Visar alla blogginlägg från: december 2018

Analytisk kemi och skeppet Vasa

Analytisk kemi och skeppet Vasa

Bevarandet av skeppet Vasa är en pågående utmaning för Vasamuseets konservatorer. Ett problem är järnföreningar som bidrar till långsam nedbrytning av skeppet. I vårt nya skolprogram får gymnasielever, med hjälp av analytisk kemi, vara med i arbetet för att förhindra detta. 

Eleverna får delta i en långtidsstudie där vi extraherar järn ur en bit trä från ett av skeppet Vasas ankare. Vi inleder med en introduktion till Vasa och problemen som järn i skeppet orsakar samt kort teori om spektrofotometri och koncentrationsbestämningar med kalibreringskurvor.

Eleverna arbetar två och två. Först konstrueras en gemensam kalibreringskurva genom spädningar av en standard och analys med spektrofotometri. Därefter får eleverna prov med okänd koncentration av järn från vrakdelen. Eleverna får själva undersöka hur mycket provet behöver spädas för att hamna inom kalibreringskurvans intervall och får sedan beräkna hur mycket järn som har extraherats ur vrakdelen. Spädningarna utförs med mikropipetter.

Laborationen avslutas med att elevernas mätvärden läggs till i ett diagram där mängden järn som extraherats över tid visas. Detta är ett projekt som kan bli till hjälp för Vasas konservatorer.

Skolprogrammet är ett samarbete mellan Vasamuseet och Vetenskapens Hus.