Visar alla blogginlägg från: oktober 2020

Webbinarium: Kartläggning av människans 20 000 proteiner

Webbinarium: Kartläggning av människans 20 000 proteiner

2003 inleddes ett av Sveriges största forskningsprojekt genom tiderna: kartläggningen av människans 20,000 proteiner. I detta webbinarium berättar forskaren Stefan Ståhl om det spännande arbetet. 

Det Wallenberg-finansierade ”The Human Protein Atlas”-projektet är nu i en fas där ett antal ”delatlaser” publicerats i de allra finaste vetenskapliga tidskrifterna.  Därtill har ett antal populärvetenskapliga kortfilmer producerats för att sprida information till allmänheten. I detta webbinarium berättar forskaren Stefan Ståhl om 

SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylära biovetenskaper. Stefan Ståhl är professor och prefekt vid avdelningen för bioteknik vid KTH och är först ut i webbinarieserien ”I forskningens framkant på SciLifeLab”.

Logo SciLifeLab

Längd: 25 min
Målgrupp: lärare gymnasiet
Tid: onsdag 4 november 2020 16:00 – 16:30
Plats: Online, via Zoom

Kostnadsfritt för alla!

Lärarfortbildning online: Kan stjärnor försvinna?

Lärarfortbildning online: Kan stjärnor försvinna?

Lär dig mer om astronomi och det naturvetenskapliga arbetssättet och hjälp samtidigt forskare att göra nya upptäckter!

I denna fortbildning berättar vi om hur natthimlen förändras med tiden och hur användandet av stora astronomiska dataarkiv är en viktig del av forskningen. Fortbildningen ger också en introduktion till ett projekt i medborgarforskning som är väl lämpat för skolor och undervisning på olika nivåer. 

I projektet ”Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations” (VASCO) söker forskare efter objekt (ljuskällor) som dyker upp eller försvinner i både gamla och nya astronomiska dataarkiv. Ursprungligen syftade projektet till att utforma ett nytt sätt att leta efter andra civilisationer i Vintergatan, men har sedan dess vuxit till att omfatta en lång rad astronomiska frågeställningar. 

Forskarna i projektet avser att använda avancerade metoder inom maskininlärning och artificiell intelligens, men projektet kräver också bidrag från mänskliga hjärnor för att fungera. Därför har man även utvecklat ett webbsajt där alla ska kunna hjälpa till att leta efter stjärnor som försvinner eller dyker upp.

Bild: En ljuskälla som finns i bilden till vänster har försvunnit i bilden till höger.

Målgrupp: lärare åk 7-9 och gymnasiet
Tid: onsdag 11 november 2020 15:00 – 18:00
Plats: Online via Zoom
Kontakt: fysik@vetenskapenshus.se
Anmälan: Via anmälningsformulär

Denna fortbildning har flyttats från 14/10.

Informationsdag om utbildningar i Stockholm

Informationsdag om utbildningar i Stockholm

Välkommen till en informationsdag om utbildningar vid KTH och Stockholms universitet!

Det bjuds på information om utbildningar inom geologi, geokemi, geofysik och geovetenskap på Stockholms universitet och KTH berättar om samhällsbyggnads-och materialdesign-programmen. Dagen ska ge ökad kunskap om olika utbildningar genom möten med företag, utbildning och studenter. Temat för dagen är ”På väg genom underjorden”.

När?
Torsdag 22 oktober kl 10:00

Var?
Online via livestream

För vem?
Studie- och yrkesvägledare, lärare i gymnasiet och blivande studenter

PROGRAM FÖR DAGEN

09:30 – 10:00 Registrering och ”mingel”
10:00 – 10:10 Presentation och dagens program 
10:10 – 10:50 KTH och Stockholms universitet information om utbildninga
10:50 – 11:10 Paus
11:10 – 11:50 Studenter berättar
11:50 – 12:15 Kontakta oss, KTH och Stockholms universitet har ordet
12:15 – 13:00 Lunchpaus
13:00 – 14:30 Det här gör jag på jobbet. Forskare informerar.
14:30 – 15:00 Frågestund, utvärdering

    

Matematiktävlingen Pangea är tillbaka

Matematiktävlingen Pangea är tillbaka

Höj elevernas intresse och motivation för matematik med Pangea Matematiktävling. Tävlingen är riktad till elever som går i årskurs 7-9. Det kostar ingenting att vara med – anmälan öppnar idag.

Målet med tävlingen är att stimulera intresset för matematik. Vid föregående tävlingsår deltog mer än 8500 elever inom Sverige. Deltagarna har chansen att vinna fina priser och alla deltagare får ett diplom. Sista anmälningsdatum är den 10 november 2020.

Läs mer om tävlingen på: pangea-tavling.se

Häng med på Klimatvandring i Stockholm!

Häng med på Klimatvandring i Stockholm!

Enligt IPCC kommer jorden att vara ungefär fyra grader varmare år 2100 om vi inte gör något åt klimatförändringarna. Vad kan vi och andra göra för att undvika en fyrgradig uppvärmning?

Tillsammans med miljöförvaltningen i Stockholm så promenerar vi från Sergels torg till Berzelii park. Längs vägen gör vi olika stopp där vi ser vad som redan görs idag i Stockholm för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi tar också reda på vad som görs för att hantera effekterna av klimatförändringarna och pratar om hur unga kan engagera sig i klimatfrågan.

Det här är en av två klimatvandringar som anordnas av Vetenskapens Hus, Stockholms stads miljöförvaltning, utbildningsförvaltningen och Bolincentret för klimatforskning. Det finns platser kvar den 22/10 – varmt välkomna!

Målgrupp: lärare åk 4-6 (fungerar bra även för åk 6-9 och gymn)
Tid: torsdag 22 oktober 2020 15:00 – 18:00
Kostnad: Kostnadsfritt för alla!
Plats: Sergelstorg 12
Kontakt: klimat@vetenskapenshus.se
Anmälan: Via anmälningsformulär

Varför jämställdhet? Lunchföreläsning online – idag på KTH

Varför jämställdhet? Lunchföreläsning online – idag på KTH

Anna Wahl, professor och vicerektor på KTH, berättar om vilka argument som brukar användas för att motivera arbete för ökad jämställdhet. Hon presenterar också vilka problem som olika grupper brukar lyfta fram, samt hur ett förändringsarbete kan läggas upp.

Anna Wahls forskningsområden är organisation och ledningsteori, med fokus på genus och feministisk teori. Hon var en pionjär inom genusforskningen på ledarskap i Sverige med doktorsavhandlingen Könsstrukturer i organisationer.

Denna föreläsning ingår i KTH Bibliotekets serie med öppna populärvetenskapliga föreläsningar.

Läs mer om Anna Wahls forskning

Anna Wahl, professor och vicerektor på KTH