Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
testklasser

Upptäck frukter och frön i skolans närmiljö

Upptäck frukter och frön i skolans närmiljö

Under hösten fortsätter vi att utveckla aktiviteter online och just nu söker vi lärare och elever som vill ställa upp och testköra en av våra nyheter:

”Upptäck frukter och frön i skolan närmiljö” är ett nytt, digitalt skolprogram med temat växternas förökning, som genomförs i skolans närmiljö.

Efter en kort introduktion om växternas förökning från frö till frö, så får eleverna gruppvis ge sig ut på jakt efter olika frukter och frön. Vi går gemensamt igenom deras fynd samt avslutar med en kort genomgång av växternas livscykel och visar några spännande exempel på fröspridning. Vi söker just nu testklasser till denna aktivitet.

Målgrupp: åk F-3 

Kontakt och mer information: bokning@vetenskapenshus.se

Kom och testa två nya skolprogram i matematik!

Vi söker just nu gymnasieelever som vill komma och testa två helt nyutvecklade skolprogram i matematik.

gitarr

Musikens matematik

Varför låter musikinstrument olika? Hur kan vi höra skillnad på ett piano och en trumpet då samma ton spelas? Hur kan skapas (syntesera) ett eget musikaliskt ljud utifrån kunskaper om toner, vågor och ljudets sammansättning? Detta skolprogram behandlar frågor som fördjupar kunskaper om hur matematik används för att beskriva och förstå ljud och musik.

twonails

Konsten att hänga upp en tavla…

…så att den lätt ramlar ned. Detta skolprogram grundar sig i några annorlunda problem som handlar om att hänga en tavla på två nålar så att tavlan faller när valfri nål dras ut. Eleverna jobbar tillsammans genom att testa sig fram, diskutera, och systematisera problemen så att de är hanterbara med hjälp av matematiken. Skolprogrammet ämnar att bygga broar mellan det konkreta och det abstrakta genom att visualisera matematiken i ett annorlunda perspektiv. Problemet är hämtat ur det matematiska området algebraisk topologi, vilken teorin kommer att snudda vid. Eleverna utvecklar sina förmågor i samarbete, problemlösning. Förmågan att översätta problem mellan olika representationsformer är central för skolprogrammet och dess fördelar blir tydliga genom arbetssättet som används.

Praktisk information om testklasserna

Varje besök genomförs i halvklass och tar 90 minuter. Det går alltså bra att komma i helklass och testa båda besöken under en för- eller eftermiddag. Våra testklasser är kostnadsfria!

Efter besöket genomförs några kortare intervjuer med högst 5 av eleverna och vi är tacksamma om du som är medföljande lärare svarar på några frågor om besöken.

Låter det intressant? Kontakta matematik@vetenskapenshus.se för mer information och bokning.