En skola för alla

Jenny Mattsson Ett av de kanske svåraste och viktigaste uppdragen i skolan är inkludering, att alla elever ska känna att de räknas och att just de är med. I skolans styrdokument går det att läsa att alla pedagoger alltid ska arbeta inkluderande med inkluderande undervisning men hur gör man det och vad innebär det?

För mig innebär inkludering att utgå ifrån vad eleverna behöver, att försöka skapa en helhet utifrån delarna istället för att få delarna att anpassa sig efter helheten. I klassrummet behöver jag kontinuerligt arbeta med att bygga på en gemenskap med trygga miljöer som inte distraherar, ha en tydlig struktur samt bemöta alla elever lika respektfullt.

Att behandla alla lika är inte rättvisa, rättvisa är när jag behandlar eleverna jämlikt och anpassar miljön och undervisningen efter elevens behov. En funktionsnedsättning gör dig inte handikappad, det blir du när du utsätts för situationer eller miljöer som du inte klarar av. Därför är anpassningar det viktigaste verktyg vi har i inkluderingsarbetet, det som är bra för elever i behov av stöd är bra för alla elever. Jag brukar tänka att jag inte tar glasögonen från någon som ser dåligt, likaså måste jag anpassa miljön och undervisningen för de som inte har förmågan att bemästra den ordinarie klassrumssituationen.

Hur kan då jag som lärare skapa en miljö där de som har de största svårigheterna får delta på lika villkor? Jag tror att jag måste ha eleverna som utgångspunkten för att kunna skapa en så stöttande klassrumssituation som möjligt . Att prata om eleven med andra lärare är såklart givande men att ställa frågan direkt till eleven, när fungerar det bäst för dig? Vad kan vi göra så att du kan få mer tid där det verkligen fungerar. Att inte bara prata om eller fokusera på det som inte fungerar.

Ett sätt som jag som lärare kan arbeta inkluderande med kursmålen är att utgå ifrån ett gemensamt medel istället för att exkludera någon genom att ge ut en särskild uppgift. Att till exempel bryta ned en uppgift i mindre delar redan från början så att uppgiften inte känns övermäktig för några av eleverna. En varierande undervisning som innehåller olika sorters undervisningsmetoder kommer också att vara ett stöd för alla elever. En del föredrar att läsa sig till kunskap, andra föredrar att se på rörlig media och en del behöver få information uppläst, så varför inte använda alla delarna i undervisningen?

Sammanfattningsvis så finns det i alla grupper olika individer som alla har olika förutsättningar och behov och det krävs en accepterande och tillåtande omgivning som förstår att ibland ser det olika ut, alla har inte samma förutsättningar och behoven skiljer sig därmed åt. Men! Att inkludera till varje pris kan även det leda till exkludering, ibland är det så att en elev behöver ett mindre sammanhang en period eller vissa delar av undervisningen då kan vi inkludera i det lilla sammanhanget. Det måste alltid vara efter elevens behov. Ha alltid i bakhuvudet att alla elever vill kunna fungera och vara duktiga i klassrummet, vi måste ställa höga men rimliga krav och framförallt så måste vi ha en grundtro på att alla elever med rätt sort stöd vill och kan lyckas!

Jenny Mattsson, lärare på Stockholms hotell och restaurangskola

Lyssna på podden ” En skola för alla” som släpps 30 mars på whenyouarelarare.se.

1 kommentar

  1. Maja, 30 mars 2017

    Men alltså, Jenny, du är ju bara så grym!!! Heja dig och ditt tänk och lyllos dina elever!

    /Maja en gammal klasskompis från förr

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.