When you are så viktig

Johan Tšrnroth”Tänk vilken ynnest att få ha det främsta yrket av dem alla.” Det var min första strof under mitt senaste tal en riktigt kall novembereftermiddag inom ramen för Lärarförbundet Stockholms initiativ ”Lokal samling för läraryrket”. Ett initiativ för att ge lärare och skolledare de allra bästa förutsättningar att göra skillnad för varje enskild elev.

Det främsta yrket av dem alla… ja, det kanske låter lite högtidligt, lite högtravande och kanske rentav förmätet i någons öron. Men jag menar det verkligen, för som lärare får jag uppleva så många stunder värda att högtidlighålla. Stunder jag för alltid bär med mig och som gör stor skillnad även för mig. Det finns ju inget yrke där jag har möjlighet att ge så mycket och samtidigt få så mycket tillbaka. Att vara förutsättningsgivare för andras utveckling bidrar i allra högsta grad till min egen. Att få möjlighet att göra stora avtryck i en ung människas liv och veta att det jag gör spelar roll… för att inte tala om vetskapen om att min kompetens och gärning i allra högsta grad är ett viktigt bidrag till formandet av ett bättre samhälle. Allt detta viktiga finns i mitt yrkesval. Det är en ynnest som är få förunnad. Som lärare är jag elevens viktigaste resurs. Resursen som kan liknas vid en språngbräda. En språngbräda mot möjliggörandet och en jämlik livschans oavsett bakgrund. Nej, jag kan inte tänka mig något mer meningsfullt. Jag valde att bli lärare – ett val jag är glad och stolt över. Ett val jag aldrig ångrar…

Jag måste peka på utvecklingsområden

Jag valde att engagera mig i Lärarförbundet för att jag ser vilken fantastisk kompetens och potential som finns i den profession som jag tillhör. Att bidra till utveckling av det som behövs för att min profession, mina kollegor, ska få större effekt är det som driver mig. Det innebär att jag med tydlighet behöver peka på utvecklingsområden, ibland även med skarpare ordalag och som också behöver offentliggöras. Detta gör många gånger ont. Inte för att det inte behövs. Nej, det gör ont för att jag genom detta kan bidra till en negativ bild av mitt fantastiska yrke och den skola jag verkar inom. Jag vet nämligen det som alla andra vet. Att det är en parallellprocess. Att det återstår en hel del för att läraryrket ska bli det framtids- och drömyrke som det behöver vara. Det behövs helt enkelt mer …både av ord med beskrivningar av min professions betydelse och konkret handling och beslut som visar detsamma.

Med eftertryck och mot bakgrund av min ovan beskrivna glädje och stolthet över mitt yrkesval vill jag säga följande; skolan är inte bara Sveriges största utan många gånger också Sveriges bästa arbetsplats. Skolan och lärare är också Sveriges viktigaste arbetsplats och profession varför den hela tiden måste vara i fokus, prioriteras och utvecklas.

Våra egna lärare medverkar

Nu, under våren 2017 lanserar Stockholm stads utbildningsförvaltning satsningen ”When you are lärare”. En serie kortare filmavsnitt med tillhörande poddsamtal förda av bland annat lärare, skolledare, forskare och fackliga representanter. Syftet är en välbehövlig nyansering av den negativa bild av läraryrket och skolan som media, och ibland faktiskt också jag bidrar till. Ytterligare en förhoppning är att satsningen ska leda till att attrahera lärare och att få fler att intressera sig för läraryrket.

Det är fantastiskt roligt att mycket i ”When you are lärare” bygger i hög grad på Stockholms lärares egen medverkan. Det innebär att Stockholms lärare och skolledare sträcker på sig och
visar stolthet över sitt yrke och profession och de så värdefulla insatser som de utför varje dag. I mina ögon kan väl inget vara så viktigt och riktigt att känna stolthet över.

Jag är glad över att ha haft förmånen att delta i förarbetet till ”When you are lärare”. Det är ett helt nytt grepp med ett synnerligen viktigt syfte. Jag och mina kollegor i Stockholms skolor behöver fler kollegor. Vi behöver dig som vill göra den skillnad som läraryrket möjliggör. Vi behöver dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla Stockholms skolor för ännu större effekt för varje enskild elev. Vi behöver dig som, precis som jag, också vill ha ynnesten att få ha det främsta yrket av dem alla.

Johan Törnroth
ordförande, Lärarförbundet Stockholm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.