dokumentationen.

Dessutom är det så att alla utvecklingssamtal inte är helt lätta- av olika orsaker och då är det en stor styrka för alla parter att vi är två mentorer som är med på utvecklingssamtal och t.ex elevhälsomöten eftersom vi kan hjälpas åt att lyfta olika perspektiv och detta hjälper alltid eleven.

Delat ledarskap & tydliga roller

Men är man två mentorer som sitter med vid utvecklingssamtalen tror jag att det är viktigt att man tillsammans har pratat igenom vilken roll man har under samtalet. Vi har gjort så att eleven leder samtalet tillsammans med Frida och jag antecknar och sammanfattar i Skolverkets IUP-mall. Vi har inget formulär med många kryssaifrågor som vi skickar hem innan samtalet eftersom vi tycker att det tar så lång tid för eleven att gå igenom på de avsatta 30 minuterna. Istället skickar vi hem IUP:n som vi tillsammans med eleverna utvärderat i skolan, där eleven själv har valt ut något arbete som visar något som eleven själv tycker att den har lärt sig utifrån de temaområden vi arbetat med sedan förra utvecklingssamtalet samt något som eleven själv känner att den är osäker på och därmed vill fortsätta träna på. Förberedelsen hemma tillsammans med vårdnadshavare blir att läsa IUP:en igen och tillsammans med föräldrarna samtala om innehållet utifrån öppna frågor.

Summa sumarum när det gäller detta inlägg: Jag tror verkligen på delat ledarskap i klassrummet av många olika anledningar men den största och viktigaste är att jag är helt övertygad om att det ÖKAR ELEVENS måluppfyllelse & välmående.

Kollegialt är vinsterna så många men framförallt- vad trist det

skulle vara att äta fredagsbakelse själv…IMG_1199

Om att irra runt i dokumentationsdjungeln…

IMG_0540

Samtliga elever som går i hörselklass har ett åtgärdsprogram. Placeringen i hörselklass är i sig ett behov av särskilt stöd. Detta innebär att vi mentorer skriver pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram för våra elever.

Dokumentationsbiten har debatterats både inom och utanför skolans värld. Nu när vi är inne i utvecklingssamtalsperioden väcks återigen tankar och funderingar inom mig.

För vem dokumenterar vi? Ska dokumenten användas på ett effektivt sätt för elever och vårdnadshavare borde de vara utformade på ett annat sätt. Det krävs en begreppsordlista för att ta sig igenom både den pedagogiska kartläggningen, åtgärdsprogrammet och den individuella utvecklingsplanen. Ganska svårt att synka under det elevledda utvecklingssamtalet. Om vi inte tar oss igenom dokumenten under utvecklingssamtalet, eftersom vi tappar elevens fokus någonstans på vägen, med VH när ska vi då göra det? Ska det vara ett elevhälsomöte (EHM) kopplat till varje utvecklingssamtal istället? Hur långa utvecklingssamtal ska vi ha? Var fjärde vecka ska vi utvärdera och uppdatera åtgärdsprogrammet med elev och VH. Det är i grunden en väldigt bra tanke eftersom vi lärare inom ramen för vårt uppdrag ska pröva och ompröva våra metoder så att de anpassas och utgår från varje elevs specifika  behov och förutsättningar vilket också är grundtanken med aktionsforskningsspiralen

af_spiralen.001

Eftersom samtliga elever i hörselklass har ett ÅP så är det ett digert arbete att utvärdera och uppdatera dessa dokument och i mina mörkaste stunder känner jag att vi lägger mycket jobb och tankekraft på dokument som  just förblir ifyllda dokument. Vi pratar mycket på vår enhet om att vi kollegialt behöver diskutera vad vi skriver i dokumenten för att stödja och underlätta arbetet men tiden räcker inte riktigt till för dessa viktiga samtal. Om jag inte missminner mig så kom dessa förnyade krav på dokumentation för ca: 5 år sedan & jag tycker att vi fortfarande till viss del irrar runt i dokumentationsdjungeln. Vi behöver prata mer kollegialt kring hur vi fyller i och använder dessa dokument i vår praktik.

Denna utvecklingssamtalsperiod har vi använt oss av Skolverkets mallar för både IUP:n och kunskapsbedömningen samt den sociala utvecklingen. De är tydliga med en bra layout och förstås av både elever och VH.

 

Utvecklingssamtal

IMG_0505IMG_0510

Vi är väldigt förtjusta i de allmänna råden. Många intressanta reflektioner har vi gjort kring vad som fungerar bra på vår skola och i vår arbetsenhet men också vad vi behöver utveckla för att ges bra förutsättningar för  informationsöverföring från olika ämneslärare och samverkan med elevhälsan för att vi tillsammans ska kunna stödja våra elever på bästa sätt.

Vi tänker att våra elever ska få inleda utvecklingssamtalet med att utifrån tankekartorna kring ”Av vem/vilka de lär sig och var?” berätta om det egna lärandet. Därefter ska eleverna få visa utvalda arbeten som de är stolta över men också det de skrivit om i den egna loggboken vad de själva tycker att de behöver träna mer på.

När vi kommer till delen hur hem och skola kan samverka kring elevens lärande tänker vi att vi återgår till elevens tankekarta och utifrån den tillsammans bestämmer hur vår samverkan ska ske.

image